1 Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela, naczelników plemion i wodzów zmian służących królowi, tysiączników, setników, zarządców dóbr i stad należących do króla i jego synów, z dworzanami, bohaterami i wszystkimi dzielnymi mężczyznami.
2 Wówczas wstał król Dawid i powiedział: Słuchajcie, moi bracia i mój ludu. Ja w swoim sercu zamierzałem wybudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pana jako podnóżek stóp naszego Boga. I poczyniłem przygotowania do tej budowy. 3 Lecz Bóg powiedział do mnie: Nie zbudujesz domu dla Mego imienia, ponieważ jesteś człowiekiem wojny i przelewałeś krew. 4 I Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie z całego domu mego ojca, aby ustanowić mnie królem nad Izraelem na zawsze, ponieważ Judę wybrał na przywódcę. A w domu Judy, wybrał dom mego ojca i spośród synów mego ojca mnie zechciał ustanowić królem nad całym Izraelem. 5 Z moich wszystkich synów – ponieważ Pan dał mi wielu synów – wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królestwa Pana nad Izraelem. 6 I powiedział do mnie: Salomon, twój syn, to on zbuduje Mój dom i Moje dziedzińce, ponieważ wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem. 7 Umocnię jego królestwo na zawsze, jeśli wytrwale będzie wypełniał Moje przykazania i Moje polecenia, jak w tym dniu. 8 A teraz, na oczach całego Izraela – zgromadzenia Pana – które słucha naszego Boga: Zachowujcie i wypełniajcie wszystkie polecenia Pana, waszego Boga, abyście posiedli dobrą ziemię i przekazali ją waszym synom jako dziedzictwo po was na wieki.
9 A ty, Salomonie, mój synu, znaj Boga twego ojca i służ Mu całym sercem i radosną duszą, ponieważ Pan przenika wszystkie serca i zna wszelkie pragnienia i myśli. Jeśli będziesz Go szukał, pozwoli ci się znaleźć, jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. 10 Wiedz teraz, że Pan wybrał ciebie, byś zbudował dom jako świątynię. Bądź mocny i działaj!
11 I Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, model przedsionka, budynków, skarbców, górnych komnat, pomieszczeń wewnętrznych i domu przebłagalni 12 oraz plany wszystkiego, co zamierzał: dziedzińców domu Pana, wszystkich komnat dokoła, skarbców domu Bożego i skarbców przedmiotów świętych, 13 zmian kapłanów i lewitów, i dotyczących wszelkiej pracy w służbie dla domu Pana i wszystkich przedmiotów potrzebnych w służbie dla domu Pana. 14 Dał też złoto: odpowiednią wagę złota, na wszystkie naczynia do każdej służby i na wszystkie naczynia odpowiednią wagę srebra, na wszystkie naczynia do każdej służby; 15 oraz odpowiednią wagę na złote świeczniki i ich złote lampy, stosownie do wagi każdego świecznika i jego lampy, i stosownie do wagi srebra na świeczniki – na świecznik i jego lampę, w zależności od wykorzystania każdego świecznika. 16 Dał również złoto według wagi na stoły chlebów pokładnych, na każdy stół, i srebra na stoły ze srebra, 17 na widełki, kropielnice, dzbany ze szczerego złota, na złote puchary, na każdy puchar odpowiednia waga, i na srebrne puchary – odpowiednia waga na każdy puchar, 18 i na ołtarz kadzielny z czystego złota odważonego, i na złoty model rydwanu cherubów, o rozpostartych skrzydłach i okrywających Arkę Przymierza Pana. 19 To zapisane jest ręką Pana dla mnie, aby wszystkie plany prac stały się czytelne.
20 Powiedział też Dawid do Salomona, swego syna: Bądź mocny, bądź odważny i działaj! Nie bój się i nie lękaj, ponieważ Pan, Bóg, mój Bóg, jest z tobą. Nie opuści cię ani nie pozostawi, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie prace w służbie dla domu Pana. 21 Oto zmiany kapłanów i lewitów dla całej służby domu Bożego. Każdy chętny i wprawny do pracy pozostanie do twojej dyspozycji w każdej służbie, a także książęta i cały lud będą na wszystkie twoje rozkazy.