1 Słowo Pana, skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Dzień Pana
Bóg ześle karę na ziemię
2 Doszczętnie zgładzę wszystko
na powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
3 Zgładzę człowieka i bydło,
zgładzę ptactwo podniebne
i ryby morskie,
tych, którzy sieją zgorszenie i bezbożnych.
Wytępię ludzi
z powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
Bóg ukarze Królestwo Judy
4 Wyciągnę rękę przeciwko Judzie
i przeciw wszystkim mieszkańcom
Jerozolimy!
Wytępię z tego miejsca resztę wyznawców Baala,
wymażę imiona bałwochwalców wśród kapłanów.
5 Zabiję tych, którzy na dachach
oddają pokłon zastępom niebios,
a także tych, którzy – oddając pokłon – przysięgają na Pana,
a równocześnie przysięgają na Milkoma,
6 i tych, którzy odstępują od Pana,
i tych, którzy nie szukają Pana
ani nie pytają o Niego.
7 Zamilknijcie przed obliczem Pana Boga,
gdyż bliski jest dzień Pana!
Pan przygotował już
ucztę ofiarną
i poświęcił zaproszonych.
8 W dniu ofiary Pana
ukarzę książąt
i synów królewskich
oraz wszystkich, którzy ubierają się
w cudzoziemskie szaty.
9 W tym dniu ześlę karę na wszystkich,
którzy przekraczają próg domu swego Pana,
by napełniać go
bezprawiem i zdradą.
10 Rozlegnie się w tym dniu
– wyrocznia Pana
głośne wołanie
od Bramy Rybnej
i lament w drugiej dzielnicy,
a od strony pagórków wielki trzask.
11 Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza,
gdyż polegnie cały lud kananejski,
zginą wszyscy, którzy gromadzą srebro.
12 W tym czasie
w świetle lamp przeszukam Jerozolimę
i ukarzę ludzi,
którzy siedzą zastygli
nad mętnymi resztkami wina
i mówią w swoich sercach:
Pan nie uczyni nic dobrego
ani złego.
13 Ich bogactwa staną się łupem,
a ich domy zostaną spustoszone.
Zbudowali domy, ale w nich nie zamieszkają,
posadzili winnice, ale nie będą pić z nich wina.
Gniew Pański
14 Bliski jest wielki dzień Pana,
bliski i szybko nadchodzi.
Głos, który rozlegnie się w dniu Pana, jest gorzki,
nawet siłacz będzie wołał z rozpaczy.
15 Ten dzień będzie dniem gniewu,
dniem niedoli i ucisku,
dniem zagłady i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmur gęstych i czarnych,
16 dniem trąby i wrzawy wojennej
przeciw miastom warownym
i wysokim basztom.
17 Ześlę na ludzi udrękę
i będą chodzić jak niewidomi,
gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu.
Ich krew jak proch pokryje ziemię,
a ich wnętrzności jak gnój.
18 W dniu gniewu Pana
nie może ich ocalić
ani ich srebro, ani ich złoto,
bo ogień Jego gniewu pochłonie całą ziemię.
I dokona straszliwej zagłady
wszystkich mieszkańców ziemi.
1 Господнє слово, яке було до Софонії, сина Кушія, внука Ґедалії, правнука Амарії, праправнука Єзекії, за днів Йосії, Амонового сина, царя Юдеї.
День Господень
2 Я цілковито знищу з поверхні землі все, – говорить Господь!
3 Змету людей і худобу, знищу птахів небесних і риб морських, – покладу край спокусам разом з нечестивими. Знищу з поверхні землі все людство, – говорить Господь.
4 Я простягну Мою руку проти Юдеї та проти всіх мешканців Єрусалима; Я зітру з цього місця залишки Ваала, і навіть імена жерців разом з їхніми священиками.
5 Викореню й тих, котрі поклоняються на дахах небесному війську, а також тих, які присягаються Господом і одночасно присягаються своїм царем (Молохом );
6 так само й тих, котрі відступають від Господа, як і тих, які не шукають Господа та не звертаються до Нього.
7 Замовкніть перед Владикою Господом, адже Господній день близько, – Господь приготував жертву, освятив Своїх запрошених!
8 У День Господньої жертви станеться таке: Я покараю можновладців і царських синів, а також усіх, хто одягається в чужоземну одежу .
9 Покараю в той день і тих, хто перескакує через поріг , тоді як вони наповнюють дім свого владики насильством та шахрайством.
10 Того дня, – говорить Господь, – від Рибної Брами лунатиме крик, – голосіння з Нового Міста, і велике руйнування від пагорбів.
11 Голосіть і ви, мешканці Мактеша, бо знищений весь купецький народ, – загинули всі, що важать срібло.
12 У той час Я обшукаю Єрусалим зі світильником і покараю мужів, котрі закостеніли над помутнілими осадами вина в чашах і вважають: Господь не робить ні доброго, ні злого.
13 Їхнє майно буде розграбоване, а їхні будинки – спустошені. Вони збудують доми, але не житимуть у них , – насадять виноградники, але вина з них не питимуть.
14 Адже близький великий Господній День, – він наближається і дуже швидко наступає. Вже чути наближення Господнього Дня! Гірко кричатиме тоді навіть найхоробріший.
15 Цей День є днем гніву, днем горя і скорботи, днем нищення і руйнування, днем темряви і мороку, днем хмари й туману;
16 днем труби і військового крику проти укріплених міст та їхніх високих башт.
17 Тоді наведу страх на людей, так що ходитимуть наче сліпі, тому що вони згрішили проти Господа. Їхня кров розіллється по землі, а їхні тіла лежатимуть гноєм.
18 У День Господнього гніву їх не врятує ні їхнє срібло, ані їхнє золото, тому що вогонь Його обурення охопить усю землю. Він готує страшне знищення для всіх мешканців землі.