NA POCZĄTKU
Stworzenie świata
1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2 Ziemia była bezładna i pusta;
ciemność panowała nad głębiną,
a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
3 Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość!
I stała się światłość.
4 Bóg zobaczył, że światłość była dobra,
i Bóg oddzielił światłość od ciemności.
5 Światłość Bóg nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień pierwszy.
6 Potem Bóg powiedział:
Niech w środku wód powstanie sklepienie
i niech oddzieli jedne wody od drugich.
7 Uczynił więc Bóg sklepienie
i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem.
I tak się stało.
8 Bóg nazwał sklepienie niebem.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień drugi.
9 Potem Bóg powiedział:
Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże suchy ląd.
I tak się stało.
10 Bóg nazwał suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
11 Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia pokryje się roślinnością
– trawą rozsiewającą nasienie,
drzewem owocowym rodzącym owoc zgodnie ze swoim gatunkiem,
w którym jest jego nasienie na ziemi.
I tak się stało.
12 Ziemia wydała roślinność:
trawę rozsiewającą nasienie zgodnie ze swoim gatunkiem
i drzewo wydające owoc, w którym jest nasienie zgodnie z jego gatunkiem.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
13 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień trzeci.
14 Potem Bóg powiedział: Niech powstaną światła na sklepieniu nieba,
aby rozdzielały dzień od nocy
i niech wyznaczają czasy, dni i lata.
15 Niech będą światłami na sklepieniu nieba,
by świecić nad ziemią.
I tak się stało.
16 Bóg uczynił więc dwa wielkie światła:
wielkie światło, żeby rządziło dniem, i małe światło, aby rządziło nocą,
oraz gwiazdy.
17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba,
aby świeciły nad ziemią
18 i aby rządziły dniem i nocą
oraz oddzielały światłość od ciemności.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
19 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień czwarty.
20 Potem Bóg powiedział:
Niech się wody zapełnią mnóstwem żywych istot,
a ptactwo niech lata nad ziemią na sklepieniu nieba.
21 Wtedy Bóg stworzył wielkie potwory morskie
i wszelkie pływające istoty żywe zgodnie z ich gatunkami,
którymi zapełniły się wody,
oraz wszelkie ptactwo skrzydlate zgodnie z jego gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
22 Wtedy Bóg je pobłogosławił i powiedział:
Bądźcie płodne, rozmnażajcie się i zapełniajcie morskie wody,
a na ziemi niech mnoży się ptactwo.
23 I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień piąty.
24 Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia wyda różnego rodzaju żywe istoty
– bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta zgodnie z ich gatunkami.
I tak się stało.
25 Bóg uczynił więc różnego rodzaju dzikie zwierzęta,
bydło oraz wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi zgodnie z ich gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
26 Potem Bóg powiedział:
Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym,
nad bydłem i nad całą ziemią,
i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
27 I Bóg stworzył człowieka na swój obraz,
stworzył go na obraz Boży,
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
28 Następnie Bóg im pobłogosławił. I powiedział do nich Bóg:
Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię,
podporządkowujcie ją sobie,
i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
29 Potem Bóg powiedział:
Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona,
które są na powierzchni całej ziemi,
i wszystkie drzewa, których owoce wydają nasiona,
niech będą dla was pokarmem.
30 A wszystkim zwierzętom na ziemi i wszelkiemu ptactwu podniebnemu,
i wszystkiemu, co pełza po ziemi, co ma w sobie życie,
daję na pokarm wszelką zieloną roślinę.
I tak się stało.
31 Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień szósty.
Створення світу
1 На початку створив Бог небо та землю.
2 Земля ж була порожньою і безжиттєвою; безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води.
3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло.
4 Побачив Бог світло, що воно добре, – і відділив Бог світло від темряви.
5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок, – день перший.
6 І сказав Бог: Хай буде небозвід посеред води, щоби був поділ між водою й водою!
7 І створив Бог небозвід, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. І сталося так.
8 Назвав Бог небозвід небом. Був вечір, і настав ранок, – день другий.
9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так.
10 Назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що так добре.
11 І сказав Бог: Хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, і дерево плодовите, яке на землі приносило б плід за своїм родом, що має в собі насіння. І сталося так.
12 І породила земля лугові трави, що розсівають насіння, за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають в собі насіння, за своїм родом. І побачив Бог, що це добре.
13 І був вечір, і настав ранок, – день третій.
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знамення, які визначають пори, дні та роки.
15 Нехай стануть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю. І сталося так.
16 І створив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі.
17 І поставив їх Бог на небозводі, щоб світили над землею
18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що так добре.
19 І був вечір, і настав ранок, – день четвертий.
20 І знову сказав Бог: Нехай закишить вода багатьма створіннями з живою душею, і птахи нехай літають над землею у небесному просторі.
21 І створив Бог величезних морських істот, і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що так добре.
22 Поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай множаться на землі!
23 Був вечір, і настав ранок, – день п’ятий.
24 Далі сказав Бог: Хай виведе земля живу душу за її родом, худобу, плазунів і звірів землі за їхнім родом! І сталося так.
25 Тож створив Бог земних звірів за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що так добре.
26 Нарешті сказав Бог: Створімо людину за Нашим образом й за Нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що повзають по землі.
27 І створив Бог людину за Своїм образом, – за Божим образом створив її; Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх і сказав: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними – над усім живим, що рухається по землі!
29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву, – вам це буде для харчування.
30 А всім звірам землі й усім птахам небесним, і кожному плазуну , що рухається по землі та має в собі живу душу, – всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так.
31 І оглянув Бог усе, що створив. І було воно дуже добре. Знову був вечір і був ранок – день шостий.