Kara i obietnica zbawienia
Jerozolima nieposłuszna Bogu
1 Biada krnąbrnemu i plugawemu
miastu ucisku!
2 Nie słuchało głosu,
nie przyjmowało upomnienia,
nie ufało Panu,
nie zbliżyło się do swojego Boga.
3 Jej książęta
są ryczącymi lwami,
jej sędziowie stepowymi wilkami,
które nic nie zostawiają do rana.
4 Jej prorocy są lekkomyślni
to ludzie zdradliwi,
Jej kapłani bezczeszczą świętość,
i łamią Prawo.
5 Pan jest w niej sprawiedliwy,
nie dopuszcza się nieprawości.
Każdego ranka będzie wydawał wyroki,
które jak światło nie będą zwodnicze,
grzesznik natomiast nie zna wstydu!
6 Zgładziłem narody,
ich wieże obronne zostały zburzone,
wyludniłem ich ulice,
nikt po nich nie chodzi.
Opustoszały ich miasta,
nie ma w nich nikogo,
nie ma mieszkańców.
7 Mówiłem: Na pewno będzie się Mnie bała,
przyjmie upomnienie.
Miasto nie zostanie zniszczone
i przejmie się tym wszystkim,
czym je ukarałem.
Jednak oni od samego rana
dopuszczali się jeszcze gorszych czynów.
8 Dlatego możecie się Mnie spodziewać
– wyrocznia Pana
w dniu, w którym powstanę jako świadek.
Postanowiłem bowiem zebrać narody,
zgromadzić królestwa,
aby wylać na nią Mój gniew,
cały ogrom Mojego gniewu.
W ogniu Mojego uniesienia
zostanie strawiona cała ziemia.
Bóg odmieni narody
9 Wtedy przywrócę ludom czyste wargi,
aby wszyscy wzywali imienia Pana
i w jedności Mu służyli.
10 Zza rzeki Kusz Moi wyznawcy, córka Moich rozproszonych
przyniesie Mi dar.
Bóg odmieni Izraela
11 W tym dniu nie doznasz już hańby
z powodu żadnego z twoich uczynków,
którym Mi się sprzeciwiałaś.
Wtedy bowiem usunę spośród ciebie zarozumiałych
i nie będziesz się już więcej pyszniła
na Mojej świętej górze.
12 Pozostawię u ciebie lud
pokorny i biedny,
który będzie szukał schronienia w imieniu Pana.
13 Ocaleni z Izraela
nie będą czynić nieprawości,
nie będą mówić kłamliwie
ani nie pojawi się na ich ustach
mowa zdradliwa.
Będą się paść i wylegiwać
i nikt nie doświadczy trwogi.
Radość Jerozolimy
14 Raduj się, Córo Syjonu!
Głośno wykrzykuj, Izraelu!
Ciesz się i wesel się całym sercem,
Córo Jerozolimy!
15 Pan cofnął wyrok na ciebie,
oddalił od ciebie nieprzyjaciela.
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
zła już więcej się lękać nie będziesz!
16 W tym dniu powiedzą Jerozolimie:
Nie bój się, Syjonie!
Niech nie opadają twoje ręce!
17 Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie,
Mocarz, który cię zbawi!
Bardzo się tobą ucieszy,
odnowi swoją miłość do ciebie
i będzie się tobą radować.
18 Jak w dniu uroczystego święta
zdejmę z ciebie brzemię,
abyś nie doznała już hańby.
19 Oto zajmę się wszystkimi, którzy cię gnębili,
w tym czasie wybawię tych, którzy kuleją,
a rozproszonych zgromadzę.
Obdarzę ich chwałą i sławą
na całej ziemi,
gdzie doznawali hańby.
20 W tym czasie was sprowadzę i zgromadzę,
obdarzę was sławą i chwałą
u wszystkich ludów ziemi
i zobaczycie, że odmienię wasz los
– mówi Pan.
Kara i obietnica zbawienia
Jerozolima nieposłuszna Bogu
1 Biada krnąbrnemu i plugawemu
miastu ucisku!
2 Nie słuchało głosu,
nie przyjmowało upomnienia,
nie ufało Panu,
nie zbliżyło się do swojego Boga.
3 Jej książęta
są ryczącymi lwami,
jej sędziowie stepowymi wilkami,
które nic nie zostawiają do rana.
4 Jej prorocy są lekkomyślni
to ludzie zdradliwi,
Jej kapłani bezczeszczą świętość,
i łamią Prawo.
5 Pan jest w niej sprawiedliwy,
nie dopuszcza się nieprawości.
Każdego ranka będzie wydawał wyroki,
które jak światło nie będą zwodnicze,
grzesznik natomiast nie zna wstydu!
6 Zgładziłem narody,
ich wieże obronne zostały zburzone,
wyludniłem ich ulice,
nikt po nich nie chodzi.
Opustoszały ich miasta,
nie ma w nich nikogo,
nie ma mieszkańców.
7 Mówiłem: Na pewno będzie się Mnie bała,
przyjmie upomnienie.
Miasto nie zostanie zniszczone
i przejmie się tym wszystkim,
czym je ukarałem.
Jednak oni od samego rana
dopuszczali się jeszcze gorszych czynów.
8 Dlatego możecie się Mnie spodziewać
– wyrocznia Pana
w dniu, w którym powstanę jako świadek.
Postanowiłem bowiem zebrać narody,
zgromadzić królestwa,
aby wylać na nią Mój gniew,
cały ogrom Mojego gniewu.
W ogniu Mojego uniesienia
zostanie strawiona cała ziemia.
Bóg odmieni narody
9 Wtedy przywrócę ludom czyste wargi,
aby wszyscy wzywali imienia Pana
i w jedności Mu służyli.
10 Zza rzeki Kusz Moi wyznawcy, córka Moich rozproszonych
przyniesie Mi dar.
Bóg odmieni Izraela
11 W tym dniu nie doznasz już hańby
z powodu żadnego z twoich uczynków,
którym Mi się sprzeciwiałaś.
Wtedy bowiem usunę spośród ciebie zarozumiałych
i nie będziesz się już więcej pyszniła
na Mojej świętej górze.
12 Pozostawię u ciebie lud
pokorny i biedny,
który będzie szukał schronienia w imieniu Pana.
13 Ocaleni z Izraela
nie będą czynić nieprawości,
nie będą mówić kłamliwie
ani nie pojawi się na ich ustach
mowa zdradliwa.
Będą się paść i wylegiwać
i nikt nie doświadczy trwogi.
Radość Jerozolimy
14 Raduj się, Córo Syjonu!
Głośno wykrzykuj, Izraelu!
Ciesz się i wesel się całym sercem,
Córo Jerozolimy!
15 Pan cofnął wyrok na ciebie,
oddalił od ciebie nieprzyjaciela.
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
zła już więcej się lękać nie będziesz!
16 W tym dniu powiedzą Jerozolimie:
Nie bój się, Syjonie!
Niech nie opadają twoje ręce!
17 Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie,
Mocarz, który cię zbawi!
Bardzo się tobą ucieszy,
odnowi swoją miłość do ciebie
i będzie się tobą radować.
18 Jak w dniu uroczystego święta
zdejmę z ciebie brzemię,
abyś nie doznała już hańby.
19 Oto zajmę się wszystkimi, którzy cię gnębili,
w tym czasie wybawię tych, którzy kuleją,
a rozproszonych zgromadzę.
Obdarzę ich chwałą i sławą
na całej ziemi,
gdzie doznawali hańby.
20 W tym czasie was sprowadzę i zgromadzę,
obdarzę was sławą i chwałą
u wszystkich ludów ziemi
i zobaczycie, że odmienię wasz los
– mówi Pan.