Pan oskarża narody
1 Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie,
gdy odmienię los Judy i Jerozolimy,
2 wówczas zgromadzę wszystkie narody
i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata.
Tam będę się z nimi sądził
o Mój lud i o Moje dziedzictwo izraelskie,
które one rozproszyły wśród narodów,
gdy podzieliły Moją ziemię.
3 O Mój lud rzucali losy,
oddawali chłopca za nierządnicę,
a dziewczynę sprzedawali za wino i się upijali.
4 A wy, Sydonie, Tyrze
i wszystkie krainy filistyńskie,
chcecie zemścić się na Mnie?
Jeżeli tak uczynicie, to niebawem
wasza zemsta spadnie na wasze głowy.
5 Przecież to wy zabraliście Moje srebro i złoto,
a Moje najwspanialsze klejnoty zanieśliście do waszych świątyń.
6 Potomków Judy i Jerozolimy
sprzedaliście potomkom Jawana,
aby ich oddalić od ojczyzny.
7 Oto Ja sprowadzę ich z miejsca,
do którego ich sprzedaliście
i sprawię, że zemsta spadnie na wasze głowy.
8 Sprzedam waszych synów i wasze córki potomkom Judy,
a oni sprzedadzą ich Sabejczykom,
dalekiemu narodowi,
gdyż tak Pan powiedział.
Pan sądzi narody
9 Ogłoście to wśród narodów,
ogłoście świętą wojnę,
wezwijcie bohaterów!
Niechaj przyjdą i niech ruszają
wszyscy wojownicy!
10 Przekujcie wasze lemiesze na miecze,
a wasze sierpy na oszczepy!
Kto słaby, niech mówi:
Jestem bohaterem!
11 Pośpieszcie się i przyjdźcie,
wy, wszystkie okoliczne narody,
zgromadźcie się tam!
Sprowadź, Panie, swoich bohaterów!
12 Niech się ockną narody i pójdą
do Doliny Jehoszafata,
bo tam zasiądę, aby sądzić
wszystkie okoliczne narody.
13 Zapuśćcie sierp,
bo dojrzało ziarno!
Przyjdźcie i depczcie,
gdyż pełna jest tłocznia,
przelewają się kadzie,
bo wielka jest nieprawość narodów.
14 Tłumy nieprzeliczone zgromadzą się
w Dolinie Wyroku,
gdyż bliski jest Dzień Pana
w Dolinie Wyroku.
15 Słońce i księżyc okrywają się ciemnością
a gwiazdy tracą swój blask.
Pan błogosławi swój lud
16 Pan zagrzmi z Syjonu
i zawoła z Jerozolimy z taką mocą,
że zadrży niebo i ziemia.
Pan będzie jednak schronieniem dla swojego ludu
i ucieczką dla potomków Izraela.
17 Wówczas poznacie, że Ja jestem Panem, waszym Bogiem,
który mieszka na Syjonie,
Mojej świętej górze.

Jerozolima będzie święta
i obcy nie będą już przez nią przechodzić.
18 W tym dniu
góry będą ociekały moszczem,
a pagórki opływały mlekiem,
wszystkimi strumieniami Judy
popłynie woda,
a z domu Pana wytryśnie źródło
i nawodni potok Szittim.
19 Egipt będzie pustkowiem,
a Edom zamieni się w jałowy step
z powodu przemocy, popełnionej na potomkach Judy,
gdy przelewał krew niewinnych w ich kraju.
20 Natomiast ziemia Judy będzie na wieki zamieszkana,
a Jerozolima po wszystkie pokolenia.
21 Wtedy pomszczę ich krew, której nie pomściłem!
Pan zaś zamieszka na Syjonie!
Pan oskarża narody
1 Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie,
gdy odmienię los Judy i Jerozolimy,
2 wówczas zgromadzę wszystkie narody
i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata.
Tam będę się z nimi sądził
o Mój lud i o Moje dziedzictwo izraelskie,
które one rozproszyły wśród narodów,
gdy podzieliły Moją ziemię.
3 O Mój lud rzucali losy,
oddawali chłopca za nierządnicę,
a dziewczynę sprzedawali za wino i się upijali.
4 A wy, Sydonie, Tyrze
i wszystkie krainy filistyńskie,
chcecie zemścić się na Mnie?
Jeżeli tak uczynicie, to niebawem
wasza zemsta spadnie na wasze głowy.
5 Przecież to wy zabraliście Moje srebro i złoto,
a Moje najwspanialsze klejnoty zanieśliście do waszych świątyń.
6 Potomków Judy i Jerozolimy
sprzedaliście potomkom Jawana,
aby ich oddalić od ojczyzny.
7 Oto Ja sprowadzę ich z miejsca,
do którego ich sprzedaliście
i sprawię, że zemsta spadnie na wasze głowy.
8 Sprzedam waszych synów i wasze córki potomkom Judy,
a oni sprzedadzą ich Sabejczykom,
dalekiemu narodowi,
gdyż tak Pan powiedział.
Pan sądzi narody
9 Ogłoście to wśród narodów,
ogłoście świętą wojnę,
wezwijcie bohaterów!
Niechaj przyjdą i niech ruszają
wszyscy wojownicy!
10 Przekujcie wasze lemiesze na miecze,
a wasze sierpy na oszczepy!
Kto słaby, niech mówi:
Jestem bohaterem!
11 Pośpieszcie się i przyjdźcie,
wy, wszystkie okoliczne narody,
zgromadźcie się tam!
Sprowadź, Panie, swoich bohaterów!
12 Niech się ockną narody i pójdą
do Doliny Jehoszafata,
bo tam zasiądę, aby sądzić
wszystkie okoliczne narody.
13 Zapuśćcie sierp,
bo dojrzało ziarno!
Przyjdźcie i depczcie,
gdyż pełna jest tłocznia,
przelewają się kadzie,
bo wielka jest nieprawość narodów.
14 Tłumy nieprzeliczone zgromadzą się
w Dolinie Wyroku,
gdyż bliski jest Dzień Pana
w Dolinie Wyroku.
15 Słońce i księżyc okrywają się ciemnością
a gwiazdy tracą swój blask.
Pan błogosławi swój lud
16 Pan zagrzmi z Syjonu
i zawoła z Jerozolimy z taką mocą,
że zadrży niebo i ziemia.
Pan będzie jednak schronieniem dla swojego ludu
i ucieczką dla potomków Izraela.
17 Wówczas poznacie, że Ja jestem Panem, waszym Bogiem,
który mieszka na Syjonie,
Mojej świętej górze.

Jerozolima będzie święta
i obcy nie będą już przez nią przechodzić.
18 W tym dniu
góry będą ociekały moszczem,
a pagórki opływały mlekiem,
wszystkimi strumieniami Judy
popłynie woda,
a z domu Pana wytryśnie źródło
i nawodni potok Szittim.
19 Egipt będzie pustkowiem,
a Edom zamieni się w jałowy step
z powodu przemocy, popełnionej na potomkach Judy,
gdy przelewał krew niewinnych w ich kraju.
20 Natomiast ziemia Judy będzie na wieki zamieszkana,
a Jerozolima po wszystkie pokolenia.
21 Wtedy pomszczę ich krew, której nie pomściłem!
Pan zaś zamieszka na Syjonie!