Ozeasz zapowiada karę
1 Nie ciesz się, Izraelu,
nie raduj się jak inne ludy,
bo uprawiając nierząd, opuściłeś swojego Boga.
Pokochałeś zapłatę za nierząd
na wszystkich klepiskach zbożowych.
2 Klepisko i tłocznia nie będą ich żywić,
a moszcz ich rozczaruje.
3 Nie będą mieszkać w ziemi Pana,
Efraim powróci do Egiptu,
w Asyrii będą jedli nieczyste pokarmy.
4 Nie będą wylewać wina na ofiarę Panu,
ich ofiary nie będą Mu miłe.
Ich chleb będzie chlebem żałoby,
wszyscy, którzy go zjedzą, staną się nieczyści.
Ich chleb będzie bowiem tylko dla nich,
nie zostanie złożony w domu Pana.
5 Co zrobicie w dzień uroczystego zgromadzenia
i w dzień święta Pana?
6 Odejdą bowiem z powodu zniszczeń,
Egipt ich zbierze,
Memfis pogrzebie,
ich srebrne kosztowności
porośnie oset,
a cierń ich namioty.
7 Nadeszły dni kary,
nadeszły dni odpłaty.
Niech Izrael dowie się,
że prorok jest głupcem,
a człowiek natchniony szaleńcem.
Tak się stanie z powodu twoich licznych win
i wielkiej wrogości.
8 Ten, który z moim Bogiem
strzeże Efraima, prorok
– na wszystkich jego drogach
sidło ptasznika,
wrogość w domu jego Boga.
9 Pogrążyli się w zepsuciu
jak za dni Gibei
– Bóg zapamięta ich winy,
ukarze za grzechy.
Grzechy Izraela i ich skutki
10 Jak winne grona na pustyni
znalazłem Izraela.
Jak na pierwszy owoc drzewa figowego
patrzyłem na waszych ojców,
lecz oni przyszli do Baal-Peor,
oddali się hańbie
i stali się wstrętni jak to, co pokochali.
11 Efraim jest podobny do ptaka
– ulatuje ich chwała:
nie będzie rodzenia ani ciąży, ani poczęcia.
12 Choćby nawet odchowali swoich synów,
to zabiorę ich nim jeszcze dorosną.
Biada im, gdy się od nich oddalę!
13 Efraim – jak zobaczyłem –
został na wzór Tyru
zasadzony na uroczym miejscu,
lecz wyprowadza swoich synów na rzeź.
14 Daj im, Panie
– co dasz? –
daj im niepłodne łono
i wyschnięte piersi!
Wyrok Boży na Izraela
15 Cała ich złość ujawniła się w Gilgal
– tam ich znienawidziłem.
Z powodu złych czynów
wyrzucę ich ze swego domu,
nie będę ich już więcej kochał
– wszyscy ich książęta są buntownikami.
16 Efraim został pobity,
ich korzeń usechł,
nie wydadzą już owocu.
Choćby nawet urodzili,
to uśmiercę cenny owoc ich łona.
17 Mój Bóg ich odrzuci,
bo Go nie słuchali,
dlatego będą się tułać wśród narodów.
Ozeasz zapowiada karę
1 Nie ciesz się, Izraelu,
nie raduj się jak inne ludy,
bo uprawiając nierząd, opuściłeś swojego Boga.
Pokochałeś zapłatę za nierząd
na wszystkich klepiskach zbożowych.
2 Klepisko i tłocznia nie będą ich żywić,
a moszcz ich rozczaruje.
3 Nie będą mieszkać w ziemi Pana,
Efraim powróci do Egiptu,
w Asyrii będą jedli nieczyste pokarmy.
4 Nie będą wylewać wina na ofiarę Panu,
ich ofiary nie będą Mu miłe.
Ich chleb będzie chlebem żałoby,
wszyscy, którzy go zjedzą, staną się nieczyści.
Ich chleb będzie bowiem tylko dla nich,
nie zostanie złożony w domu Pana.
5 Co zrobicie w dzień uroczystego zgromadzenia
i w dzień święta Pana?
6 Odejdą bowiem z powodu zniszczeń,
Egipt ich zbierze,
Memfis pogrzebie,
ich srebrne kosztowności
porośnie oset,
a cierń ich namioty.
7 Nadeszły dni kary,
nadeszły dni odpłaty.
Niech Izrael dowie się,
że prorok jest głupcem,
a człowiek natchniony szaleńcem.
Tak się stanie z powodu twoich licznych win
i wielkiej wrogości.
8 Ten, który z moim Bogiem
strzeże Efraima, prorok
– na wszystkich jego drogach
sidło ptasznika,
wrogość w domu jego Boga.
9 Pogrążyli się w zepsuciu
jak za dni Gibei
– Bóg zapamięta ich winy,
ukarze za grzechy.
Grzechy Izraela i ich skutki
10 Jak winne grona na pustyni
znalazłem Izraela.
Jak na pierwszy owoc drzewa figowego
patrzyłem na waszych ojców,
lecz oni przyszli do Baal-Peor,
oddali się hańbie
i stali się wstrętni jak to, co pokochali.
11 Efraim jest podobny do ptaka
– ulatuje ich chwała:
nie będzie rodzenia ani ciąży, ani poczęcia.
12 Choćby nawet odchowali swoich synów,
to zabiorę ich nim jeszcze dorosną.
Biada im, gdy się od nich oddalę!
13 Efraim – jak zobaczyłem –
został na wzór Tyru
zasadzony na uroczym miejscu,
lecz wyprowadza swoich synów na rzeź.
14 Daj im, Panie
– co dasz? –
daj im niepłodne łono
i wyschnięte piersi!
Wyrok Boży na Izraela
15 Cała ich złość ujawniła się w Gilgal
– tam ich znienawidziłem.
Z powodu złych czynów
wyrzucę ich ze swego domu,
nie będę ich już więcej kochał
– wszyscy ich książęta są buntownikami.
16 Efraim został pobity,
ich korzeń usechł,
nie wydadzą już owocu.
Choćby nawet urodzili,
to uśmiercę cenny owoc ich łona.
17 Mój Bóg ich odrzuci,
bo Go nie słuchali,
dlatego będą się tułać wśród narodów.