1 Natępujących rzeczy natomiast nie musisz się wstydzić
ani obawiać, że przez nie zgrzeszysz:
2 Prawa i Przymierza Najwyższego,
wyroku, który usprawiedliwia bezbożnego,
3 rozliczenia ze wspólnikiem i podróżnymi,
dzielenia się dziedzictwem z przyjaciółmi,
4 dokładności wagi i odważników,
nabywania rzeczy większych i mniejszych,
5 zysku, gdy sprzedajesz kupcom,
surowego wychowania dzieci,
razów zadanych złemu słudze.
6 Gdy żona jest zła, przydatna jest pieczęć,
tam gdzie jest dużo rąk, na klucz zamykaj.
7 To, co przekazujesz, niech będzie policzone i zważone,
a gdy dajesz lub bierzesz, niech wszystko będzie na piśmie.
8 Nie wstydź się karcić bezmyślnego i głupca
oraz starca, który wiedzie spór z młodymi.
Wtedy będziesz prawdziwie wychowany
i znajdziesz uznanie u wszystkich żyjących.
Troska ojca o swoją córkę
9 Córka to dla ojca ukryta bezsenność,
troska o nią spędza mu sen z powiek:
gdy jest młoda, aby nie pozostała starą panną,
gdy zamieszka razem z mężem, by nie została znienawidzona,
10 gdy jest dziewicą, by nie została zhańbiona
i nie stała się brzemienną w domu swojego ojca,
gdy ma męża, by nie popełniła wykroczenia,
gdy mieszkają razem, by nie była bezpłodna.
11 Wzmocnij straż nad bezwstydną córką,
by nie uczyniła cię pośmiewiskiem wrogów,
plotką w mieście i wyłączonym z ludu,
aby nie zhańbiła cię przed wielkim tłumem.
Kobiety
12 Nie zważaj na wygląd żadnego człowieka,
nie przesiaduj też wśród kobiet.
13 Z ubrań bowiem wychodzi mól,
a z kobiety, kobieca złośliwość.
14 Lepsza jest złość mężczyzny niż dobroczynność kobiety,
kobieta bezwstydna przynosi hańbę.
Majestat Boży
Chwała Boga obecna w przyrodzie
15 Chcę przypomnieć dzieła Pana,
opowiem o tych, które widziałem.
Przez słowa Pana powstały Jego dzieła.
16 Słońce, które świeci, widzi wszystko,
pełne chwały Pana jest każde Jego dzieło.
17 Nie jest możliwe, aby święci Pana
opowiedzieli o wszystkich zadziwiających dziełach,
które utwierdził Pan Wszechmogący,
umacniając wszystko w swojej chwale.
18 Zbadał On głębię i serce człowieka
i przeniknął wszystkie jego poczynania.
Najwyższy bowiem wie wszystko
i umie przewidzieć znaki czasu
19 – obwieszcza rzeczy przeszłe i przyszłe,
odkrywa ślady tajemnic,
20 nie umknie Mu żadna myśl,
nie ukryje się przed Nim żadne słowo.
21 Ozdobił wielkie dzieła swojej mądrości,
On jeden był przed czasem i będzie na wieki.
Nic nie zostało dodane ani ujęte,
On nie potrzebował żadnego doradcy.
22 Wszystkie Jego dzieła są godne pożądania,
choć tylko ich iskrę można zobaczyć.
23 Wszystkie żyją i pozostają na wieki,
wszystkie są potrzebne i zawsze posłuszne.
24 Wszystko jest podwójne, jedno naprzeciw drugiego,
On niczego nie stworzył niepełnym.
25 Jedno wzmocniło dobra drugiego
– czy ktoś się nasyci, widząc Jego chwałę?
1 Natępujących rzeczy natomiast nie musisz się wstydzić
ani obawiać, że przez nie zgrzeszysz:
2 Prawa i Przymierza Najwyższego,
wyroku, który usprawiedliwia bezbożnego,
3 rozliczenia ze wspólnikiem i podróżnymi,
dzielenia się dziedzictwem z przyjaciółmi,
4 dokładności wagi i odważników,
nabywania rzeczy większych i mniejszych,
5 zysku, gdy sprzedajesz kupcom,
surowego wychowania dzieci,
razów zadanych złemu słudze.
6 Gdy żona jest zła, przydatna jest pieczęć,
tam gdzie jest dużo rąk, na klucz zamykaj.
7 To, co przekazujesz, niech będzie policzone i zważone,
a gdy dajesz lub bierzesz, niech wszystko będzie na piśmie.
8 Nie wstydź się karcić bezmyślnego i głupca
oraz starca, który wiedzie spór z młodymi.
Wtedy będziesz prawdziwie wychowany
i znajdziesz uznanie u wszystkich żyjących.
Troska ojca o swoją córkę
9 Córka to dla ojca ukryta bezsenność,
troska o nią spędza mu sen z powiek:
gdy jest młoda, aby nie pozostała starą panną,
gdy zamieszka razem z mężem, by nie została znienawidzona,
10 gdy jest dziewicą, by nie została zhańbiona
i nie stała się brzemienną w domu swojego ojca,
gdy ma męża, by nie popełniła wykroczenia,
gdy mieszkają razem, by nie była bezpłodna.
11 Wzmocnij straż nad bezwstydną córką,
by nie uczyniła cię pośmiewiskiem wrogów,
plotką w mieście i wyłączonym z ludu,
aby nie zhańbiła cię przed wielkim tłumem.
Kobiety
12 Nie zważaj na wygląd żadnego człowieka,
nie przesiaduj też wśród kobiet.
13 Z ubrań bowiem wychodzi mól,
a z kobiety, kobieca złośliwość.
14 Lepsza jest złość mężczyzny niż dobroczynność kobiety,
kobieta bezwstydna przynosi hańbę.
Majestat Boży
Chwała Boga obecna w przyrodzie
15 Chcę przypomnieć dzieła Pana,
opowiem o tych, które widziałem.
Przez słowa Pana powstały Jego dzieła.
16 Słońce, które świeci, widzi wszystko,
pełne chwały Pana jest każde Jego dzieło.
17 Nie jest możliwe, aby święci Pana
opowiedzieli o wszystkich zadziwiających dziełach,
które utwierdził Pan Wszechmogący,
umacniając wszystko w swojej chwale.
18 Zbadał On głębię i serce człowieka
i przeniknął wszystkie jego poczynania.
Najwyższy bowiem wie wszystko
i umie przewidzieć znaki czasu
19 – obwieszcza rzeczy przeszłe i przyszłe,
odkrywa ślady tajemnic,
20 nie umknie Mu żadna myśl,
nie ukryje się przed Nim żadne słowo.
21 Ozdobił wielkie dzieła swojej mądrości,
On jeden był przed czasem i będzie na wieki.
Nic nie zostało dodane ani ujęte,
On nie potrzebował żadnego doradcy.
22 Wszystkie Jego dzieła są godne pożądania,
choć tylko ich iskrę można zobaczyć.
23 Wszystkie żyją i pozostają na wieki,
wszystkie są potrzebne i zawsze posłuszne.
24 Wszystko jest podwójne, jedno naprzeciw drugiego,
On niczego nie stworzył niepełnym.
25 Jedno wzmocniło dobra drugiego
– czy ktoś się nasyci, widząc Jego chwałę?