1 W tym dniu wytryśnie źródło dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy na obmycie grzechu i nieczystości.
Koniec z bałwochwalstwem i magią
2 W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – wytępię z kraju imiona bożkówi nie będą już ich więcej wspominać. Także proroków i ducha nieczystego usunę z krajui nie będą już ich więcej wspominać. Także proroków. 3 Jeśliby ktoś występował jako prorok, to powiedzą mu jego ojciec i matka: Umrzesz, ponieważ mówisz kłamstwa w imię Pana. Jeśliby jednak nadal prorokował, to przebiją go ojciec i matka, jego rodzice. 4 W tym dniu zawstydzą się prorocy, każdy z powodu swoich wizji i swego prorokowania. Nie będą się ubierać we włosiany płaszcz, aby kłamać, 5 lecz każdy powie: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, gdyż od młodości posiadam ziemię. 6 Gdy ktoś go zapyta: Co to za rany na twoim ciele? Wtedy odpowie: Zadano mi je w domu rodzinnym.
Pan jest jedynym Bogiem
7 Mieczu, podnieś się na Mojego pasterza
i na Mojego przyjaciela
– wyrocznia Pana Zastępów.
Uderz pasterza,
a owce się rozproszą,
bo zwrócę Moją rękę
przeciwko słabym.
8 W całym kraju – wyrocznia Pana
dwie trzecie mieszkańców zostanie zabitych, zginie,
a pozostanie w nim tylko trzecia część.
9 Przeprowadzę tę trzecią część przez ogień
i przetopię ją, jak się topi srebro,
wypróbuję ją, jak się próbuje złoto.
Ona będzie wzywać Mojego imienia,
a Ja odpowiem jej
i do niej przemówię: Jesteś Moim ludem,
ona zaś odpowie: Pan jest moim Bogiem.
1 W tym dniu wytryśnie źródło dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy na obmycie grzechu i nieczystości.
Koniec z bałwochwalstwem i magią
2 W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – wytępię z kraju imiona bożkówi nie będą już ich więcej wspominać. Także proroków i ducha nieczystego usunę z krajui nie będą już ich więcej wspominać. Także proroków. 3 Jeśliby ktoś występował jako prorok, to powiedzą mu jego ojciec i matka: Umrzesz, ponieważ mówisz kłamstwa w imię Pana. Jeśliby jednak nadal prorokował, to przebiją go ojciec i matka, jego rodzice. 4 W tym dniu zawstydzą się prorocy, każdy z powodu swoich wizji i swego prorokowania. Nie będą się ubierać we włosiany płaszcz, aby kłamać, 5 lecz każdy powie: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, gdyż od młodości posiadam ziemię. 6 Gdy ktoś go zapyta: Co to za rany na twoim ciele? Wtedy odpowie: Zadano mi je w domu rodzinnym.
Pan jest jedynym Bogiem
7 Mieczu, podnieś się na Mojego pasterza
i na Mojego przyjaciela
– wyrocznia Pana Zastępów.
Uderz pasterza,
a owce się rozproszą,
bo zwrócę Moją rękę
przeciwko słabym.
8 W całym kraju – wyrocznia Pana
dwie trzecie mieszkańców zostanie zabitych, zginie,
a pozostanie w nim tylko trzecia część.
9 Przeprowadzę tę trzecią część przez ogień
i przetopię ją, jak się topi srebro,
wypróbuję ją, jak się próbuje złoto.
Ona będzie wzywać Mojego imienia,
a Ja odpowiem jej
i do niej przemówię: Jesteś Moim ludem,
ona zaś odpowie: Pan jest moim Bogiem.