Wychowanie
1 Kto kocha swego syna, często zadaje mu razy,
aby mógł się nim cieszyć w swojej starości.
2 Kto karci swego syna, dozna od niego pociechy
i będzie się nim chwalił przed znajomymi.
3 Kto kształci swego syna, wzbudzi u wroga zazdrość,
ale będzie się nim cieszył przed przyjaciółmi.
4 Zmarł jego ojciec, ale jakby wcale nie umarł,
bo zostawił podobnego do siebie.
5 Za życia cieszył się, patrząc na niego,
a kiedy umiera, nie musi się martwić.
6 Pozostawił bowiem wrogom mściciela,
a przyjaciołom wdzięcznego dłużnika.
7 Ten, kto rozpieszcza syna, opatrzy jego rany,
i zadrży na każde jego wołanie.
8 Nieposkromiony koń staje się narowisty,
a samowolny syn staje się zuchwały.
9 Rozpieszczaj dziecko, a przerazi cię,
baw się z nim, a przyprawi ci zmartwień.
10 Nie śmiej się z nim, abyś z nim nie cierpiał
i na koniec nie zgrzytał zębami.
11 Nie dawaj mu władzy za młodu,
12 skrusz jego żebra, dopóki jest dzieckiem,
aby nie stał się uparty i nie zbuntował przeciwko tobie.
13 Wychowuj swego syna i pracuj nad nim,
byś nie zgorszył się z powodu jego nieprzyzwoitości.
Zdrowie
14 Lepszy jest zdrowy i silny biedak
niż bogacz trapiony chorobą ciała.
15 Zdrowie i pomyślność lepsze są od wszelkiego złota,
a krzepkie ciało od niezliczonego bogactwa.
16 Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciałai nie ma większej radości nad radość serca.
17 Lepsza śmierć od życia pełnego goryczy,
wieczny spoczynek od przewlekłej choroby.
18 Podobne do przysmaków rozlanych na zamkniętych ustach
są ofiary z pokarmów składane na grobach.
19 Jaką korzyść ma bożek z ofiar pokarmowych?
Nie może przecież ani ich zjeść, ani powąchać.
Podobnie jest z tym, kto jest doświadczany przez Pana.
20 Patrzy on oczyma i wzdycha,
wzdycha jak eunuch, który obejmuje dziewicę.
21 Nie pogrążaj się w smutku
ani nie zadręczaj się w swoich myślach.
22 Radość serca jest życiem człowieka,
a pogodne usposobienie daje długowieczność.
23 Rozwesel swoją duszę i pociesz serce,
a smutek odrzuć daleko od siebie.
Smutek bowiem wielu już zgubił,
bo nie ma z niego żadnej korzyści.
24 Zawiść i gniew skracają dni życia,
a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.
25 Promienne serce daje dobry apetyt,
zatroszczy się o swoje pożywienie.
Wychowanie
1 Kto kocha swego syna, często zadaje mu razy,
aby mógł się nim cieszyć w swojej starości.
2 Kto karci swego syna, dozna od niego pociechy
i będzie się nim chwalił przed znajomymi.
3 Kto kształci swego syna, wzbudzi u wroga zazdrość,
ale będzie się nim cieszył przed przyjaciółmi.
4 Zmarł jego ojciec, ale jakby wcale nie umarł,
bo zostawił podobnego do siebie.
5 Za życia cieszył się, patrząc na niego,
a kiedy umiera, nie musi się martwić.
6 Pozostawił bowiem wrogom mściciela,
a przyjaciołom wdzięcznego dłużnika.
7 Ten, kto rozpieszcza syna, opatrzy jego rany,
i zadrży na każde jego wołanie.
8 Nieposkromiony koń staje się narowisty,
a samowolny syn staje się zuchwały.
9 Rozpieszczaj dziecko, a przerazi cię,
baw się z nim, a przyprawi ci zmartwień.
10 Nie śmiej się z nim, abyś z nim nie cierpiał
i na koniec nie zgrzytał zębami.
11 Nie dawaj mu władzy za młodu,
12 skrusz jego żebra, dopóki jest dzieckiem,
aby nie stał się uparty i nie zbuntował przeciwko tobie.
13 Wychowuj swego syna i pracuj nad nim,
byś nie zgorszył się z powodu jego nieprzyzwoitości.
Zdrowie
14 Lepszy jest zdrowy i silny biedak
niż bogacz trapiony chorobą ciała.
15 Zdrowie i pomyślność lepsze są od wszelkiego złota,
a krzepkie ciało od niezliczonego bogactwa.
16 Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciałai nie ma większej radości nad radość serca.
17 Lepsza śmierć od życia pełnego goryczy,
wieczny spoczynek od przewlekłej choroby.
18 Podobne do przysmaków rozlanych na zamkniętych ustach
są ofiary z pokarmów składane na grobach.
19 Jaką korzyść ma bożek z ofiar pokarmowych?
Nie może przecież ani ich zjeść, ani powąchać.
Podobnie jest z tym, kto jest doświadczany przez Pana.
20 Patrzy on oczyma i wzdycha,
wzdycha jak eunuch, który obejmuje dziewicę.
21 Nie pogrążaj się w smutku
ani nie zadręczaj się w swoich myślach.
22 Radość serca jest życiem człowieka,
a pogodne usposobienie daje długowieczność.
23 Rozwesel swoją duszę i pociesz serce,
a smutek odrzuć daleko od siebie.
Smutek bowiem wielu już zgubił,
bo nie ma z niego żadnej korzyści.
24 Zawiść i gniew skracają dni życia,
a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.
25 Promienne serce daje dobry apetyt,
zatroszczy się o swoje pożywienie.