PSALM 66 [65]
Przy ofierze dziękczynnej
1 Przewodnikowi chóru. Pieśń. Psalm.
Wykrzykujcie radośnie Bogu, wszystkie ziemie!
2 Wyśpiewajcie chwałę Jego imieniu,
uczcijcie Go pieśnią pochwalną!
3 Powiedzcie Bogu: Jak porażające są Twoje dzieła!
Nawet Twoi wrogowie schlebiają Tobie
z powodu wielkiej Twej mocy.
4 Niech cała ziemia odda Ci pokłon,
niech śpiewa Tobie,
niech śpiewa Twojemu imieniu!
5 Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boga,
który dokonał pośród ludzi niebywałych czynów.
6 Morze w suchy ląd zamienił,
suchą nogą mogli przejść przez rzekę
– dlatego w Nim się radujmy!
7 Panuje w swej mocy na wieki,
Jego oczy śledzą każdy naród.
Niech nikt nie śmie buntować się przeciw Niemu!
8 Błogosławcie, ludy, naszego Boga,
rozgłaszajcie Jego chwałę!
9 On nasze dusze zachował przy życiu
i nie pozwolił potknąć się naszym nogom.
10 Ty doświadczyłeś nas, Boże,
oczyściłeś jak czyści się srebro.
11 Dopuściłeś, że wpadliśmy w sidła,
nasze biodra obciążyłeś ciężarami,
12 pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach.
Przeszliśmy przez ogień i wodę,
lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
13 Wejdę do Twojego domu z ofiarami całopalnymi,
spełnię wobec Ciebie ślubowanie,
14 które złożyły moje wargi,
które w ucisku przyrzekły moje usta.
15 Ofiaruję Ci tłuste całopalenia,
z wonią ofiarnych baranów złożę Ci woły i kozły.
16 Chodźcie i słuchajcie, wszyscy bojący się Boga,
chcę opowiedzieć, co zrobił dla mnie!
17 Do Niego wołałem moimi ustami
i wysławiałem Go moim językiem.
18 Gdybym knuł w sercu coś niegodziwego,
Pan by mnie nie wysłuchał.
19 A jednak Bóg mnie wysłuchał,
zwrócił uwagę na moją modlitwę.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy
i nie pozbawił mnie swojej łaski.
PSALM 66 [65]
Przy ofierze dziękczynnej
1 Przewodnikowi chóru. Pieśń. Psalm.
Wykrzykujcie radośnie Bogu, wszystkie ziemie!
2 Wyśpiewajcie chwałę Jego imieniu,
uczcijcie Go pieśnią pochwalną!
3 Powiedzcie Bogu: Jak porażające są Twoje dzieła!
Nawet Twoi wrogowie schlebiają Tobie
z powodu wielkiej Twej mocy.
4 Niech cała ziemia odda Ci pokłon,
niech śpiewa Tobie,
niech śpiewa Twojemu imieniu!
5 Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boga,
który dokonał pośród ludzi niebywałych czynów.
6 Morze w suchy ląd zamienił,
suchą nogą mogli przejść przez rzekę
– dlatego w Nim się radujmy!
7 Panuje w swej mocy na wieki,
Jego oczy śledzą każdy naród.
Niech nikt nie śmie buntować się przeciw Niemu!
8 Błogosławcie, ludy, naszego Boga,
rozgłaszajcie Jego chwałę!
9 On nasze dusze zachował przy życiu
i nie pozwolił potknąć się naszym nogom.
10 Ty doświadczyłeś nas, Boże,
oczyściłeś jak czyści się srebro.
11 Dopuściłeś, że wpadliśmy w sidła,
nasze biodra obciążyłeś ciężarami,
12 pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach.
Przeszliśmy przez ogień i wodę,
lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
13 Wejdę do Twojego domu z ofiarami całopalnymi,
spełnię wobec Ciebie ślubowanie,
14 które złożyły moje wargi,
które w ucisku przyrzekły moje usta.
15 Ofiaruję Ci tłuste całopalenia,
z wonią ofiarnych baranów złożę Ci woły i kozły.
16 Chodźcie i słuchajcie, wszyscy bojący się Boga,
chcę opowiedzieć, co zrobił dla mnie!
17 Do Niego wołałem moimi ustami
i wysławiałem Go moim językiem.
18 Gdybym knuł w sercu coś niegodziwego,
Pan by mnie nie wysłuchał.
19 A jednak Bóg mnie wysłuchał,
zwrócił uwagę na moją modlitwę.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy
i nie pozbawił mnie swojej łaski.