PSALM 139 [138]
Wszechwładza i wszechobecność Boga
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję,
z daleka dostrzegasz moje zamiary.
3 Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam,
znane są Ci wszystkie moje drogi.
4 Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach,
Ty, Panie, znasz je w całości.
5 Ze wszystkich stron mnie otaczasz
i kładziesz na mnie swoją rękę.
6 Twoja wiedza o mnie jest zadziwiająca,
zbyt wzniosła, bym jej dosięgnął.
7 Gdzie się oddalę przed Twoim duchem,
dokąd ucieknę przed Twoim obliczem?
8 Choćbym wstąpił do niebios, tam jesteś,
choćbym legł w Szeolu – i tam będziesz.
9 Choćbym skrzydła zabrał jutrzence
i zamieszkał na końcu morza,
10 tam też poprowadzi mnie Twoja ręka
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
11 Gdybym powiedział: Niech mnie ogarnie ciemność,
niech światło wokół mnie stanie się nocą,
12 to nawet ciemność nie skryje mnie przed Tobą,
noc zaś jak dzień zajaśnieje,
bo ciemność jest dla Ciebie jak światło.
13 Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze,
utkałeś mnie w łonie matki.
14 Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś.
Twoje dzieła są godne podziwu
– moja dusza wie o tym bardzo dobrze.
15 Moje kości nie były Ci obce,
gdy byłem tworzony w ukryciu,
tkany w głębi ziemi.
16 Twoje oczy widziały mój początek
i wszystko zostało zapisane w Twej księdze:
dni zostały określone,
zanim jakikolwiek z nich nastał.
17 Jak są cenne dla mnie Twoje myśli, Boże,
jak bardzo ich wiele!
18 Gdybym je policzył,
byłyby liczniejsze od ziaren piasku.
Kiedy się obudzę,
wciąż jestem przy Tobie.
19 Boże, obyś zgładził bezbożnego
i sprawił, by zbrodniarze odstąpili ode mnie!
20 Zmawiają się przeciwko Tobie,
na próżno powstają Twoi wrogowie.
21 Panie, czy nie powinienem
nienawidzić tych, którzy Ciebie nienawidzą
i brzydzić się występującymi przeciw Tobie?
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści,
stali się moimi wrogami.
23 Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce,
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
24 Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą,
poprowadź mnie swą drogą odwieczną.
PSALM 139 [138]
Wszechwładza i wszechobecność Boga
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję,
z daleka dostrzegasz moje zamiary.
3 Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam,
znane są Ci wszystkie moje drogi.
4 Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach,
Ty, Panie, znasz je w całości.
5 Ze wszystkich stron mnie otaczasz
i kładziesz na mnie swoją rękę.
6 Twoja wiedza o mnie jest zadziwiająca,
zbyt wzniosła, bym jej dosięgnął.
7 Gdzie się oddalę przed Twoim duchem,
dokąd ucieknę przed Twoim obliczem?
8 Choćbym wstąpił do niebios, tam jesteś,
choćbym legł w Szeolu – i tam będziesz.
9 Choćbym skrzydła zabrał jutrzence
i zamieszkał na końcu morza,
10 tam też poprowadzi mnie Twoja ręka
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
11 Gdybym powiedział: Niech mnie ogarnie ciemność,
niech światło wokół mnie stanie się nocą,
12 to nawet ciemność nie skryje mnie przed Tobą,
noc zaś jak dzień zajaśnieje,
bo ciemność jest dla Ciebie jak światło.
13 Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze,
utkałeś mnie w łonie matki.
14 Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś.
Twoje dzieła są godne podziwu
– moja dusza wie o tym bardzo dobrze.
15 Moje kości nie były Ci obce,
gdy byłem tworzony w ukryciu,
tkany w głębi ziemi.
16 Twoje oczy widziały mój początek
i wszystko zostało zapisane w Twej księdze:
dni zostały określone,
zanim jakikolwiek z nich nastał.
17 Jak są cenne dla mnie Twoje myśli, Boże,
jak bardzo ich wiele!
18 Gdybym je policzył,
byłyby liczniejsze od ziaren piasku.
Kiedy się obudzę,
wciąż jestem przy Tobie.
19 Boże, obyś zgładził bezbożnego
i sprawił, by zbrodniarze odstąpili ode mnie!
20 Zmawiają się przeciwko Tobie,
na próżno powstają Twoi wrogowie.
21 Panie, czy nie powinienem
nienawidzić tych, którzy Ciebie nienawidzą
i brzydzić się występującymi przeciw Tobie?
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści,
stali się moimi wrogami.
23 Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce,
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
24 Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą,
poprowadź mnie swą drogą odwieczną.