PSALM 25 [24]
Ufność wśród niebezpieczeństw
1 Dawida.
Alef Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Bet 2 Boże mój, Tobie zaufałem,
nie będę się wstydził,
moi wrogowie nie będą triumfowali nade mną.
Gimel 3 Nikt przecież, kto Tobie ufa, nie zazna wstydu.
Wstydu zaznają ci, którzy dla błahostek
nie dochowują wiary.
Dalet 4 Daj mi, Panie, poznać Twoje drogi,
naucz mnie Twoich ścieżek.
He 5 Prowadź mnie w Twojej prawdzie i nauczaj,
bo Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia,
Waw Ciebie codziennie oczekuję.
Zajin 6 Pamiętaj, Panie, o swoim miłosierdziu
i o swych łaskach, trwających od wieków.
Chet 7 Nie wspominaj grzechów
i win mojej młodości,
pamiętaj o mnie w swojej łasce,
ze względu na Twoją dobroć, Panie.
Tet 8 Pan jest dobry i prawy,
więc pokazuje drogę grzesznikom.
Jod 9 Prowadzi pokornych drogą prawa
i uczy ubogich swej drogi.
Kaf 10 Wszystkie ścieżki Pana to łaska i prawda
dla przestrzegających Jego przymierza i nakazów.
Lamed 11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,
przebacz moją winę, bo jest wielka.
Mem 12 Jaki powinien być człowiek, który boi się Pana?
On go pouczy, jaką drogę ma wybrać.
Nun 13 Życie upłynie mu w szczęściu,
a jego potomstwo posiądzie ziemię.
Samek 14 Pan jest przyjazny tym,
którzy się Go boją,
i daje im poznać swoje przymierze.
Ajin 15 Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu,
bo On uwolnił z sideł moje nogi.
Pe 16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj nade mną,
bo jestem samotny i biedny.
Sade 17 Oddal udręki od mojego serca,
uwolnij mnie od utrapień.
18 Spójrz na moją nędzę i utrudzenie
i odpuść mi wszystkie grzechy.
Resz 19 Popatrz, jak liczni są moi wrogowie
i jak zawzięcie mnie nienawidzą.
Szin 20 Strzeż mojej duszy i mnie ocal,
niech się nie wstydzę, że Ci zaufałem.
Taw 21 Niech mnie osłonią niewinność i prawość,
bo Tobie zaufałem.
22 Boże, wybaw Izraela
od wszystkich jego utrapień.
PSALM 25 [24]
Ufność wśród niebezpieczeństw
1 Dawida.
Alef Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Bet 2 Boże mój, Tobie zaufałem,
nie będę się wstydził,
moi wrogowie nie będą triumfowali nade mną.
Gimel 3 Nikt przecież, kto Tobie ufa, nie zazna wstydu.
Wstydu zaznają ci, którzy dla błahostek
nie dochowują wiary.
Dalet 4 Daj mi, Panie, poznać Twoje drogi,
naucz mnie Twoich ścieżek.
He 5 Prowadź mnie w Twojej prawdzie i nauczaj,
bo Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia,
Waw Ciebie codziennie oczekuję.
Zajin 6 Pamiętaj, Panie, o swoim miłosierdziu
i o swych łaskach, trwających od wieków.
Chet 7 Nie wspominaj grzechów
i win mojej młodości,
pamiętaj o mnie w swojej łasce,
ze względu na Twoją dobroć, Panie.
Tet 8 Pan jest dobry i prawy,
więc pokazuje drogę grzesznikom.
Jod 9 Prowadzi pokornych drogą prawa
i uczy ubogich swej drogi.
Kaf 10 Wszystkie ścieżki Pana to łaska i prawda
dla przestrzegających Jego przymierza i nakazów.
Lamed 11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,
przebacz moją winę, bo jest wielka.
Mem 12 Jaki powinien być człowiek, który boi się Pana?
On go pouczy, jaką drogę ma wybrać.
Nun 13 Życie upłynie mu w szczęściu,
a jego potomstwo posiądzie ziemię.
Samek 14 Pan jest przyjazny tym,
którzy się Go boją,
i daje im poznać swoje przymierze.
Ajin 15 Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu,
bo On uwolnił z sideł moje nogi.
Pe 16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj nade mną,
bo jestem samotny i biedny.
Sade 17 Oddal udręki od mojego serca,
uwolnij mnie od utrapień.
18 Spójrz na moją nędzę i utrudzenie
i odpuść mi wszystkie grzechy.
Resz 19 Popatrz, jak liczni są moi wrogowie
i jak zawzięcie mnie nienawidzą.
Szin 20 Strzeż mojej duszy i mnie ocal,
niech się nie wstydzę, że Ci zaufałem.
Taw 21 Niech mnie osłonią niewinność i prawość,
bo Tobie zaufałem.
22 Boże, wybaw Izraela
od wszystkich jego utrapień.