PSALM 50 [49]
O prawdziwej czci Boga
1 Psalm Asafa.
Bóg nad bogami,Pan,
przemówił i wezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.
2 Bóg zajaśniał
z Syjonu pełnego piękna.
3 Przychodzi nasz Bóg i nie milczy
– przed Nim trawiący ogień,
a wokół Niego szalejąca burza.
4 Z wysokości wzywa niebiosa i ziemię,
aby swój lud sądzić.
5 Zgromadźcie Moich świętych,
którzy składając ofiarę,
zawarli ze Mną przymierze.
6 Sam Bóg jest sędzią,
niech niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość!
7 Słuchaj Mój ludu, Izraelu,
chcę mówić i świadczyć przeciw tobie:
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem!
8 Nie ganię cię z powodu twoich ofiar,
bo zawsze Mi składasz twoje całopalenia.
9 Nie chcę ci zabrać cielca z dobytku twego
ani kozła z twojej zagrody,
10 bo wszystkie leśne zwierzęta są Moją własnością,
tysiące zwierząt górskich.
11 Znam wszystkie ptaki na niebie
i wszystko, co biega po polach.
12 Gdybym był głodny, nie mówiłbym tobie,
bo Moja jest ziemia i to, co ją zapełnia.
13 Czy jadam mięso wołów
i piję krew kozłów?
14 Ofiaruj Bogu dziękczynienie,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
15 Wzywaj Mnie w dniu niedoli
– Ja cię wybawię, a ty Mnie uwielbisz.
16 Bóg mówi do bezbożnego:
Dlaczego wyliczasz Moje prawa
i ciągle mówisz o Moim przymierzu?
17 Przecież nienawidzisz karności
i lekceważysz Moje słowa.
18 Kiedy zobaczysz złodzieja,
chętnie zawierasz znajomość,
zadajesz się też z cudzołożnikami.
19 Swoim ustom pozwalasz źle mówić,
twój język knuje podstępy.
20 Siadasz i obmawiasz swojego brata,
znieważasz syna swej matki.
21 Tak żyłeś, a Ja milczałem
– czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Będę cię napominał, nie dam ci o tym zapomnieć.
22 Pomyślcie o tym wy, którzy zapominacie o Bogu,
aby was nie rozszarpał,
bo wtedy nikt wam nie pomoże!
23 Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,
a żyjącym bez skazy ukażę Boże zbawienie.
PSALM 50 [49]
O prawdziwej czci Boga
1 Psalm Asafa.
Bóg nad bogami,Pan,
przemówił i wezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.
2 Bóg zajaśniał
z Syjonu pełnego piękna.
3 Przychodzi nasz Bóg i nie milczy
– przed Nim trawiący ogień,
a wokół Niego szalejąca burza.
4 Z wysokości wzywa niebiosa i ziemię,
aby swój lud sądzić.
5 Zgromadźcie Moich świętych,
którzy składając ofiarę,
zawarli ze Mną przymierze.
6 Sam Bóg jest sędzią,
niech niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość!
7 Słuchaj Mój ludu, Izraelu,
chcę mówić i świadczyć przeciw tobie:
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem!
8 Nie ganię cię z powodu twoich ofiar,
bo zawsze Mi składasz twoje całopalenia.
9 Nie chcę ci zabrać cielca z dobytku twego
ani kozła z twojej zagrody,
10 bo wszystkie leśne zwierzęta są Moją własnością,
tysiące zwierząt górskich.
11 Znam wszystkie ptaki na niebie
i wszystko, co biega po polach.
12 Gdybym był głodny, nie mówiłbym tobie,
bo Moja jest ziemia i to, co ją zapełnia.
13 Czy jadam mięso wołów
i piję krew kozłów?
14 Ofiaruj Bogu dziękczynienie,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
15 Wzywaj Mnie w dniu niedoli
– Ja cię wybawię, a ty Mnie uwielbisz.
16 Bóg mówi do bezbożnego:
Dlaczego wyliczasz Moje prawa
i ciągle mówisz o Moim przymierzu?
17 Przecież nienawidzisz karności
i lekceważysz Moje słowa.
18 Kiedy zobaczysz złodzieja,
chętnie zawierasz znajomość,
zadajesz się też z cudzołożnikami.
19 Swoim ustom pozwalasz źle mówić,
twój język knuje podstępy.
20 Siadasz i obmawiasz swojego brata,
znieważasz syna swej matki.
21 Tak żyłeś, a Ja milczałem
– czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Będę cię napominał, nie dam ci o tym zapomnieć.
22 Pomyślcie o tym wy, którzy zapominacie o Bogu,
aby was nie rozszarpał,
bo wtedy nikt wam nie pomoże!
23 Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,
a żyjącym bez skazy ukażę Boże zbawienie.