PSALM 113 [112]
Chwała wielkiemu i łaskawemu Bogu
1 Alleluja!
Chwalcie, słudzy Pana!
Chwalcie imię Pana!
2 Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki!
3 Od wschodu słońca aż do zachodu
niech będzie wysławiane imię Pana!
4 Pan jest wywyższony nad wszystkie narody,
Jego chwała sięga nad niebiosa.
5 Kto jest podobny do Pana, naszego Boga,
który mieszka na wysokościach,
6 który się pochyla,
by patrzeć na niebiosa i ziemię?
7 On podnosi nędzarza z prochu,
z gnoju dźwiga ubogiego,
8 aby posadzić go pośród książąt,
pośród książąt swojego ludu.
9 Pozwala mieszkać bezpłodnej w domu,
jako matce cieszącej się dziećmi.
Alleluja!
PSALM 113 [112]
Chwała wielkiemu i łaskawemu Bogu
1 Alleluja!
Chwalcie, słudzy Pana!
Chwalcie imię Pana!
2 Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki!
3 Od wschodu słońca aż do zachodu
niech będzie wysławiane imię Pana!
4 Pan jest wywyższony nad wszystkie narody,
Jego chwała sięga nad niebiosa.
5 Kto jest podobny do Pana, naszego Boga,
który mieszka na wysokościach,
6 który się pochyla,
by patrzeć na niebiosa i ziemię?
7 On podnosi nędzarza z prochu,
z gnoju dźwiga ubogiego,
8 aby posadzić go pośród książąt,
pośród książąt swojego ludu.
9 Pozwala mieszkać bezpłodnej w domu,
jako matce cieszącej się dziećmi.
Alleluja!