Wspaniałość nowej świątyni
1 W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane do proroka Aggeusza: 2 Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, i reszcie ludu:
3 Czy pozostał wśród was ktoś,
kto widział ten Dom
w jego dawnej chwale?
A jak teraz wygląda?
Czy w waszych oczach
nie wydaje się, jakby był niczym?
4 Teraz jednak bądź mocny, Zorobabelu!
– wyrocznia Pana.
Bądź mocny, Jozue, arcykapłanie, synu Josadaka,
i bądź mocny, cały ludu tej ziemi!
– wyrocznia Pana.
Pracujcie, gdyż Ja jestem z wami!
– wyrocznia Pana Zastępów.
5 Zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem,
gdy wychodziliście z Egiptu,
Mój duch stale przebywa wśród was,
nie bójcie się!
6 Bo tak mówi Pan Zastępów:
Niebawem jeszcze raz Ja wstrząsnę niebem i ziemią,
morzem i lądem.
7 Poruszę wszystkie narody,
napłyną kosztowności wszystkich narodów
i napełnię ten Dom chwałą
– mówi Pan Zastępów.
8 Moje jest srebro i Moje jest złoto
– wyrocznia Pana Zastępów.
9 Chwała tego przyszłego Domu będzie większa od dawnego
– mówi Pan Zastępów.
To miejsce obdarzę pokojem
– wyrocznia Pana Zastępów.
Nieczystość ludu
10 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, do proroka Aggeusza zostało skierowane następujące słowo Pana: 11 Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj kapłanów, co Prawo mówi w sprawie: 12 Gdyby ktoś zawinął w połę swojej szaty poświęcone mięso i dotknął tą szatą chleba lub gotowanej potrawy, wina, oliwy albo w ogóle jakiegoś pokarmu, to czy stanie się to poświęcone? Kapłani odpowiedzieli: Nie! 13 Następnie Aggeusz zapytał: Jeśli dotknie ktoś zmarłego, a potem którejś z tych rzeczy, to czy będzie ona nieczysta? Kapłani odpowiedzieli: Będzie nieczysta! 14 Wtedy Aggeusz oświadczył:
Tak też jest z tym ludem,
z tym narodem przed Moim obliczem
– wyrocznia Pana
i tak jest ze wszystkimi ich czynami.
Cokolwiek będą składać w ofierze,
będzie nieczyste.
Obietnice Pana
Obietnica błogosławieństwa
15 A teraz zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
zanim położono kamień na kamieniu
w świątyni Pana.
16 Jak się wam powodziło?
Gdy przyszedł ktoś do stogu zboża o dwudziestu miarach
– znalazł dziesięć;
przyszedł do tłoczni wina,
aby naczerpać pięćdziesiąt wiader
– a było tylko dwadzieścia.
17 Smagałem was rdzą zboża i pleśnią,
a gradem wszystkie dzieła rąk waszych,
lecz nie było was przy Mnie
– wyrocznia Pana.
18 Zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
gdy dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca,
położono fundamenty pod świątynię Pana!
Zastanówcie się nad tym!
19 Czy jest jeszcze ziarno w spichlerzu?
Czy winorośl, drzewo figowe,
drzewo granatu i drzewo oliwne
nadal nie przynoszą owocu?
Od tego dnia będę błogosławił!
Obietnica Pana dla Zorobabela
20 W dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca ponownie zostało skierowane słowo Pana do Aggeusza: 21 Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judy:
Poruszę niebo i ziemię,
22 zburzę trony królestw,
zniszczę potęgę władczych narodów,
przewrócę rydwan bojowy i jego woźnicę,
padną konie i jeźdźcy,
każdy zginie od miecza swojego brata.
23 W tym dniu
– wyrocznia Pana Zastępów –
wezmę ciebie,
Zorobabelu, synu Szealtiela, Mój sługo
– wyrocznia Pana
i ustanowię cię jakby swoim sygnetem,
gdyż ciebie wybrałem
– wyrocznia Pana Zastępów.
Wspaniałość nowej świątyni
1 W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane do proroka Aggeusza: 2 Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, i reszcie ludu:
3 Czy pozostał wśród was ktoś,
kto widział ten Dom
w jego dawnej chwale?
A jak teraz wygląda?
Czy w waszych oczach
nie wydaje się, jakby był niczym?
4 Teraz jednak bądź mocny, Zorobabelu!
– wyrocznia Pana.
Bądź mocny, Jozue, arcykapłanie, synu Josadaka,
i bądź mocny, cały ludu tej ziemi!
– wyrocznia Pana.
Pracujcie, gdyż Ja jestem z wami!
– wyrocznia Pana Zastępów.
5 Zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem,
gdy wychodziliście z Egiptu,
Mój duch stale przebywa wśród was,
nie bójcie się!
6 Bo tak mówi Pan Zastępów:
Niebawem jeszcze raz Ja wstrząsnę niebem i ziemią,
morzem i lądem.
7 Poruszę wszystkie narody,
napłyną kosztowności wszystkich narodów
i napełnię ten Dom chwałą
– mówi Pan Zastępów.
8 Moje jest srebro i Moje jest złoto
– wyrocznia Pana Zastępów.
9 Chwała tego przyszłego Domu będzie większa od dawnego
– mówi Pan Zastępów.
To miejsce obdarzę pokojem
– wyrocznia Pana Zastępów.
Nieczystość ludu
10 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, do proroka Aggeusza zostało skierowane następujące słowo Pana: 11 Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj kapłanów, co Prawo mówi w sprawie: 12 Gdyby ktoś zawinął w połę swojej szaty poświęcone mięso i dotknął tą szatą chleba lub gotowanej potrawy, wina, oliwy albo w ogóle jakiegoś pokarmu, to czy stanie się to poświęcone? Kapłani odpowiedzieli: Nie! 13 Następnie Aggeusz zapytał: Jeśli dotknie ktoś zmarłego, a potem którejś z tych rzeczy, to czy będzie ona nieczysta? Kapłani odpowiedzieli: Będzie nieczysta! 14 Wtedy Aggeusz oświadczył:
Tak też jest z tym ludem,
z tym narodem przed Moim obliczem
– wyrocznia Pana
i tak jest ze wszystkimi ich czynami.
Cokolwiek będą składać w ofierze,
będzie nieczyste.
Obietnice Pana
Obietnica błogosławieństwa
15 A teraz zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
zanim położono kamień na kamieniu
w świątyni Pana.
16 Jak się wam powodziło?
Gdy przyszedł ktoś do stogu zboża o dwudziestu miarach
– znalazł dziesięć;
przyszedł do tłoczni wina,
aby naczerpać pięćdziesiąt wiader
– a było tylko dwadzieścia.
17 Smagałem was rdzą zboża i pleśnią,
a gradem wszystkie dzieła rąk waszych,
lecz nie było was przy Mnie
– wyrocznia Pana.
18 Zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
gdy dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca,
położono fundamenty pod świątynię Pana!
Zastanówcie się nad tym!
19 Czy jest jeszcze ziarno w spichlerzu?
Czy winorośl, drzewo figowe,
drzewo granatu i drzewo oliwne
nadal nie przynoszą owocu?
Od tego dnia będę błogosławił!
Obietnica Pana dla Zorobabela
20 W dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca ponownie zostało skierowane słowo Pana do Aggeusza: 21 Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judy:
Poruszę niebo i ziemię,
22 zburzę trony królestw,
zniszczę potęgę władczych narodów,
przewrócę rydwan bojowy i jego woźnicę,
padną konie i jeźdźcy,
każdy zginie od miecza swojego brata.
23 W tym dniu
– wyrocznia Pana Zastępów –
wezmę ciebie,
Zorobabelu, synu Szealtiela, Mój sługo
– wyrocznia Pana
i ustanowię cię jakby swoim sygnetem,
gdyż ciebie wybrałem
– wyrocznia Pana Zastępów.