1 Słuchajcie słowa, które Pan wypowiada przeciwko wam, Izraelici, przeciwko całemu rodowi, który wyprowadziłem z ziemi egipskiej:
2 Tylko was znam ze wszystkich rodów ziemi,
dlatego ukarzę was
za wszystkie wasze grzechy.
Misja proroka
3 Czy dwóch ludzi może wędrować razem,
jeśli się nie znają?
4 Czy będzie ryczał lew w lesie,
jeśli nie ma zdobyczy?
Czy lwiątko wyda głos z legowiska,
jeżeli nie schwytało łupu?
5 Czy ptak wpadnie w sidło na ziemi,
jeśli nie zastawiono pułapki?
Czy sidło uniesie się z ziemi,
zanim coś schwytało?
6 Jeżeli trąba zabrzmi w mieście,
to czy lud nie będzie się lękał?
Czy spadnie na miasto zło,
którego by Pan nie spuścił?
7 Pan Bóg nie uczyni bowiem niczego,
zanim nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom.
8 Lew ryczy
– kto by się nie bał?
Pan Bóg mówi
– kto by nie prorokował?
Pan wydaje wyrok na Izraela
9 Ogłaszajcie w pałacach Aszdodu
i w pałacach ziemi egipskiej:
Zgromadźcie się na górach Samarii,
a zobaczycie w niej wielkie zamieszanie i ucisk!
10 Nie umieją postępować uczciwie
– wyrocznia Pana –
w swoich pałacach przemocą i grabieżą gromadzą skarby.
11 Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Nieprzyjaciel otoczy kraj,
doprowadzi do upadku twoją potęgę
i zostaną splądrowane twoje pałace.
12 Tak mówi Pan:
Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa
dwie łydki lub kawałek ucha,
tak zostaną wyrwani synowie Izraela,
siedzący w Samarii na brzegu łoża
i na damasceńskim dywanie.
13 Słuchajcie i zaświadczcie
przeciwko domowi Jakuba
– wyrocznia Pana Boga, Boga Zastępów.
14 Bowiem w dniu, w którym będę karał
zbrodnie Izraela,
nawiedzę też ołtarze w Betel.
Zostaną porąbane rogi ołtarza
i upadną na ziemię.
15 Rozwalę dom zimowy razem z domem letnim,
Runą domy z kości słoniowej
i upadną domy okazałe
– wyrocznia Pana.
1 Słuchajcie słowa, które Pan wypowiada przeciwko wam, Izraelici, przeciwko całemu rodowi, który wyprowadziłem z ziemi egipskiej:
2 Tylko was znam ze wszystkich rodów ziemi,
dlatego ukarzę was
za wszystkie wasze grzechy.
Misja proroka
3 Czy dwóch ludzi może wędrować razem,
jeśli się nie znają?
4 Czy będzie ryczał lew w lesie,
jeśli nie ma zdobyczy?
Czy lwiątko wyda głos z legowiska,
jeżeli nie schwytało łupu?
5 Czy ptak wpadnie w sidło na ziemi,
jeśli nie zastawiono pułapki?
Czy sidło uniesie się z ziemi,
zanim coś schwytało?
6 Jeżeli trąba zabrzmi w mieście,
to czy lud nie będzie się lękał?
Czy spadnie na miasto zło,
którego by Pan nie spuścił?
7 Pan Bóg nie uczyni bowiem niczego,
zanim nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom.
8 Lew ryczy
– kto by się nie bał?
Pan Bóg mówi
– kto by nie prorokował?
Pan wydaje wyrok na Izraela
9 Ogłaszajcie w pałacach Aszdodu
i w pałacach ziemi egipskiej:
Zgromadźcie się na górach Samarii,
a zobaczycie w niej wielkie zamieszanie i ucisk!
10 Nie umieją postępować uczciwie
– wyrocznia Pana –
w swoich pałacach przemocą i grabieżą gromadzą skarby.
11 Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Nieprzyjaciel otoczy kraj,
doprowadzi do upadku twoją potęgę
i zostaną splądrowane twoje pałace.
12 Tak mówi Pan:
Jak pasterz wyrywa z paszczy lwa
dwie łydki lub kawałek ucha,
tak zostaną wyrwani synowie Izraela,
siedzący w Samarii na brzegu łoża
i na damasceńskim dywanie.
13 Słuchajcie i zaświadczcie
przeciwko domowi Jakuba
– wyrocznia Pana Boga, Boga Zastępów.
14 Bowiem w dniu, w którym będę karał
zbrodnie Izraela,
nawiedzę też ołtarze w Betel.
Zostaną porąbane rogi ołtarza
i upadną na ziemię.
15 Rozwalę dom zimowy razem z domem letnim,
Runą domy z kości słoniowej
i upadną domy okazałe
– wyrocznia Pana.