Przestroga dla kapłanów
1 O kapłani! A teraz do was odnosi się to polecenie:
2 Jeżeli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć Mojemu imieniu – mówi Pan Zastępów – to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwa, a przeklnę je dlatego, że nic nie bierzecie sobie do serca.
3 Oto Ja odetnę wam ramię
i rzucę wam w twarz odchody,
odchody waszych ofiar świątecznych,
i położę was na nich
4 Wtedy poznacie,
że dałem wam to przykazanie,
aby podtrzymać Moje przymierze z Lewim
– mówi Pan Zastępów.
5 Moje przymierze z nim
było przymierzem życia i pokoju.
Dałem je z powodu jego bojaźni,
bo bał się Mnie
i korzył przed Moim imieniem.
6 Prawdziwa nauka była na jego ustach,
a nieprawość nie skalała jego warg.
Postępował wobec Mnie w pokoju i prostocie
i wielu powstrzymywał od grzechu.
7 Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy,
wtedy inni będą szukać Prawa na jego ustach,
gdyż jest on wysłannikiem Pana Zastępów.
8 Ale wy zeszliście z drogi
i sprawiliście, że wielu zachwiało się w Prawie,
zerwaliście przymierze Lewiego
– mówi Pan Zastępów.
9 Dlatego Ja dopuściłem,
że cały lud wami gardzi i nisko ceni,
ponieważ nie strzeżecie Moich dróg
i jesteście stronniczy w Prawie.
Zdrada przymierza
10 Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca?
Czy nie jedyny Bóg nas stworzył?
Dlaczego mamy się sprzeniewierzać jedni drugim,
znieważając przymierze naszych ojców?
11 Sprzeniewierzył się Juda
i obrzydliwość dokonuje się w Izraelu i w Jerozolimie,
bo Juda zbezcześcił świętość Pana,
którą On ukochał,
i wziął sobie za żonę córkę boga obcego kraju.
12 Pan zgładzi człowieka, który to czyni,
nawet świadka i obrońcę z namiotów Jakuba,
nawet tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów.
13 A oto druga rzecz, którą czynicie:
Zraszacie łzami ołtarz Pana,
płaczecie i wzdychacie,
że nie spogląda już na wasze ofiary,
i nie przyjmuje ich z upodobaniem z waszych rąk.
14 Pytacie: Dlaczego?
Dlatego, że Pan był świadkiem
w sprawie między tobą a żoną twojej młodości,
której ty byłeś niewierny,
choć ona związała się z tobą przymierzem jako twoja małżonka.
15 Czy nie uczynił tak ktoś jeden, a reszta jest mu podobna duchem?
Czego ten szuka?
Potomstwa Boga!
Bądźcie więc wierni w waszym duchu,
a żonie swojej młodości
niech nikt się nie sprzeniewierza!
16 Nienawidzę rozwodu
– mówi Pan, Bóg Izraela –
i tego, który przemoc przykrywa swoją szatą
– mówi Pan Zastępów –
dlatego strzeżcie się w waszym duchu
i nie bądźcie niewierni.
Pan wyprawia swego posłańca
17 Naprzykrzacie się Panu
swoimi słowami i pytaniami:
W jaki sposób się naprzykrzamy?
Tym, że mówicie:
Każdy, kto czyni zło,
jest dobry w oczach Pana
i w takim On znajduje upodobanie;
albo: Gdzie jest Bóg praworządności?
Przestroga dla kapłanów
1 O kapłani! A teraz do was odnosi się to polecenie:
2 Jeżeli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć Mojemu imieniu – mówi Pan Zastępów – to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwa, a przeklnę je dlatego, że nic nie bierzecie sobie do serca.
3 Oto Ja odetnę wam ramię
i rzucę wam w twarz odchody,
odchody waszych ofiar świątecznych,
i położę was na nich
4 Wtedy poznacie,
że dałem wam to przykazanie,
aby podtrzymać Moje przymierze z Lewim
– mówi Pan Zastępów.
5 Moje przymierze z nim
było przymierzem życia i pokoju.
Dałem je z powodu jego bojaźni,
bo bał się Mnie
i korzył przed Moim imieniem.
6 Prawdziwa nauka była na jego ustach,
a nieprawość nie skalała jego warg.
Postępował wobec Mnie w pokoju i prostocie
i wielu powstrzymywał od grzechu.
7 Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy,
wtedy inni będą szukać Prawa na jego ustach,
gdyż jest on wysłannikiem Pana Zastępów.
8 Ale wy zeszliście z drogi
i sprawiliście, że wielu zachwiało się w Prawie,
zerwaliście przymierze Lewiego
– mówi Pan Zastępów.
9 Dlatego Ja dopuściłem,
że cały lud wami gardzi i nisko ceni,
ponieważ nie strzeżecie Moich dróg
i jesteście stronniczy w Prawie.
Zdrada przymierza
10 Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca?
Czy nie jedyny Bóg nas stworzył?
Dlaczego mamy się sprzeniewierzać jedni drugim,
znieważając przymierze naszych ojców?
11 Sprzeniewierzył się Juda
i obrzydliwość dokonuje się w Izraelu i w Jerozolimie,
bo Juda zbezcześcił świętość Pana,
którą On ukochał,
i wziął sobie za żonę córkę boga obcego kraju.
12 Pan zgładzi człowieka, który to czyni,
nawet świadka i obrońcę z namiotów Jakuba,
nawet tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów.
13 A oto druga rzecz, którą czynicie:
Zraszacie łzami ołtarz Pana,
płaczecie i wzdychacie,
że nie spogląda już na wasze ofiary,
i nie przyjmuje ich z upodobaniem z waszych rąk.
14 Pytacie: Dlaczego?
Dlatego, że Pan był świadkiem
w sprawie między tobą a żoną twojej młodości,
której ty byłeś niewierny,
choć ona związała się z tobą przymierzem jako twoja małżonka.
15 Czy nie uczynił tak ktoś jeden, a reszta jest mu podobna duchem?
Czego ten szuka?
Potomstwa Boga!
Bądźcie więc wierni w waszym duchu,
a żonie swojej młodości
niech nikt się nie sprzeniewierza!
16 Nienawidzę rozwodu
– mówi Pan, Bóg Izraela –
i tego, który przemoc przykrywa swoją szatą
– mówi Pan Zastępów –
dlatego strzeżcie się w waszym duchu
i nie bądźcie niewierni.
Pan wyprawia swego posłańca
17 Naprzykrzacie się Panu
swoimi słowami i pytaniami:
W jaki sposób się naprzykrzamy?
Tym, że mówicie:
Każdy, kto czyni zło,
jest dobry w oczach Pana
i w takim On znajduje upodobanie;
albo: Gdzie jest Bóg praworządności?