PSALM 134 [133]
Modlitwa w świątyni
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana,
którzy nocą trwacie w domu Pana.
2 Wznieście swoje ręce ku świątyni
i błogosławcie Pana!
3 Niech ci błogosławi Pan z Syjonu,
Ten, który stworzył niebo i ziemię!
PSALM 134 [133]
Modlitwa w świątyni
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana,
którzy nocą trwacie w domu Pana.
2 Wznieście swoje ręce ku świątyni
i błogosławcie Pana!
3 Niech ci błogosławi Pan z Syjonu,
Ten, który stworzył niebo i ziemię!