Praktyczne nauczanie mądrościowe
Przysłowia
1 Zostałam ozdobiona trzema rzeczmi
i stanęłam piękna przed Panem i ludźmi:
zgodą braci, miłością bliźnich
oraz wzajemnym zrozumieniem męża i żony.
2 Trzy typy ludzi budzą we mnie odrazę
i czuję ogromny wstręt do ich życia:
chełpiący się biedak, bogaty oszust
oraz starzec, który cudzołoży, tracąc rozum.
Starcy
3 Jeśli nie zebrałeś w młodości,
to jak możesz coś znaleźć na starość?
4 Jak siwiźnie przystoi osąd,
tak starszym mądre doradzanie.
5 Jak starcom przystoi mądrość,
tak znamienitym myśl i rada.
6 Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie,
a ich chlubą bojaźń Pana.
Dziesięć przysłów
7 Dziewięć myśli pochwaliłem w sercu,
a dziesiątą wypowiem językiem:
Człowiek, który cieszy się dziećmi,
już za życia patrzy na upadek wrogów.
8 Szczęśliwy jest ten, kto ma mądrą żonę,
ten, kto nie potknął się językiem,
kto nie służył mniej godnemu od siebie.
9 Szczęśliwy jest ten, kto posiadł rozwagę
i przemawia do chętnych słuchaczy.
10 Jak wielki jest ten, kto znalazł mądrość
– lecz nie jest on ponad tym, który boi się Pana.
11 Bojaźń Pana przewyższa wszystko
– tego, kto ją posiada, z kim można porównać?
Kobiety
13 Każda rana, byle nie rana serca,
każda złość, byle nie złość kobiety,
14 każde nieszczęście, byle nie to z nienawiści, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół.
15 Nie ma gorszej trucizny od jadu węża
i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela.
16 Wolałbym żyć z lwem i smokiem
niż mieszkać ze złośliwą kobietą.
17 Złość kobiety zmienia jej wygląd,
zaciemnia jej twarz niczym u niedźwiedzia.
18 Jej mąż zasiada do stołu ze swymi bliskimi
i mimowolnie wzdycha z goryczą.
19 Wszelka złość jest mała wobec złośliwości kobiety,
– taką spotka los grzesznika.
20 Czym dla starca wspinaczka po piaszczystym zboczu,tym gadatliwa kobieta dla spokojnego człowieka.
21 Nie daj się uwieść pięknu kobiety
i nie pożądaj żadnej kobiety dla niej samej.
22 Gniew, bezwstyd i wielka hańba dla tego,
kto jest na utrzymaniu swojej żony.
23 Wewnętrzne upokorzenie i smutek na twarzy,
a także ranę serca przynosi złośliwa kobieta.
Osłabienie rąk i bezwład kolan
sprawia ta, która nie uszczęśliwia swego męża.
24 Początek grzechu pochodzi od kobiety
i przez nią wszyscy umieramy.
25 Nie dawaj wodzie ujścia
ani nie pozwalaj na śmiałość złośliwej kobiecie.
26 Jeśli nie chodzi według skinienia twej ręki,
to oddal ją od siebie.
Praktyczne nauczanie mądrościowe
Przysłowia
1 Zostałam ozdobiona trzema rzeczmi
i stanęłam piękna przed Panem i ludźmi:
zgodą braci, miłością bliźnich
oraz wzajemnym zrozumieniem męża i żony.
2 Trzy typy ludzi budzą we mnie odrazę
i czuję ogromny wstręt do ich życia:
chełpiący się biedak, bogaty oszust
oraz starzec, który cudzołoży, tracąc rozum.
Starcy
3 Jeśli nie zebrałeś w młodości,
to jak możesz coś znaleźć na starość?
4 Jak siwiźnie przystoi osąd,
tak starszym mądre doradzanie.
5 Jak starcom przystoi mądrość,
tak znamienitym myśl i rada.
6 Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie,
a ich chlubą bojaźń Pana.
Dziesięć przysłów
7 Dziewięć myśli pochwaliłem w sercu,
a dziesiątą wypowiem językiem:
Człowiek, który cieszy się dziećmi,
już za życia patrzy na upadek wrogów.
8 Szczęśliwy jest ten, kto ma mądrą żonę,
ten, kto nie potknął się językiem,
kto nie służył mniej godnemu od siebie.
9 Szczęśliwy jest ten, kto posiadł rozwagę
i przemawia do chętnych słuchaczy.
10 Jak wielki jest ten, kto znalazł mądrość
– lecz nie jest on ponad tym, który boi się Pana.
11 Bojaźń Pana przewyższa wszystko
– tego, kto ją posiada, z kim można porównać?
Kobiety
13 Każda rana, byle nie rana serca,
każda złość, byle nie złość kobiety,
14 każde nieszczęście, byle nie to z nienawiści, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół.
15 Nie ma gorszej trucizny od jadu węża
i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela.
16 Wolałbym żyć z lwem i smokiem
niż mieszkać ze złośliwą kobietą.
17 Złość kobiety zmienia jej wygląd,
zaciemnia jej twarz niczym u niedźwiedzia.
18 Jej mąż zasiada do stołu ze swymi bliskimi
i mimowolnie wzdycha z goryczą.
19 Wszelka złość jest mała wobec złośliwości kobiety,
– taką spotka los grzesznika.
20 Czym dla starca wspinaczka po piaszczystym zboczu,tym gadatliwa kobieta dla spokojnego człowieka.
21 Nie daj się uwieść pięknu kobiety
i nie pożądaj żadnej kobiety dla niej samej.
22 Gniew, bezwstyd i wielka hańba dla tego,
kto jest na utrzymaniu swojej żony.
23 Wewnętrzne upokorzenie i smutek na twarzy,
a także ranę serca przynosi złośliwa kobieta.
Osłabienie rąk i bezwład kolan
sprawia ta, która nie uszczęśliwia swego męża.
24 Początek grzechu pochodzi od kobiety
i przez nią wszyscy umieramy.
25 Nie dawaj wodzie ujścia
ani nie pozwalaj na śmiałość złośliwej kobiecie.
26 Jeśli nie chodzi według skinienia twej ręki,
to oddal ją od siebie.