PSALM 110 [109]
Mesjasz Królem i Kapłanem
1 Dawida. Psalm.
Wyrocznia Pana dla Pana mego:
Usiądź po Mojej prawicy,
aż położę Ci Twoich wrogów
jako podnóżek pod stopy.
2 Pan pośle z Syjonu Twoje potężne berło,
byś panował nad nieprzyjaciółmi.
3 Twój lud dobrowolnie się ofiaruje
w dniu Twojej potęgi, w splendorze świętości.
Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
4 Pan przysiągł i nie będzie żałował:
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
5 Pan po Twojej prawicy
zmiażdży królów w dniu swego gniewu,
6 będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów,
roztrzaska głowy na szerokiej ziemi.
7 Po drodze będzie pił z potoku,
dlatego głowę podniesie.
PSALM 110 [109]
Mesjasz Królem i Kapłanem
1 Dawida. Psalm.
Wyrocznia Pana dla Pana mego:
Usiądź po Mojej prawicy,
aż położę Ci Twoich wrogów
jako podnóżek pod stopy.
2 Pan pośle z Syjonu Twoje potężne berło,
byś panował nad nieprzyjaciółmi.
3 Twój lud dobrowolnie się ofiaruje
w dniu Twojej potęgi, w splendorze świętości.
Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
4 Pan przysiągł i nie będzie żałował:
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
5 Pan po Twojej prawicy
zmiażdży królów w dniu swego gniewu,
6 będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów,
roztrzaska głowy na szerokiej ziemi.
7 Po drodze będzie pił z potoku,
dlatego głowę podniesie.