PSALM 133 [132]
Szczęście płynące ze zgody
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
O, jak to dobrze i miło,
gdy bracia w zgodzie mieszkają!
2 Jest to jak wyborny olejek na głowie,
co spływa na brodę, na brodę Aarona,
co spływa na skraj jego szaty.
3 Jest to jak rosa Hermonu,
która opada na wzgórza Syjonu.
Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo
i życie na wieki.
PSALM 133 [132]
Szczęście płynące ze zgody
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
O, jak to dobrze i miło,
gdy bracia w zgodzie mieszkają!
2 Jest to jak wyborny olejek na głowie,
co spływa na brodę, na brodę Aarona,
co spływa na skraj jego szaty.
3 Jest to jak rosa Hermonu,
która opada na wzgórza Syjonu.
Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo
i życie na wieki.