Prawo i ofiary
1 Ten, kto przestrzega Prawa, będzie mnożył dary,
kto zważa na przykazania, składa ofiarę pojednania.
2 Ten, kto okazuje wdzięczność, składa ofiarę pokarmową,
a ofiarę uwielbienia ten, kto daje jałmużnę.
3 Podoba się Panu, gdy ktoś się oddala od zła,
ofiarą przebłagalną jest odrzucenie niesprawiedliwości.
4 Nie zjawiaj się przed obliczem Pana z pustymi rękoma,
gdyż wszystko to jest zgodne z przykazaniem.
5 Dar sprawiedliwego okrywa tłuszczem ołtarz,
a woń jego ofiary dotrze do Najwyższego.
6 Ofiara człowieka sprawiedliwego jest przyjemna,
a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
7 Wysławiaj Pana z dobrym nastawieniem
i nie umniejszaj pierwocin swej ręki.
8 Przy każdym darze rozchmurz swoje oblicze
i z radością poświęć dziesięcinę.
9 Daj Najwyższemu odpowiednio do Jego daru,
z dobrym nastawieniem ofiaruj to, co masz w ręku.
10 Pan bowiem jest Tym, który odpłaca,
odda ci siedmiokrotnie więcej.
Boża sprawiedliwość
11 Nie próbuj przekupić darami – nie przyjmie,
nie polegaj na niesprawiedliwej ofierze.
12 Pan bowiem jest sędzią,
wielkość człowieka u Niego nic nie znaczy.
13 Nie jest stronniczy na korzyść biednego,
wysłucha raczej modlitwy skrzywdzonego.
14 Nie zlekceważy prośby sieroty
ani wdowy, jeśli ona ją przedłoży.
15 Czy to nie łzy wdowy spływają na policzek,
a okrzyk oskarżenia na tego, który je wycisnął?
16 Ten, kto służy, zostanie przyjęty z upodobaniem,
a jego modlitwa dosięgnie obłoków.
17 Modlitwa pokornego przenika obłoki,
nie spocznie, dopóki nie dotrze do celu.
18 Nie zaprzestanie, aż nie nadejdzie Najwyższy,
i wyda wyrok, sądząc sprawiedliwie.
19 Pan bowiem nie będzie zwlekał,
nie będzie też dla nich pobłażliwy,
20 aż zmiażdży biodra niemiłosiernych
i odpłaci pomstą narodom,
21 aż wytraci tłumy zuchwalców
i skruszy berła niesprawiedliwych,
22 aż odpłaci człowiekowi za jego uczynki
i osądzi dzieła ludzi zgodnie z ich myślami,
23 aż wyda sprawiedliwy wyrok dla swego narodu
i ucieszy go swoim miłosierdziem.
24 Piękne jest miłosierdzie w czasie ucisku,
niczym chmury deszczowe podczas suszy.
Prawo i ofiary
1 Ten, kto przestrzega Prawa, będzie mnożył dary,
kto zważa na przykazania, składa ofiarę pojednania.
2 Ten, kto okazuje wdzięczność, składa ofiarę pokarmową,
a ofiarę uwielbienia ten, kto daje jałmużnę.
3 Podoba się Panu, gdy ktoś się oddala od zła,
ofiarą przebłagalną jest odrzucenie niesprawiedliwości.
4 Nie zjawiaj się przed obliczem Pana z pustymi rękoma,
gdyż wszystko to jest zgodne z przykazaniem.
5 Dar sprawiedliwego okrywa tłuszczem ołtarz,
a woń jego ofiary dotrze do Najwyższego.
6 Ofiara człowieka sprawiedliwego jest przyjemna,
a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
7 Wysławiaj Pana z dobrym nastawieniem
i nie umniejszaj pierwocin swej ręki.
8 Przy każdym darze rozchmurz swoje oblicze
i z radością poświęć dziesięcinę.
9 Daj Najwyższemu odpowiednio do Jego daru,
z dobrym nastawieniem ofiaruj to, co masz w ręku.
10 Pan bowiem jest Tym, który odpłaca,
odda ci siedmiokrotnie więcej.
Boża sprawiedliwość
11 Nie próbuj przekupić darami – nie przyjmie,
nie polegaj na niesprawiedliwej ofierze.
12 Pan bowiem jest sędzią,
wielkość człowieka u Niego nic nie znaczy.
13 Nie jest stronniczy na korzyść biednego,
wysłucha raczej modlitwy skrzywdzonego.
14 Nie zlekceważy prośby sieroty
ani wdowy, jeśli ona ją przedłoży.
15 Czy to nie łzy wdowy spływają na policzek,
a okrzyk oskarżenia na tego, który je wycisnął?
16 Ten, kto służy, zostanie przyjęty z upodobaniem,
a jego modlitwa dosięgnie obłoków.
17 Modlitwa pokornego przenika obłoki,
nie spocznie, dopóki nie dotrze do celu.
18 Nie zaprzestanie, aż nie nadejdzie Najwyższy,
i wyda wyrok, sądząc sprawiedliwie.
19 Pan bowiem nie będzie zwlekał,
nie będzie też dla nich pobłażliwy,
20 aż zmiażdży biodra niemiłosiernych
i odpłaci pomstą narodom,
21 aż wytraci tłumy zuchwalców
i skruszy berła niesprawiedliwych,
22 aż odpłaci człowiekowi za jego uczynki
i osądzi dzieła ludzi zgodnie z ich myślami,
23 aż wyda sprawiedliwy wyrok dla swego narodu
i ucieszy go swoim miłosierdziem.
24 Piękne jest miłosierdzie w czasie ucisku,
niczym chmury deszczowe podczas suszy.