PSALM 24 [23]
Pan uroczyście wkracza do świątyni
1 Psalm Dawida.
Do Pana należy ziemia i to, co ją zapełnia,
świat i jego mieszkańcy.
2 On bowiem utwierdził go na morzach
i osadził nad rzekami.
3 Kto wstąpi na górę Pana
i kto stanie na Jego świętym miejscu?
4 Ten, kto nie skalał rąk i serce ma czyste,
kto nie zwrócił swojej duszy ku nicości
i nie przysięgał fałszywie.
5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawcy.
6 Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza twego Boga, Jakubie.
7 Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się prastare wrota,
aby mógł wejść Król chwały!
8 Kto jest tym Królem chwały?
Pan mocny i dzielny,Pan potężny w boju.
9 Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się prastare wrota,
aby mógł wejść Król chwały!
10 Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów, On jest Królem chwały!
PSALM 24 [23]
Pan uroczyście wkracza do świątyni
1 Psalm Dawida.
Do Pana należy ziemia i to, co ją zapełnia,
świat i jego mieszkańcy.
2 On bowiem utwierdził go na morzach
i osadził nad rzekami.
3 Kto wstąpi na górę Pana
i kto stanie na Jego świętym miejscu?
4 Ten, kto nie skalał rąk i serce ma czyste,
kto nie zwrócił swojej duszy ku nicości
i nie przysięgał fałszywie.
5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawcy.
6 Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza twego Boga, Jakubie.
7 Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się prastare wrota,
aby mógł wejść Król chwały!
8 Kto jest tym Królem chwały?
Pan mocny i dzielny,Pan potężny w boju.
9 Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się prastare wrota,
aby mógł wejść Król chwały!
10 Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów, On jest Królem chwały!