PSALM 125 [124]
Bóg ostoją Izraela
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Ci, którzy ufająPanu, są jak góra Syjon,
niezachwiana i trwała na wieki.
2 Jak góry otaczają Jerozolimę,
tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki.
3 Berło bezbożnych bowiem
nie zaciąży nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
swoich rąk ku nieprawości.
4 Panie, czyń dobro dobrym
i ludziom prawego serca!
5 Tych zaś, którzy zbaczają na kręte drogi,
niech Pan odrzuci ze złoczyńcami!
Pokój Izraelowi!
PSALM 125 [124]
Bóg ostoją Izraela
1 Pieśń pielgrzymkowa.
Ci, którzy ufająPanu, są jak góra Syjon,
niezachwiana i trwała na wieki.
2 Jak góry otaczają Jerozolimę,
tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki.
3 Berło bezbożnych bowiem
nie zaciąży nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
swoich rąk ku nieprawości.
4 Panie, czyń dobro dobrym
i ludziom prawego serca!
5 Tych zaś, którzy zbaczają na kręte drogi,
niech Pan odrzuci ze złoczyńcami!
Pokój Izraelowi!