PSALM 117 [116]
Chwalcie Pana wszystkie narody
1 Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
2 bo potężna jest Jego łaska dla nas,
a wierność Pana trwa na wieki!
Alleluja!
PSALM 117 [116]
Chwalcie Pana wszystkie narody
1 Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
2 bo potężna jest Jego łaska dla nas,
a wierność Pana trwa na wieki!
Alleluja!