Cuda Jezusa
Oczyszczenie trędowatego
(Mk 1,40-45Łk 5,12-16)
1 Gdy Jezus zszedł z góry, poszły za Nim wielkie tłumy. 2 Wówczas zbliżył się trędowaty, oddał Mu pokłon i prosił: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 3 Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. 4 Potem Jezus oznajmił mu: Pamiętaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i na świadectwo, że jesteś uzdrowiony, złóż ofiarę, którą nakazał Mojżesz.
Uzdrowienie sługi setnika
(Łk 7,1-10J 4,43-54)
5 Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik z taką prośbą: 6 Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 7 Jezus powiedział: Przyjdę i uzdrowię go. 8 Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 I ja bowiem, człowiek podległy władzy, mam także władzę nad żołnierzami. Do jednego mówię: Idź, a idzie; do drugiego: Chodź tu, a przychodzi; a do sługi: Zrób to, a robi. 10 Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy Mu towarzyszyli: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios, 12 a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 13 Do setnika zaś Jezus powiedział: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I w tej samej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
(Mk 1,29-34Łk 4,38-41)
14 Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, zobaczył, że teściowa Piotra leży nękana gorączką. 15 Ujął ją więc za rękę i gorączka ją opuściła. Ona zaś wstała i usługiwała im. 16 Wieczorem przyprowadzono do Niego wielu owładniętych przez demony. Jezus wypędził demony słowem i uzdrowił wszystkich chorych. 17 W ten sposób spełniła się zapowiedź proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby.
Potrzeba wyrzeczenia
(Łk 9,57-62)
18 Jezus, widząc tłum wokół siebie, kazał przeprawić się na drugi brzeg. 19 Wtedy podszedł do Niego pewien nauczyciel Prawa i powiedział: Nauczycielu, dokąd Ty pójdziesz, ja pójdę za Tobą. 20 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. 21 Inny zaś spośród uczniów odezwał się: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pochować mojego ojca. 22 Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a umarłym zostaw grzebanie ich umarłych.
Uciszenie burzy
(Mk 4,35-41Łk 8,22-25)
23 Potem wsiadł do łodzi, a z Nim Jego uczniowie. 24 Nagle na jeziorze zerwała się tak gwałtowna burza, że fale zalewały łódź. A Jezus spał. 25 Wtedy zwrócili się do Niego i obudzili Go, wołając: Panie, ratuj! Giniemy! 26 On zaś zapytał: Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary? Następnie wstał, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. 27 Ludzie natomiast pytali zdumieni: Kim On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
Uzdrowienie opętanych Gadareńczyków
(Mk 5,1-20Łk 8,26-39)
28 Gdy przybył na drugi brzeg do krainy Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani przez demony. Byli tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. 29 Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Synu Boga? Za wcześnie przyszedłeś nas dręczyć! 30 A w pobliżu pasła się duża trzoda świń. 31 Demony zatem zaczęły Go prosić: Jeśli nas wypędzasz, poślij nas w tę trzodę. 32 Powiedział: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. Nagle cała trzoda ruszyła do jeziora po urwistym zboczu i utonęła. 33 Ci natomiast, którzy pilnowali świń, uciekli do miasta, gdzie opowiedzieli o wszystkim, również o opętanych. 34 Wtedy całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie. Gdy Go zobaczyli, prosili, aby opuścił ich okolice.
Cuda Jezusa
Oczyszczenie trędowatego
(Mk 1,40-45Łk 5,12-16)
1 Gdy Jezus zszedł z góry, poszły za Nim wielkie tłumy. 2 Wówczas zbliżył się trędowaty, oddał Mu pokłon i prosił: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 3 Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. 4 Potem Jezus oznajmił mu: Pamiętaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i na świadectwo, że jesteś uzdrowiony, złóż ofiarę, którą nakazał Mojżesz.
Uzdrowienie sługi setnika
(Łk 7,1-10J 4,43-54)
5 Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik z taką prośbą: 6 Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 7 Jezus powiedział: Przyjdę i uzdrowię go. 8 Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 I ja bowiem, człowiek podległy władzy, mam także władzę nad żołnierzami. Do jednego mówię: Idź, a idzie; do drugiego: Chodź tu, a przychodzi; a do sługi: Zrób to, a robi. 10 Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy Mu towarzyszyli: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios, 12 a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 13 Do setnika zaś Jezus powiedział: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I w tej samej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Uzdrowienie teściowej Piotra oraz innych chorych
(Mk 1,29-34Łk 4,38-41)
14 Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, zobaczył, że teściowa Piotra leży nękana gorączką. 15 Ujął ją więc za rękę i gorączka ją opuściła. Ona zaś wstała i usługiwała im. 16 Wieczorem przyprowadzono do Niego wielu owładniętych przez demony. Jezus wypędził demony słowem i uzdrowił wszystkich chorych. 17 W ten sposób spełniła się zapowiedź proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby.
Potrzeba wyrzeczenia
(Łk 9,57-62)
18 Jezus, widząc tłum wokół siebie, kazał przeprawić się na drugi brzeg. 19 Wtedy podszedł do Niego pewien nauczyciel Prawa i powiedział: Nauczycielu, dokąd Ty pójdziesz, ja pójdę za Tobą. 20 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. 21 Inny zaś spośród uczniów odezwał się: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pochować mojego ojca. 22 Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a umarłym zostaw grzebanie ich umarłych.
Uciszenie burzy
(Mk 4,35-41Łk 8,22-25)
23 Potem wsiadł do łodzi, a z Nim Jego uczniowie. 24 Nagle na jeziorze zerwała się tak gwałtowna burza, że fale zalewały łódź. A Jezus spał. 25 Wtedy zwrócili się do Niego i obudzili Go, wołając: Panie, ratuj! Giniemy! 26 On zaś zapytał: Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary? Następnie wstał, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. 27 Ludzie natomiast pytali zdumieni: Kim On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
Uzdrowienie opętanych Gadareńczyków
(Mk 5,1-20Łk 8,26-39)
28 Gdy przybył na drugi brzeg do krainy Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani przez demony. Byli tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. 29 Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Synu Boga? Za wcześnie przyszedłeś nas dręczyć! 30 A w pobliżu pasła się duża trzoda świń. 31 Demony zatem zaczęły Go prosić: Jeśli nas wypędzasz, poślij nas w tę trzodę. 32 Powiedział: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. Nagle cała trzoda ruszyła do jeziora po urwistym zboczu i utonęła. 33 Ci natomiast, którzy pilnowali świń, uciekli do miasta, gdzie opowiedzieli o wszystkim, również o opętanych. 34 Wtedy całe miasto wyszło Jezusowi na spotkanie. Gdy Go zobaczyli, prosili, aby opuścił ich okolice.