PSALM 34 [33]
Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
1 Dawida, z czasów, gdy udawał obłąkanego przed Abimelekiem
i odszedł wygnany przez niego.
Alef 2 Chcę w każdym czasie błogosławić Pana,
śpiewać Mu zawsze pieśń pochwalną.
Bet 3 Pan będzie moją chlubą,
niech pokorni słyszą i się radują.
Gimel 4 Wysławiajcie ze mną Pana,
wywyższajmy wspólnie Jego imię!
Dalet 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i wybawił mnie od wszelkiej trwogi.
He 6 Spójrzcie na Niego, radość was opromieni,
a wasze oblicza nie zapłoną wstydem!
Zajin 7 Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał
i wybawił z wszelkiego ucisku.
Chet 8 Anioł Pana rozbija obóz
wokół tych, którzy się Go boją i ich ratuje.
Tet 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jestPan,
szczęśliwy, kto się u Niego chroni!
Jod 10 Bójcie się Pana, Jego święci,
niczego nie zabraknie tym, którzy się Go boją!
Kaf 11 Możni cierpią niedostatek i głód,
tym zaś, którzy szukają Pana, niczego nie zabraknie.
Lamed 12 Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie,
nauczę was bojaźni Pana!
Mem 13 Jaki ma być człowiek pożądający życia,
pragnący każdego dnia, by cieszyć się dobrem?
Nun 14 Powściągnij swój język od złego,
a usta od mowy fałszywej.
Samek 15 Odstąp od zła i czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.
Ajin 16 Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym,
a Jego uszy otwarte na ich wołanie.
Pe 17 Oblicze Pana zwrócone przeciw zło czyniącym,
aby pamięć o nich wymazać z ziemi.
Sade 18 Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje
i ratuje od wszelkich nieszczęść.
Kof 19 Pan jest blisko tych, których serce jest złamane
i wybawia strapionych na duchu.
Resz 20 Sprawiedliwy znosi wiele cierpień,
ale Pan wybawi go ze wszystkich,
Szin 21 bo strzeże każdej z jego kości,
żadna z nich się nie złamie.
Taw 22 Złość zabija bezbożnego,
wrogów sprawiedliwego spotyka kara.
23 Pan wyzwala dusze sług swoich,
kara nie dotknie tych, którzy Mu ufają.
PSALM 34 [33]
Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
1 Dawida, z czasów, gdy udawał obłąkanego przed Abimelekiem
i odszedł wygnany przez niego.
Alef 2 Chcę w każdym czasie błogosławić Pana,
śpiewać Mu zawsze pieśń pochwalną.
Bet 3 Pan będzie moją chlubą,
niech pokorni słyszą i się radują.
Gimel 4 Wysławiajcie ze mną Pana,
wywyższajmy wspólnie Jego imię!
Dalet 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i wybawił mnie od wszelkiej trwogi.
He 6 Spójrzcie na Niego, radość was opromieni,
a wasze oblicza nie zapłoną wstydem!
Zajin 7 Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał
i wybawił z wszelkiego ucisku.
Chet 8 Anioł Pana rozbija obóz
wokół tych, którzy się Go boją i ich ratuje.
Tet 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jestPan,
szczęśliwy, kto się u Niego chroni!
Jod 10 Bójcie się Pana, Jego święci,
niczego nie zabraknie tym, którzy się Go boją!
Kaf 11 Możni cierpią niedostatek i głód,
tym zaś, którzy szukają Pana, niczego nie zabraknie.
Lamed 12 Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie,
nauczę was bojaźni Pana!
Mem 13 Jaki ma być człowiek pożądający życia,
pragnący każdego dnia, by cieszyć się dobrem?
Nun 14 Powściągnij swój język od złego,
a usta od mowy fałszywej.
Samek 15 Odstąp od zła i czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.
Ajin 16 Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym,
a Jego uszy otwarte na ich wołanie.
Pe 17 Oblicze Pana zwrócone przeciw zło czyniącym,
aby pamięć o nich wymazać z ziemi.
Sade 18 Sprawiedliwi wołają, a Pan ich wysłuchuje
i ratuje od wszelkich nieszczęść.
Kof 19 Pan jest blisko tych, których serce jest złamane
i wybawia strapionych na duchu.
Resz 20 Sprawiedliwy znosi wiele cierpień,
ale Pan wybawi go ze wszystkich,
Szin 21 bo strzeże każdej z jego kości,
żadna z nich się nie złamie.
Taw 22 Złość zabija bezbożnego,
wrogów sprawiedliwego spotyka kara.
23 Pan wyzwala dusze sług swoich,
kara nie dotknie tych, którzy Mu ufają.