Obowiązki wobec rodziców
1 Dzieci, posłuchajcie mnie, ojca,
i postępujcie tak, abyście zostały zbawione.
2 Pan bowiem wywyższył ojca ponad dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
3 Ten, kto szanuje ojca, dostępuje odpuszczenia grzechów,
4 kto czci swoją matkę, jakby skarby gromadził.
5 Temu, kto szanuje ojca, dzieci dostarczą radości,
a w dniu swojej modlitwy zostanie wysłuchany.
6 Ten, kto wysławia ojca, będzie żyć długie lata,
a posłuszny Panu, przyniesie ulgę swojej matce
7 – jak władcom będzie usługiwał tym, którzy go zrodzili.
8 Czynem i słowem czcij swojego ojca,
abyś otrzymał jego błogosławieństwo.
9 Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci,
a przekleństwo matki rujnuje fundamenty.
10 Nie szukaj chwały w hańbie swojego ojca,
gdyż hańba ojca nie jest dla ciebie powodem do dumy.
11 Chwała bowiem człowieka wypływa z czci jego ojca,
a matka w niesławie jest dla dzieci hańbą.
12 Synu, pomagaj swemu ojcu w starości
i nie zasmucaj go w ciągu jego życia.
13 Jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie lekceważ go, będąc w pełni sił.
14 Miłosierdzie okazane ojcu nie ulegnie zapomnieniu,
zostanie postawione w miejsce twoich grzechów.
15 W dzień twego smutku zostanie ci przypomniane,
twoje grzechy roztopią się jak szron podczas pięknej pogody.
16 Ten, kto opuszcza ojca, jest jak bluźnierca,
a Pan przeklina tego, kto obraża swoją matkę.
Pokora
17 Synu, dokonuj swoich czynów w cichości,
a pokochają cię ludzie życzliwi.
18 Na ile jesteś wielki, na tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.
20 Władza Pana bowiem jest wielka,
i przez pokornych jest uwielbiany.
21 Nie szukaj dla siebie rzeczy zbyt trudnych,
nie badaj spraw, które cię przewyższają.
22 Rozmyślaj nad tym, co zostało ci nakazane,
nie masz potrzeby zajmować się tym, co ukryte.
23 Nie zajmuj się tym, co jest zbyteczne dla twojej pracy,
wyjawiono ci więcej, niż może pojąć ludzki rozum.
24 Wielu bowiem zgubiła zarozumiałość,
a podstępne wyobrażenia zwiodły ich umysły.
Pycha
26 Twarde serce będzie miało nieszczęśliwy koniec,
zginie ten, kto lubuje się w niebezpieczeństwach.
27 Twarde serce porażone zostanie bólami,
a grzesznik będzie mnożył swoje grzechy.
28 Na bóle zarozumiałego nie ma lekarstwa,
w nim bowiem zakorzeniło się ziele zła.
29 Serce rozumnego rozważy przypowieść,
ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Miłosierdzie okazywane biednym
30 Woda ugasi płomienie ognia,
a miłosierdzie odpuści grzechy.
31 Ten, kto odwdzięcza się za dobro, będzie wspomniany na końcu,
znajdzie oparcie w chwili swego upadku.
Obowiązki wobec rodziców
1 Dzieci, posłuchajcie mnie, ojca,
i postępujcie tak, abyście zostały zbawione.
2 Pan bowiem wywyższył ojca ponad dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
3 Ten, kto szanuje ojca, dostępuje odpuszczenia grzechów,
4 kto czci swoją matkę, jakby skarby gromadził.
5 Temu, kto szanuje ojca, dzieci dostarczą radości,
a w dniu swojej modlitwy zostanie wysłuchany.
6 Ten, kto wysławia ojca, będzie żyć długie lata,
a posłuszny Panu, przyniesie ulgę swojej matce
7 – jak władcom będzie usługiwał tym, którzy go zrodzili.
8 Czynem i słowem czcij swojego ojca,
abyś otrzymał jego błogosławieństwo.
9 Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci,
a przekleństwo matki rujnuje fundamenty.
10 Nie szukaj chwały w hańbie swojego ojca,
gdyż hańba ojca nie jest dla ciebie powodem do dumy.
11 Chwała bowiem człowieka wypływa z czci jego ojca,
a matka w niesławie jest dla dzieci hańbą.
12 Synu, pomagaj swemu ojcu w starości
i nie zasmucaj go w ciągu jego życia.
13 Jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie lekceważ go, będąc w pełni sił.
14 Miłosierdzie okazane ojcu nie ulegnie zapomnieniu,
zostanie postawione w miejsce twoich grzechów.
15 W dzień twego smutku zostanie ci przypomniane,
twoje grzechy roztopią się jak szron podczas pięknej pogody.
16 Ten, kto opuszcza ojca, jest jak bluźnierca,
a Pan przeklina tego, kto obraża swoją matkę.
Pokora
17 Synu, dokonuj swoich czynów w cichości,
a pokochają cię ludzie życzliwi.
18 Na ile jesteś wielki, na tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.
20 Władza Pana bowiem jest wielka,
i przez pokornych jest uwielbiany.
21 Nie szukaj dla siebie rzeczy zbyt trudnych,
nie badaj spraw, które cię przewyższają.
22 Rozmyślaj nad tym, co zostało ci nakazane,
nie masz potrzeby zajmować się tym, co ukryte.
23 Nie zajmuj się tym, co jest zbyteczne dla twojej pracy,
wyjawiono ci więcej, niż może pojąć ludzki rozum.
24 Wielu bowiem zgubiła zarozumiałość,
a podstępne wyobrażenia zwiodły ich umysły.
Pycha
26 Twarde serce będzie miało nieszczęśliwy koniec,
zginie ten, kto lubuje się w niebezpieczeństwach.
27 Twarde serce porażone zostanie bólami,
a grzesznik będzie mnożył swoje grzechy.
28 Na bóle zarozumiałego nie ma lekarstwa,
w nim bowiem zakorzeniło się ziele zła.
29 Serce rozumnego rozważy przypowieść,
ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Miłosierdzie okazywane biednym
30 Woda ugasi płomienie ognia,
a miłosierdzie odpuści grzechy.
31 Ten, kto odwdzięcza się za dobro, będzie wspomniany na końcu,
znajdzie oparcie w chwili swego upadku.