PSALM 65 [64]
Dziękczynienie za dobrodziejstwa
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Pieśń.
2 Tobie należą się pieśni chwały, Boże, na Syjonie,
Tobie należy się spełnienie ślubów!
3 Ty wysłuchujesz modlitw,
do Ciebie przychodzą wszyscy ludzie,
4 by wyznać winy.
Gdy przytłaczają nas nasze grzechy,
Ty je odpuszczasz.
5 Szczęśliwy ten, kogo wybierasz i przygarniasz,
by zamieszkał na Twoich dziedzińcach.
Chcemy nasycić się dobrami Twojego domu,
świętością Twojej świątyni.
6 Cudownie nas wysłuchujesz w swej sprawiedliwości,
Boże nasz, Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich!
7 Utwierdzasz swoją mocą góry,
przepasany jesteś potęgą,
8 uśmierzasz szum morza,
szum fal i zgiełk narodów
9 – mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków.
Napawasz radością ranki i wieczory,
10 nawiedziłeś ziemię i ją nawodniłeś,
niezmiernie ją wzbogaciłeś
strumieniem Bożym pełnym wody.
Dostarczyłeś zboża i tak ją przygotowałeś:
11 jej bruzdy wypełniłeś wodą,
wyrównałeś skiby,
spulchniłeś ją deszczami
i pobłogosławiłeś plonom.
12 Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami,
gdziekolwiek przejdziesz, nastaje urodzaj.
13 Pełne rosy są stepowe pastwiska,
a wzgórza przepasują się radością.
14 Pastwiska stroją się w stada owiec,
a doliny okrywają się zbożem.
Wznoszą okrzyki radości i śpiewają.
PSALM 65 [64]
Dziękczynienie za dobrodziejstwa
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Pieśń.
2 Tobie należą się pieśni chwały, Boże, na Syjonie,
Tobie należy się spełnienie ślubów!
3 Ty wysłuchujesz modlitw,
do Ciebie przychodzą wszyscy ludzie,
4 by wyznać winy.
Gdy przytłaczają nas nasze grzechy,
Ty je odpuszczasz.
5 Szczęśliwy ten, kogo wybierasz i przygarniasz,
by zamieszkał na Twoich dziedzińcach.
Chcemy nasycić się dobrami Twojego domu,
świętością Twojej świątyni.
6 Cudownie nas wysłuchujesz w swej sprawiedliwości,
Boże nasz, Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich!
7 Utwierdzasz swoją mocą góry,
przepasany jesteś potęgą,
8 uśmierzasz szum morza,
szum fal i zgiełk narodów
9 – mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków.
Napawasz radością ranki i wieczory,
10 nawiedziłeś ziemię i ją nawodniłeś,
niezmiernie ją wzbogaciłeś
strumieniem Bożym pełnym wody.
Dostarczyłeś zboża i tak ją przygotowałeś:
11 jej bruzdy wypełniłeś wodą,
wyrównałeś skiby,
spulchniłeś ją deszczami
i pobłogosławiłeś plonom.
12 Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami,
gdziekolwiek przejdziesz, nastaje urodzaj.
13 Pełne rosy są stepowe pastwiska,
a wzgórza przepasują się radością.
14 Pastwiska stroją się w stada owiec,
a doliny okrywają się zbożem.
Wznoszą okrzyki radości i śpiewają.