Zdobywanie mądrości
1 Słuchajcie, synowie, karcenia ojca,
uważnie dążcie do zrozumienia.
2 Daję wam bowiem dobrą naukę,
nie porzucajcie moich pouczeń.
3 Gdy byłem synem dla ojca,
czułym i jedynym dla matki,
4 on, ucząc mnie, mówił: Zachowuj w sercu moje słowa,
strzeż moich nakazów, a będziesz żył!
5 Zdobywaj mądrość, dąż do zrozumienia,
nie zapominaj, nie lekceważ moich słów!
6 Nie porzucaj jej, a ona cię ustrzeże,
kochaj ją, a ona będzie czuwać nad tobą!
7 Początek mądrości jest taki: zdobywaj mądrość,
za wszystko, co masz, nabądź zrozumienia!
8 Chwal ją, a ona cię wywyższy,
przysporzy ci honoru, jeśli do niej przylgniesz.
9 Na głowę włoży ci wspaniały wieniec,
obdarzy cię piękną koroną.
Dwie drogi postępowania
10 Posłuchaj, mój synu, przyjmij moje słowa,
a będziesz żył długie lata.
11 Wskazuję ci drogę mądrości,
wiodę cię po właściwych ścieżkach.
12 Gdy będziesz chodził, nie będziesz skrępowany,
gdy będziesz biegł, nie potkniesz się.
13 Trwaj w karności, nie lekceważ jej,
zachowuj ją, bo ona daje życie.
14 Nie wchodź na drogę niegodziwych,
i nie krocz drogą złych.
15 Omijaj ją, nie przechodź przez nią,
odwróć się i idź dalej.
16 Nie zasną przecież, dopóki nie popełnią zła,
nie mogą spać, dopóki nie doprowadzą kogoś do upadku.
17 Żywią się chlebem niegodziwości
i upijają winem przemocy.
18 Droga sprawiedliwych jest jak brzask,
który się rozjaśnia aż do pełni dnia.
19 Droga niegodziwych jest jak ciemność
– nie wiedzą, o co się potkną.
Mądrość pomocą w życiu
20 Mój synu, zważaj na moje słowa,
nadstaw ucha na moje wskazania.
21 Nie spuszczaj ich z oczu,
zachowaj je w głębi serca.
22 Są one bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują,
uzdrowieniem całego ich ciała.
23 Nade wszystko strzeż swego serca,
bo w nim jest źródło życia.
24 Oddal od siebie usta kłamliwe,
wargi przewrotne odsuń daleko.
25 Twoje oczy niech patrzą na wprost,
a źrenice skieruj przed siebie.
26 Wyrównaj ścieżkę swoim stopom,
niech wszystkie twoje drogi będą dobrze przygotowane.
27 Nie zbaczaj w prawo ani w lewo,
odwróć swoje stopy od zła.
Zdobywanie mądrości
1 Słuchajcie, synowie, karcenia ojca,
uważnie dążcie do zrozumienia.
2 Daję wam bowiem dobrą naukę,
nie porzucajcie moich pouczeń.
3 Gdy byłem synem dla ojca,
czułym i jedynym dla matki,
4 on, ucząc mnie, mówił: Zachowuj w sercu moje słowa,
strzeż moich nakazów, a będziesz żył!
5 Zdobywaj mądrość, dąż do zrozumienia,
nie zapominaj, nie lekceważ moich słów!
6 Nie porzucaj jej, a ona cię ustrzeże,
kochaj ją, a ona będzie czuwać nad tobą!
7 Początek mądrości jest taki: zdobywaj mądrość,
za wszystko, co masz, nabądź zrozumienia!
8 Chwal ją, a ona cię wywyższy,
przysporzy ci honoru, jeśli do niej przylgniesz.
9 Na głowę włoży ci wspaniały wieniec,
obdarzy cię piękną koroną.
Dwie drogi postępowania
10 Posłuchaj, mój synu, przyjmij moje słowa,
a będziesz żył długie lata.
11 Wskazuję ci drogę mądrości,
wiodę cię po właściwych ścieżkach.
12 Gdy będziesz chodził, nie będziesz skrępowany,
gdy będziesz biegł, nie potkniesz się.
13 Trwaj w karności, nie lekceważ jej,
zachowuj ją, bo ona daje życie.
14 Nie wchodź na drogę niegodziwych,
i nie krocz drogą złych.
15 Omijaj ją, nie przechodź przez nią,
odwróć się i idź dalej.
16 Nie zasną przecież, dopóki nie popełnią zła,
nie mogą spać, dopóki nie doprowadzą kogoś do upadku.
17 Żywią się chlebem niegodziwości
i upijają winem przemocy.
18 Droga sprawiedliwych jest jak brzask,
który się rozjaśnia aż do pełni dnia.
19 Droga niegodziwych jest jak ciemność
– nie wiedzą, o co się potkną.
Mądrość pomocą w życiu
20 Mój synu, zważaj na moje słowa,
nadstaw ucha na moje wskazania.
21 Nie spuszczaj ich z oczu,
zachowaj je w głębi serca.
22 Są one bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują,
uzdrowieniem całego ich ciała.
23 Nade wszystko strzeż swego serca,
bo w nim jest źródło życia.
24 Oddal od siebie usta kłamliwe,
wargi przewrotne odsuń daleko.
25 Twoje oczy niech patrzą na wprost,
a źrenice skieruj przed siebie.
26 Wyrównaj ścieżkę swoim stopom,
niech wszystkie twoje drogi będą dobrze przygotowane.
27 Nie zbaczaj w prawo ani w lewo,
odwróć swoje stopy od zła.