Pochwała mądrości
Słowa Mądrości
1 Mądrość wychwala samą siebie
i chlubi się pośród swojego ludu.
2 Na zgromadzeniu Najwyższego otworzy swe usta
i chlubi się przed Jego mocą:
3 Wyszłam z ust Najwyższego,
niczym mgła pokryłam ziemię.
4 Zamieszkałam na wysokościach,
mój tron jest w słupie obłoku.
5 Sama otoczyłam cały okrąg nieba,
przemierzyłam też głębiny otchłani.
6 Fale morza i cała ziemia,
wszystkie ludy i narody należą do mnie.
7 U nich wszystkich szukałam wytchnienia,
miejsca, gdzie mogłabym zamieszkać.
8 Wtedy Stwórca wszystkiego nakazał mi się osiedlić,
Ten, który mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie.
Powiedział: Zatrzymaj się u Jakuba
i oddaj się w dziedzictwo Izraelowi.
9 Stworzył mnie przed wiekami, na początku,
i nie przestanę istnieć aż po wieczność.
10 Usługiwałam Mu w świętym Namiocie
i tak oto umocniłam się na Syjonie.
11 Znalazł mi miejsce w ukochanym mieście
i mam teraz władzę nad Jeruzalem.
12 Zakorzeniłam się wśród sławnego ludu,
we własności Pana, w Jego dziedzictwie.
13 Wzniosłam się jak cedr na Libanie,
jak cyprys w górach Hermonu.
14 Wyrosłam jak palma w Engaddi,
jak krzewy róży w Jerychu,
jak okazała oliwka na równinie,
wyrosłam jak platan.
15 Wydałam woń cynamonu i aspalatu,
mocną jak aromat wybornej mirry,
galbanu, onyksu i wonnego olejku,
jak zapach kadzidła w Namiocie.
16 Jak terebint rozpostarłam swoje gałęzie
– a są one gałęziami chwały i dobroci.
17 Jak krzew winny rozkwitłam wdziękiem,
moje kwiaty dają chwałę i bogactwo.
19 Przystąpcie do mnie wy, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami,
20 bo pamięć o mnie jest słodsza od miodu,
a najczystszy miód nie dorówna mojemu dziedzictwu.
21 Ci, którzy mnie spożywają, nadal pozostają głodni,
a ci, którzy mnie piją, będą dalej pragnąć.
22 Ten, kto jest mi posłuszny, nie dozna wstydu,
a ci, którzy się mną zajmują, nie zgrzeszą.
Mądrość i Prawo
23 Tym wszystkim jest Księga Przymierza Boga Najwyższego,
Prawo, które przekazał nam Mojżesz.
Dał je w dziedzictwo zgromadzeniom Jakuba.
25 Pełne jest ono mądrości jak Piszon
lub Tygrys w dniach nowych płodów.
26 Napełnia rozumem jak wzbiera Eufrat
lub Jordan w czasie zbiorów.
27 Rozlewa naukę jak światło,
jak Gichon w dniach winobrania.
28 Pierwszy człowiek jej nie poznał,
podobnie też i ostatni nie może jej zbadać.
29 Jej myśl bowiem szersza jest niż morze,
a wola głębsza niż ogromna otchłań.
30 Ja też, jak kanał rzeczny
lub wodociąg, wpłynąłem do raju.
31 Powiedziałem: Podleję mój ogród
i nawodnię mą grządkę.
I oto mój kanał stał się rzeką,
a moja rzeka stała się morzem.
32 Będę rozjaśniał naukę niczym poranek,
przekażę ją jak najdalej.
33 Będę wylewał nauczanie niczym proroctwo,
pozostawię je pokoleniom na wieczność.
34 Zobaczcie, że nie tylko dla siebie się natrudziłem,
lecz dla wszystkich, którzy poszukują mądrości.
Pochwała mądrości
Słowa Mądrości
1 Mądrość wychwala samą siebie
i chlubi się pośród swojego ludu.
2 Na zgromadzeniu Najwyższego otworzy swe usta
i chlubi się przed Jego mocą:
3 Wyszłam z ust Najwyższego,
niczym mgła pokryłam ziemię.
4 Zamieszkałam na wysokościach,
mój tron jest w słupie obłoku.
5 Sama otoczyłam cały okrąg nieba,
przemierzyłam też głębiny otchłani.
6 Fale morza i cała ziemia,
wszystkie ludy i narody należą do mnie.
7 U nich wszystkich szukałam wytchnienia,
miejsca, gdzie mogłabym zamieszkać.
8 Wtedy Stwórca wszystkiego nakazał mi się osiedlić,
Ten, który mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie.
Powiedział: Zatrzymaj się u Jakuba
i oddaj się w dziedzictwo Izraelowi.
9 Stworzył mnie przed wiekami, na początku,
i nie przestanę istnieć aż po wieczność.
10 Usługiwałam Mu w świętym Namiocie
i tak oto umocniłam się na Syjonie.
11 Znalazł mi miejsce w ukochanym mieście
i mam teraz władzę nad Jeruzalem.
12 Zakorzeniłam się wśród sławnego ludu,
we własności Pana, w Jego dziedzictwie.
13 Wzniosłam się jak cedr na Libanie,
jak cyprys w górach Hermonu.
14 Wyrosłam jak palma w Engaddi,
jak krzewy róży w Jerychu,
jak okazała oliwka na równinie,
wyrosłam jak platan.
15 Wydałam woń cynamonu i aspalatu,
mocną jak aromat wybornej mirry,
galbanu, onyksu i wonnego olejku,
jak zapach kadzidła w Namiocie.
16 Jak terebint rozpostarłam swoje gałęzie
– a są one gałęziami chwały i dobroci.
17 Jak krzew winny rozkwitłam wdziękiem,
moje kwiaty dają chwałę i bogactwo.
19 Przystąpcie do mnie wy, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami,
20 bo pamięć o mnie jest słodsza od miodu,
a najczystszy miód nie dorówna mojemu dziedzictwu.
21 Ci, którzy mnie spożywają, nadal pozostają głodni,
a ci, którzy mnie piją, będą dalej pragnąć.
22 Ten, kto jest mi posłuszny, nie dozna wstydu,
a ci, którzy się mną zajmują, nie zgrzeszą.
Mądrość i Prawo
23 Tym wszystkim jest Księga Przymierza Boga Najwyższego,
Prawo, które przekazał nam Mojżesz.
Dał je w dziedzictwo zgromadzeniom Jakuba.
25 Pełne jest ono mądrości jak Piszon
lub Tygrys w dniach nowych płodów.
26 Napełnia rozumem jak wzbiera Eufrat
lub Jordan w czasie zbiorów.
27 Rozlewa naukę jak światło,
jak Gichon w dniach winobrania.
28 Pierwszy człowiek jej nie poznał,
podobnie też i ostatni nie może jej zbadać.
29 Jej myśl bowiem szersza jest niż morze,
a wola głębsza niż ogromna otchłań.
30 Ja też, jak kanał rzeczny
lub wodociąg, wpłynąłem do raju.
31 Powiedziałem: Podleję mój ogród
i nawodnię mą grządkę.
I oto mój kanał stał się rzeką,
a moja rzeka stała się morzem.
32 Będę rozjaśniał naukę niczym poranek,
przekażę ją jak najdalej.
33 Będę wylewał nauczanie niczym proroctwo,
pozostawię je pokoleniom na wieczność.
34 Zobaczcie, że nie tylko dla siebie się natrudziłem,
lecz dla wszystkich, którzy poszukują mądrości.