PSALM 96 [95]
Śpiewajcie Panu pieśń nową
1 Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu cała ziemio!
2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
dzień po dniu głoście Jego zbawienie!
3 Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę,
Jego cuda wśród wszystkich ludów!
4 Pan bowiem jest wielki, godny wielkiej chwały,
wzbudza większą trwogę niż wszyscy bogowie.
5 Wszyscy bogowie ludów są nicością,
Pan zaś stworzył niebiosa.
6 Blask i majestat przed Jego obliczem,
potęga i dostojeństwo w Jego świątyni.
7 Oddajcie Panu, rodziny ludów,
oddajcie Panu chwałę i potęgę!
8 Oddajcie Panu chwałę Jego imienia,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce,
9 złóżcie pokłon Panu odziani w święte szaty!
Zadrżyj cała ziemio przed Jego obliczem!
10 Głoście wśród narodów: Pan jest królem!
Świat umocniony przez Niego już się nie zachwieje,
On sprawiedliwie sądzi ludy.
11 Niech się radują niebiosa i cieszy się ziemia,
niech szumi morze i to, co je zamieszkuje!
12 Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się radują wszystkie leśne drzewa
13 przed obliczem Pana, bo przychodzi,
bo przychodzi, by sądzić ziemię!
Będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według swej wierności.
PSALM 96 [95]
Śpiewajcie Panu pieśń nową
1 Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu cała ziemio!
2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
dzień po dniu głoście Jego zbawienie!
3 Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę,
Jego cuda wśród wszystkich ludów!
4 Pan bowiem jest wielki, godny wielkiej chwały,
wzbudza większą trwogę niż wszyscy bogowie.
5 Wszyscy bogowie ludów są nicością,
Pan zaś stworzył niebiosa.
6 Blask i majestat przed Jego obliczem,
potęga i dostojeństwo w Jego świątyni.
7 Oddajcie Panu, rodziny ludów,
oddajcie Panu chwałę i potęgę!
8 Oddajcie Panu chwałę Jego imienia,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce,
9 złóżcie pokłon Panu odziani w święte szaty!
Zadrżyj cała ziemio przed Jego obliczem!
10 Głoście wśród narodów: Pan jest królem!
Świat umocniony przez Niego już się nie zachwieje,
On sprawiedliwie sądzi ludy.
11 Niech się radują niebiosa i cieszy się ziemia,
niech szumi morze i to, co je zamieszkuje!
12 Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się radują wszystkie leśne drzewa
13 przed obliczem Pana, bo przychodzi,
bo przychodzi, by sądzić ziemię!
Będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według swej wierności.