Bóg obiecuje zbawienie i nowego króla
Jerozolima stolicą pokoju
1 Na koniec nadejdzie czas,
góra domu Pana zostanie
utwierdzona na szczycie pagórków.
Będzie wywyższona ponad wzgórza.
Spłyną do niej ludy,
2 pójdą liczne narody i powiedzą:
Pójdźcie, wstąpmy na górę Pana
i do domu Boga Jakuba!
On pouczy nas o swoich drogach
i pójdziemy Jego ścieżkami,
bo z Syjonu wyjdzie Prawo
i słowo Pana z Jerozolimy.
3 On będzie rozsądzać między licznymi ludami,
rozpatrzy sprawy narodów potężnych,
nawet tych najodleglejszych.
Wówczas przekują swoje miecze na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Nie podniesie naród miecza przeciwko narodowi
i nie będą już poznawać sztuki wojennej.
4 Każdy zasiądzie pod swoją winoroślą,
i pod swoim drzewem figowym.
Nie będzie lęku,
gdyż usta Pana Zastępów to powiedziały.
5 Choćby wszystkie ludy kroczyły
w imię swoich bogów,
my jednak będziemy kroczyli
w imięPana, naszego Boga,
na wieki wieków.
Pan będzie królował w Jerozolimie
6 W tym dniu
– wyrocznia Pana
zgromadzę chromych, wygnańców
i tych, których doświadczyłem.
7 Chromych uczynię Resztą,
a wygnańców – mocnym narodem.
Pan będzie królował nad nimi
na górze Syjon
odtąd aż na wieki.
8 A do ciebie, Wieżo Trzody,
Wyżyno Córy Syjonu,
powróci i przyjdzie
dawne panowanie,
królestwo Córy Jerozolimy.
Cierpienia i wyzwolenie Jerozolimy
9 Czemu teraz tak głośno lamentujesz?
Czy nie ma u ciebie króla?
Czy zginął twój dowódca,
skoro jęczysz z bólu jak rodząca?
10 Wij się i męcz,
jakbyś rodziła, Córo Syjońska,
gdyż wkrótce wyjdziesz z miasta
i zamieszkasz na polu.
Pójdziesz aż do Babilonu,
dopiero tam będziesz ocalona,
tam wykupi cię Pan
z rąk twoich nieprzyjaciół.
11 Teraz zebrały się przeciwko tobie
liczne narody,
które mówią: Niech będzie zbezczeszczona!
Niech napatrzą się
nasze oczy na Syjon!
12 Lecz one nie znają
zamiarów Pana
i nie rozumieją Jego planów.
On zebrał ich jak snopy na klepisku.
13 Powstań i młóć, Córo Syjonu,
gdyż twój róg uczynię z żelaza,
a twoje kopyta ze spiżu,
abyś zmiażdżyła liczne ludy.
Obłożysz je klątwą,
by ich łup przeznaczyć dla Pana,
a ich bogactwo dla Pana całej ziemi.
14 Zacieśnij swoje hufce, córko wojowników!
Przygotowano oblężenie przeciwko nam.
Rózgą będą wymierzać razy
w policzek sędziego Izraela.
Bóg obiecuje zbawienie i nowego króla
Jerozolima stolicą pokoju
1 Na koniec nadejdzie czas,
góra domu Pana zostanie
utwierdzona na szczycie pagórków.
Będzie wywyższona ponad wzgórza.
Spłyną do niej ludy,
2 pójdą liczne narody i powiedzą:
Pójdźcie, wstąpmy na górę Pana
i do domu Boga Jakuba!
On pouczy nas o swoich drogach
i pójdziemy Jego ścieżkami,
bo z Syjonu wyjdzie Prawo
i słowo Pana z Jerozolimy.
3 On będzie rozsądzać między licznymi ludami,
rozpatrzy sprawy narodów potężnych,
nawet tych najodleglejszych.
Wówczas przekują swoje miecze na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Nie podniesie naród miecza przeciwko narodowi
i nie będą już poznawać sztuki wojennej.
4 Każdy zasiądzie pod swoją winoroślą,
i pod swoim drzewem figowym.
Nie będzie lęku,
gdyż usta Pana Zastępów to powiedziały.
5 Choćby wszystkie ludy kroczyły
w imię swoich bogów,
my jednak będziemy kroczyli
w imięPana, naszego Boga,
na wieki wieków.
Pan będzie królował w Jerozolimie
6 W tym dniu
– wyrocznia Pana
zgromadzę chromych, wygnańców
i tych, których doświadczyłem.
7 Chromych uczynię Resztą,
a wygnańców – mocnym narodem.
Pan będzie królował nad nimi
na górze Syjon
odtąd aż na wieki.
8 A do ciebie, Wieżo Trzody,
Wyżyno Córy Syjonu,
powróci i przyjdzie
dawne panowanie,
królestwo Córy Jerozolimy.
Cierpienia i wyzwolenie Jerozolimy
9 Czemu teraz tak głośno lamentujesz?
Czy nie ma u ciebie króla?
Czy zginął twój dowódca,
skoro jęczysz z bólu jak rodząca?
10 Wij się i męcz,
jakbyś rodziła, Córo Syjońska,
gdyż wkrótce wyjdziesz z miasta
i zamieszkasz na polu.
Pójdziesz aż do Babilonu,
dopiero tam będziesz ocalona,
tam wykupi cię Pan
z rąk twoich nieprzyjaciół.
11 Teraz zebrały się przeciwko tobie
liczne narody,
które mówią: Niech będzie zbezczeszczona!
Niech napatrzą się
nasze oczy na Syjon!
12 Lecz one nie znają
zamiarów Pana
i nie rozumieją Jego planów.
On zebrał ich jak snopy na klepisku.
13 Powstań i młóć, Córo Syjonu,
gdyż twój róg uczynię z żelaza,
a twoje kopyta ze spiżu,
abyś zmiażdżyła liczne ludy.
Obłożysz je klątwą,
by ich łup przeznaczyć dla Pana,
a ich bogactwo dla Pana całej ziemi.
14 Zacieśnij swoje hufce, córko wojowników!
Przygotowano oblężenie przeciwko nam.
Rózgą będą wymierzać razy
w policzek sędziego Izraela.