PSALM 72 [71]
Królestwo Mesjasza
1 Salomona.
Boże, przekaż królowi władzę sądzenia,
królewskiemu synowi swoją sprawiedliwość.
2 Niech sądzi Twój lud sprawiedliwie
i Twoich uciśnionych zgodnie z prawem.
3 Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza sprawiedliwość.
4 Niech okaże sprawiedliwość ubogim,
wspomoże dzieci biedaków
i zgładzi ciemięzców.
5 Będzie trwał tak długo jak słońce,
jak blask księżyca przez wszystkie pokolenia.
6 Zstąpi jak deszcz na skoszoną łąkę,
jak ulewa nawadniająca ziemię.
7 Za jego dni rozkwitnie sprawiedliwość
i powszechny pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.
8 Będzie panował od morza do morza
i od Rzeki aż po krańce ziemi.
9 Przed nim ugną kolana mieszkańcy pustyni,
jego wrogowie będą proch lizali.
10 Królowie Tarszisz i wysp przyniosą mu dary,
królowie Saby i Seby złożą daninę.
11 Oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.
12 Ocali bowiem będącego w potrzebie,
który wzywa pomocy,
i biednego, który nie ma obrońcy.
13 Zlituje się nad słabym i potrzebującym,
ocali życie ubogich.
14 Uwolni ich od krzywd i prześladowań,
bo ich krew jest cenna w jego oczach.
15 Niech żyje i niech składają mu złoto z Saby,
niech zawsze się modlą za niego,
niech mu codziennie błogosławią!
16 Niech będzie obfitość zboża na ziemi,
na szczytach gór niech szumi
jak górskie lasy owoc jego!
Mieszkańcy miast niech rozkwitną jak polna trawa!
17 Niech trwa na wieki jego imię,
niech wzrasta jego imię dopóki świeci słońce,
niech będą błogosławione w nim wszystkie narody
i niech go wysławiają!
18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
jedyny, który czyni cuda.
19 Błogosławione na wieki Jego chwalebne imię,
niech cała ziemia zapełnia się Jego chwałą.
Amen, amen!
20 Koniec modlitw Dawida, syna Jessego.
PSALM 72 [71]
Królestwo Mesjasza
1 Salomona.
Boże, przekaż królowi władzę sądzenia,
królewskiemu synowi swoją sprawiedliwość.
2 Niech sądzi Twój lud sprawiedliwie
i Twoich uciśnionych zgodnie z prawem.
3 Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza sprawiedliwość.
4 Niech okaże sprawiedliwość ubogim,
wspomoże dzieci biedaków
i zgładzi ciemięzców.
5 Będzie trwał tak długo jak słońce,
jak blask księżyca przez wszystkie pokolenia.
6 Zstąpi jak deszcz na skoszoną łąkę,
jak ulewa nawadniająca ziemię.
7 Za jego dni rozkwitnie sprawiedliwość
i powszechny pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.
8 Będzie panował od morza do morza
i od Rzeki aż po krańce ziemi.
9 Przed nim ugną kolana mieszkańcy pustyni,
jego wrogowie będą proch lizali.
10 Królowie Tarszisz i wysp przyniosą mu dary,
królowie Saby i Seby złożą daninę.
11 Oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.
12 Ocali bowiem będącego w potrzebie,
który wzywa pomocy,
i biednego, który nie ma obrońcy.
13 Zlituje się nad słabym i potrzebującym,
ocali życie ubogich.
14 Uwolni ich od krzywd i prześladowań,
bo ich krew jest cenna w jego oczach.
15 Niech żyje i niech składają mu złoto z Saby,
niech zawsze się modlą za niego,
niech mu codziennie błogosławią!
16 Niech będzie obfitość zboża na ziemi,
na szczytach gór niech szumi
jak górskie lasy owoc jego!
Mieszkańcy miast niech rozkwitną jak polna trawa!
17 Niech trwa na wieki jego imię,
niech wzrasta jego imię dopóki świeci słońce,
niech będą błogosławione w nim wszystkie narody
i niech go wysławiają!
18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
jedyny, który czyni cuda.
19 Błogosławione na wieki Jego chwalebne imię,
niech cała ziemia zapełnia się Jego chwałą.
Amen, amen!
20 Koniec modlitw Dawida, syna Jessego.