Rady
1 Nie czyń zła, aby cię zło nie dosięgło.
2 Odstąp od niesprawiedliwości,
a oddali się od ciebie.
3 Synu, nie siej w bruzdach nieprawości,
a nie będziesz jej zbierać siedmiokrotnie więcej.
4 Nie proś Pana o władzę
ani króla o zaszczytne stanowisko.
5 Nie usprawiedliwiaj się przed Panem,
a przed królem nie udawaj mądrego.
6 Nie pragnij być sędzią,
jeśli nie potrafisz zwalczać niesprawiedliwości.
Mógłbyś bowiem przestraszyć się osoby dostojnika
i pomimo swej prawości przysporzyć zgorszenia.
7 Nie grzesz wobec zgromadzenia w mieście
ani nie poniżaj się przed tłumem.
8 Nie popełniaj tego samego grzechu dwukrotnie,
gdyż już za pierwszym razem ponosisz winę.
9 Nie mów: Dostrzeże mnogość moich darów,
a kiedy przyniosę je Bogu Najwyższemu, to je przyjmie.
10 Nie bądź małoduszny w swojej modlitwie
i nie zapominaj okazywać miłosierdzia.
11 Nie wyśmiewaj człowieka pogrążonego w goryczy,
jest bowiem Ten, który poniża i wywyższa.
12 Nie wymyślaj oszczerstw przeciw swojemu bratu
ani też przyjacielowi nie czyń czegoś podobnego.
13 Staraj się unikać wszelkiego kłamstwa,
bo trwanie w nim nie służy dobru.
14 Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy
i w swojej modlitwie nie powtarzaj tego samego.
15 Nie gardź ciężką pracą
ani też uprawą roli ustanowioną przez Najwyższego.
16 Nie zaliczaj siebie do rzeszy grzeszników
– pamiętaj, że gniew nie zwleka.
17 Ukorz głęboko swoją duszę,
bo zapłatą dla bezbożnego jest ogień i robactwo.
Przyjaciele i rodzina
18 Nie zamieniaj przyjaciela na pieniądze
ani prawdziwego brata na złoto Ofiru.
19 Nie odchodź od kobiety mądrej i dobrej,
jej dobroć bowiem jest ponad złoto.
20 Nie krzywdź sługi pracującego sumiennie
ani też oddanego duszą najemnika.
21 Z głębi duszy kochaj mądrego sługę
i nie wzbraniaj mu wolności.
22 Masz bydło? Doglądaj go,
jeśli masz z tego pożytek, to zatrzymaj je przy sobie.
23 Masz synów? Wychowuj ich
i kark im zginaj od młodości.
24 Masz córki? Uważaj na ich ciało
i nie bądź dla nich pobłażliwy.
25 Wydaj córkę za mąż, a dokonasz wielkiego dzieła,
lecz wydaj ją za mądrego mężczyznę.
26 Masz żonę, która ci odpowiada? Nie wypędzaj jej,
ale tej nielubianej nie zawierzaj swojej osoby.
27 Całym sercem sław swojego ojca
i nie zapominaj bólów swej matki.
28 Pamiętaj, że oni dali ci życie
– jak możesz się im odwdzięczyć?
Kapłani
29 Z całej swojej duszy czcij Pana
i szanuj Jego kapłanów.
30 Z całej siły pokochaj Tego, który cię stworzył,
a Jego sług nie opuszczaj.
31 Żyj w bojaźni Pańskiej i szanuj kapłana,
oddaj mu jego część, jak ci zostało przykazane:
pierwociny, ofiarę przebłagania i dar łopatek,
ofiarę poświęcenia i pierwociny świętych.
Biedni i zrozpaczeni
32 Wyciągnij też rękę do biednego,
aby dopełniło się twoje błogosławieństwo.
33 Twoja szczodrość niech spoczywa na każdym żyjącym,
lecz i martwego nie pozbawiaj twojej łaski.
34 Od płaczących się nie odsuwaj,
a raczej współczuj pogrążonym w smutku.
35 Nie ociągaj się z odwiedzinami u chorego człowieka,
gdyż właśnie za to będziesz lubiany.
36 We wszystkim pamiętaj o swoim końcu,
a nigdy nie zgrzeszysz.
Rady
1 Nie czyń zła, aby cię zło nie dosięgło.
2 Odstąp od niesprawiedliwości,
a oddali się od ciebie.
3 Synu, nie siej w bruzdach nieprawości,
a nie będziesz jej zbierać siedmiokrotnie więcej.
4 Nie proś Pana o władzę
ani króla o zaszczytne stanowisko.
5 Nie usprawiedliwiaj się przed Panem,
a przed królem nie udawaj mądrego.
6 Nie pragnij być sędzią,
jeśli nie potrafisz zwalczać niesprawiedliwości.
Mógłbyś bowiem przestraszyć się osoby dostojnika
i pomimo swej prawości przysporzyć zgorszenia.
7 Nie grzesz wobec zgromadzenia w mieście
ani nie poniżaj się przed tłumem.
8 Nie popełniaj tego samego grzechu dwukrotnie,
gdyż już za pierwszym razem ponosisz winę.
9 Nie mów: Dostrzeże mnogość moich darów,
a kiedy przyniosę je Bogu Najwyższemu, to je przyjmie.
10 Nie bądź małoduszny w swojej modlitwie
i nie zapominaj okazywać miłosierdzia.
11 Nie wyśmiewaj człowieka pogrążonego w goryczy,
jest bowiem Ten, który poniża i wywyższa.
12 Nie wymyślaj oszczerstw przeciw swojemu bratu
ani też przyjacielowi nie czyń czegoś podobnego.
13 Staraj się unikać wszelkiego kłamstwa,
bo trwanie w nim nie służy dobru.
14 Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy
i w swojej modlitwie nie powtarzaj tego samego.
15 Nie gardź ciężką pracą
ani też uprawą roli ustanowioną przez Najwyższego.
16 Nie zaliczaj siebie do rzeszy grzeszników
– pamiętaj, że gniew nie zwleka.
17 Ukorz głęboko swoją duszę,
bo zapłatą dla bezbożnego jest ogień i robactwo.
Przyjaciele i rodzina
18 Nie zamieniaj przyjaciela na pieniądze
ani prawdziwego brata na złoto Ofiru.
19 Nie odchodź od kobiety mądrej i dobrej,
jej dobroć bowiem jest ponad złoto.
20 Nie krzywdź sługi pracującego sumiennie
ani też oddanego duszą najemnika.
21 Z głębi duszy kochaj mądrego sługę
i nie wzbraniaj mu wolności.
22 Masz bydło? Doglądaj go,
jeśli masz z tego pożytek, to zatrzymaj je przy sobie.
23 Masz synów? Wychowuj ich
i kark im zginaj od młodości.
24 Masz córki? Uważaj na ich ciało
i nie bądź dla nich pobłażliwy.
25 Wydaj córkę za mąż, a dokonasz wielkiego dzieła,
lecz wydaj ją za mądrego mężczyznę.
26 Masz żonę, która ci odpowiada? Nie wypędzaj jej,
ale tej nielubianej nie zawierzaj swojej osoby.
27 Całym sercem sław swojego ojca
i nie zapominaj bólów swej matki.
28 Pamiętaj, że oni dali ci życie
– jak możesz się im odwdzięczyć?
Kapłani
29 Z całej swojej duszy czcij Pana
i szanuj Jego kapłanów.
30 Z całej siły pokochaj Tego, który cię stworzył,
a Jego sług nie opuszczaj.
31 Żyj w bojaźni Pańskiej i szanuj kapłana,
oddaj mu jego część, jak ci zostało przykazane:
pierwociny, ofiarę przebłagania i dar łopatek,
ofiarę poświęcenia i pierwociny świętych.
Biedni i zrozpaczeni
32 Wyciągnij też rękę do biednego,
aby dopełniło się twoje błogosławieństwo.
33 Twoja szczodrość niech spoczywa na każdym żyjącym,
lecz i martwego nie pozbawiaj twojej łaski.
34 Od płaczących się nie odsuwaj,
a raczej współczuj pogrążonym w smutku.
35 Nie ociągaj się z odwiedzinami u chorego człowieka,
gdyż właśnie za to będziesz lubiany.
36 We wszystkim pamiętaj o swoim końcu,
a nigdy nie zgrzeszysz.