Pięć wizji zapowiadających interwencję Boga
Pierwsza wizja: Szarańcza
1 To ukazał mi Pan Bóg: Oto On stworzył szarańczę, kiedy zaledwie zaczął odrastać potraw, a potraw był po sianokosach królewskich. 2 A gdy zjadła doszczętnie trawę, powiedziałem: Panie Boże, proszę, przebacz! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 3 Litość ogarnęła Pana i oznajmił: Nie stanie się to! – mówi Pan.
Druga wizja: Ogień
4 To ukazał mi Pan Bóg: Oto Pan Bóg wezwał na sąd ogień, aby pożarł wielką otchłań i pochłonął pola. 5 Wtedy powiedziałem: PanieBoże, proszę, przestań! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 6 Litość ogarnęłaPana i oznajmił: Również to się nie stanie! – powiedział Pan Bóg.
Trzecia wizja: Ołowiany pion
7 Potem ukazał mi: Oto Pan stał na murze i miał w swoim ręku pion. 8 Pan powiedział do mnie: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion. Wtedy Pan oznajmił: Oto Ja spuszczam pion w środek Mego ludu Izraela, już mu więcej nie będę pobłażał.
9 Zostaną spustoszone wyżyny Izaaka,
a świętości Izraela zburzone.
Powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama.
Amos i Amazjasz
10 Wtedy Amazjasz, kapłan w Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wiadomość: Amos spiskuje przeciwko tobie w domu Izraela. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. 11 Tak bowiem mówi Amos: Od miecza zginie Jeroboam, a Izrael na pewno pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. 12 Do Amosa zaś Amazjasz powiedział: Widzący! Idź sobie! Odejdź do ziemi judzkiej! Jedz tam chleb i tam sobie prorokuj! 13 W Betel nie będziesz już więcej prorokował, ponieważ tu jest świątynia króla i dom królewski. 14 Amos odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem prorokiem ani nie jestem uczniem proroka. Jestem pasterzem, który nacina sykomory. 15 To Pan wziął mnie od trzody i Pan powiedział do mnie: Idź, prorokuj Mojemu ludowi izraelskiemu! 16 A teraz posłuchaj słowa Pana, ty, który mówisz: Nie będziesz prorokował przeciwko Izraelowi i nie będziesz ogłaszał wyroczni przeciw domowi Izaaka! 17 Dlatego tak mówi Pan:
Twoja żona będzie uprawiała w mieście nierząd,
twoi synowie i córki polegną od miecza,
twoja ziemia zostanie podzielona sznurem mierniczym,
ty zaś umrzesz na ziemi nieczystej.
Izrael na pewno pójdzie na wygnanie
ze swojej ziemi!
Pięć wizji zapowiadających interwencję Boga
Pierwsza wizja: Szarańcza
1 To ukazał mi Pan Bóg: Oto On stworzył szarańczę, kiedy zaledwie zaczął odrastać potraw, a potraw był po sianokosach królewskich. 2 A gdy zjadła doszczętnie trawę, powiedziałem: Panie Boże, proszę, przebacz! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 3 Litość ogarnęła Pana i oznajmił: Nie stanie się to! – mówi Pan.
Druga wizja: Ogień
4 To ukazał mi Pan Bóg: Oto Pan Bóg wezwał na sąd ogień, aby pożarł wielką otchłań i pochłonął pola. 5 Wtedy powiedziałem: PanieBoże, proszę, przestań! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 6 Litość ogarnęłaPana i oznajmił: Również to się nie stanie! – powiedział Pan Bóg.
Trzecia wizja: Ołowiany pion
7 Potem ukazał mi: Oto Pan stał na murze i miał w swoim ręku pion. 8 Pan powiedział do mnie: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion. Wtedy Pan oznajmił: Oto Ja spuszczam pion w środek Mego ludu Izraela, już mu więcej nie będę pobłażał.
9 Zostaną spustoszone wyżyny Izaaka,
a świętości Izraela zburzone.
Powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama.
Amos i Amazjasz
10 Wtedy Amazjasz, kapłan w Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wiadomość: Amos spiskuje przeciwko tobie w domu Izraela. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. 11 Tak bowiem mówi Amos: Od miecza zginie Jeroboam, a Izrael na pewno pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. 12 Do Amosa zaś Amazjasz powiedział: Widzący! Idź sobie! Odejdź do ziemi judzkiej! Jedz tam chleb i tam sobie prorokuj! 13 W Betel nie będziesz już więcej prorokował, ponieważ tu jest świątynia króla i dom królewski. 14 Amos odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem prorokiem ani nie jestem uczniem proroka. Jestem pasterzem, który nacina sykomory. 15 To Pan wziął mnie od trzody i Pan powiedział do mnie: Idź, prorokuj Mojemu ludowi izraelskiemu! 16 A teraz posłuchaj słowa Pana, ty, który mówisz: Nie będziesz prorokował przeciwko Izraelowi i nie będziesz ogłaszał wyroczni przeciw domowi Izaaka! 17 Dlatego tak mówi Pan:
Twoja żona będzie uprawiała w mieście nierząd,
twoi synowie i córki polegną od miecza,
twoja ziemia zostanie podzielona sznurem mierniczym,
ty zaś umrzesz na ziemi nieczystej.
Izrael na pewno pójdzie na wygnanie
ze swojej ziemi!