Moabici
1 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Moabu
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno.
2 Ześlę ogień na Moab
i pochłonie pałace Keriotu,
Moab zginie wśród wrzawy,
pośród krzyku i głosu trąby.
3 Zabiję ich władcę,
a wraz z nim wszystkich jego książąt
– powiedziałPan.
Juda
4 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Judy
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ odrzucili Prawo Pana
i nie przestrzegali Jego ustaw,
gdyż zwiedli ich fałszywi bogowie,
za którymi chodzili ich ojcowie.
5 Ześlę ogień na Judę
i pochłonie pałace Jerozolimy.
Izrael
6 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Izraela
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ sprzedają za srebro sprawiedliwego,
a ubogiego za parę sandałów.
7 Depczą w prochu ziemi głowy biedaków
i spychają z drogi ubogich,
a syn wraz z ojcem idą do jednej dziewczyny,
aby bezcześcić Moje święte imię.
8 Na płaszczach wziętych w zastaw
wylegują się obok każdego ołtarza
i piją wino wymuszone grzywną
w domu swojego boga.
9 Przecież to Ja wytępiłem przed nimi Amorytów
wysokich jak cedry
i mocnych jak dęby,
od góry zniszczyłem ich owoc,
a od dołu korzenie.
10 To Ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej
i wiodłem was przez pustynię czterdzieści lat,
abyście wzięli w posiadanie ziemię Amorytów.
11 Wzbudziłem wśród waszych synów proroków,
a wśród waszych młodzieńców nazirejczyków.
Czy tak nie było, Izraelici?
– wyrocznia Pana.
12 Lecz nazirejczykom dawaliście pić wino,
a prorokom nakazywaliście: Nie prorokujcie!
13 Oto Ja zmiażdżę was,
jak miażdży wóz pełen snopów.
14 Nawet zwinny nie ucieknie,
mocnemu na nic zda się jego siła,
a bohater nie ocali swojego życia.
15 Łucznik się nie ostoi,
biegacz się nie uratuje
i jeździec nie ujdzie z życiem.
16 Bohater o najmężniejszym sercu
nagi w tym dniu ucieknie
– wyrocznia Pana.
Moabici
1 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Moabu
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno.
2 Ześlę ogień na Moab
i pochłonie pałace Keriotu,
Moab zginie wśród wrzawy,
pośród krzyku i głosu trąby.
3 Zabiję ich władcę,
a wraz z nim wszystkich jego książąt
– powiedziałPan.
Juda
4 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Judy
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ odrzucili Prawo Pana
i nie przestrzegali Jego ustaw,
gdyż zwiedli ich fałszywi bogowie,
za którymi chodzili ich ojcowie.
5 Ześlę ogień na Judę
i pochłonie pałace Jerozolimy.
Izrael
6 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Izraela
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ sprzedają za srebro sprawiedliwego,
a ubogiego za parę sandałów.
7 Depczą w prochu ziemi głowy biedaków
i spychają z drogi ubogich,
a syn wraz z ojcem idą do jednej dziewczyny,
aby bezcześcić Moje święte imię.
8 Na płaszczach wziętych w zastaw
wylegują się obok każdego ołtarza
i piją wino wymuszone grzywną
w domu swojego boga.
9 Przecież to Ja wytępiłem przed nimi Amorytów
wysokich jak cedry
i mocnych jak dęby,
od góry zniszczyłem ich owoc,
a od dołu korzenie.
10 To Ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej
i wiodłem was przez pustynię czterdzieści lat,
abyście wzięli w posiadanie ziemię Amorytów.
11 Wzbudziłem wśród waszych synów proroków,
a wśród waszych młodzieńców nazirejczyków.
Czy tak nie było, Izraelici?
– wyrocznia Pana.
12 Lecz nazirejczykom dawaliście pić wino,
a prorokom nakazywaliście: Nie prorokujcie!
13 Oto Ja zmiażdżę was,
jak miażdży wóz pełen snopów.
14 Nawet zwinny nie ucieknie,
mocnemu na nic zda się jego siła,
a bohater nie ocali swojego życia.
15 Łucznik się nie ostoi,
biegacz się nie uratuje
i jeździec nie ujdzie z życiem.
16 Bohater o najmężniejszym sercu
nagi w tym dniu ucieknie
– wyrocznia Pana.