Paweł apostołem pogan
1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, proszę za was, pogan. 2 Słyszeliście przecież o działaniu łaski Boga, udzielonej mi ze względu na was, 3 gdy w objawieniu zostało mi dane poznać tę tajemnicę, o której pokrótce wam napisałem. 4 Czytając, możecie się przekonać o tym, w jakim stopniu pojąłem tajemnicę Chrystusa. 5 Nie była ona tak znana synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, jak teraz została objawiona świętym Jego apostołom i prorokom w Duchu. 6 Poganie mianowicie są współdziedzicami, członkami jednego Ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 7 Jej też sługą stałem się według daru łaski Boga udzielonej mi zgodnie z działaniem Jego mocy. 8 Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom ogłosił Ewangelię o niezgłębionym bogactwie Chrystusa 9 i ukazał, na czym polega działanie tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który stworzył wszystko, 10 aby różnorodna mądrość Boga stała się teraz jawna dzięki Kościołowi wobec zwierzchności i władz na wyżynach niebiańskich, 11 zgodnie z zamiarem podjętym przed wiekami w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 12 W Nim, dzięki Jego wierze, możemy bezpiecznie i ufnie przybliżyć się do Boga. 13 Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu utrapień, których doświadczam dla was, dla waszej chwały.
Miłość Chrystusa
milosc
14 Dlatego padam na kolana przed Ojcem – 15 od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę – 16 żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek 17 i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie; 18 abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość 19 i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa; abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga.
20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić, 21 Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Paweł apostołem pogan
1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, proszę za was, pogan. 2 Słyszeliście przecież o działaniu łaski Boga, udzielonej mi ze względu na was, 3 gdy w objawieniu zostało mi dane poznać tę tajemnicę, o której pokrótce wam napisałem. 4 Czytając, możecie się przekonać o tym, w jakim stopniu pojąłem tajemnicę Chrystusa. 5 Nie była ona tak znana synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, jak teraz została objawiona świętym Jego apostołom i prorokom w Duchu. 6 Poganie mianowicie są współdziedzicami, członkami jednego Ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 7 Jej też sługą stałem się według daru łaski Boga udzielonej mi zgodnie z działaniem Jego mocy. 8 Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom ogłosił Ewangelię o niezgłębionym bogactwie Chrystusa 9 i ukazał, na czym polega działanie tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który stworzył wszystko, 10 aby różnorodna mądrość Boga stała się teraz jawna dzięki Kościołowi wobec zwierzchności i władz na wyżynach niebiańskich, 11 zgodnie z zamiarem podjętym przed wiekami w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 12 W Nim, dzięki Jego wierze, możemy bezpiecznie i ufnie przybliżyć się do Boga. 13 Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu utrapień, których doświadczam dla was, dla waszej chwały.
Miłość Chrystusa
14 Dlatego padam na kolana przed Ojcem – 15 od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę – 16 żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek 17 i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie; 18 abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość 19 i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa; abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga.
20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić, 21 Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.