PSALM 148
Chwalcie Pana, niebiosa i ziemio!
1 Alleluja!
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące!
4 Chwalcie Go, najwyższe niebiosa
i wody, które są nad niebiosami!
5 Niech chwalą imię Pana,
bo On rozkazał i zostały stworzone.
6 On ustanowił je na wieki,
nadał prawo, które nie przeminie.
7 Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i głębiny morskie,
8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
wichrze gwałtowny, który wypełniasz Jego słowo,
9 góry i wszystkie pagórki,
drzewa owocowe i wszystkie cedry,
10 dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
zwierzęta pełzające i ptaki skrzydlate,
11 królowie ziemscy i wszystkie narody,
książęta i wszyscy sędziowie na ziemi,
12 chłopcy i dziewczęta,
starcy oraz młodzieńcy!
13 Chwalcie imię Pana,
bo wzniosłe jest Jego imię,
Jego majestat ponad ziemią i niebem!
14 On pomnaża siłę swojego ludu.
Chwała wszystkim Jego świętym,
synom Izraela – ludu, który jest Mu bliski.
Alleluja!
PSALM 148
Chwalcie Pana, niebiosa i ziemio!
1 Alleluja!
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące!
4 Chwalcie Go, najwyższe niebiosa
i wody, które są nad niebiosami!
5 Niech chwalą imię Pana,
bo On rozkazał i zostały stworzone.
6 On ustanowił je na wieki,
nadał prawo, które nie przeminie.
7 Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i głębiny morskie,
8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
wichrze gwałtowny, który wypełniasz Jego słowo,
9 góry i wszystkie pagórki,
drzewa owocowe i wszystkie cedry,
10 dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
zwierzęta pełzające i ptaki skrzydlate,
11 królowie ziemscy i wszystkie narody,
książęta i wszyscy sędziowie na ziemi,
12 chłopcy i dziewczęta,
starcy oraz młodzieńcy!
13 Chwalcie imię Pana,
bo wzniosłe jest Jego imię,
Jego majestat ponad ziemią i niebem!
14 On pomnaża siłę swojego ludu.
Chwała wszystkim Jego świętym,
synom Izraela – ludu, który jest Mu bliski.
Alleluja!