Nieprawość Izraela
1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
a dom Izraela – oszustwem.
Juda jeszcze wędruje z Bogiem
i jest wierny Świętemu.
2 Efraim pasie się wiatrem,
każdego dnia gania za wschodnim wiatrem,
mnoży kłamstwa i przemoc,
zawiera przymierze z Asyrią,
a Egiptowi dostarcza oliwę.
Izrael postępuje jak Jakub
3 Pan wiedzie też spór z Judą,
ukarze Jakuba za jego postępowanie,
odpłaci mu za jego uczynki.
4 W łonie chwycił brata za piętę,
a gdy był w pełni sił, zmagał się z Bogiem.
5 Walczył z aniołem i zwyciężył,
ze łzami błagał o łaskę.
Odnalazł Go w Betel
– tam z nami rozmawiał.
6 Pan, Bóg Zastępów,
Pan imię Jego!
7 Ty więc powróć do swego Boga,
zachowuj miłość i przykazania,
nieustannie ufaj swojemu Bogu.
8 Kanaan ma w ręku
fałszywą wagę,
lubi oszukiwać.
9 Efraim jednak mówi:
Naprawdę stałem się bogaty,
zgromadziłem majątek,
ale w żadnym z owoców mojego trudu
nie znajdzie się moja nieprawość, nic co jest grzechem.
10 Lecz Ja, Pan, twój Bóg,
od wyjścia z ziemi egipskiej,
sprawię, że znowu zamieszkasz w namiotach
jak w czasie uroczystego spotkania.
11 Mówiłem do proroków,
i Ja wielokrotnie zsyłałem im widzenia
i przez proroków ogłaszałem przypowieści.
12 Jeśli w Gileadzie jest nieprawość,
to z pewnością zmarnieje.
W Gilgal składają ofiary z byków,
dlatego ich ołtarze będą jak stosy kamieni
pośród bruzd na polach.
13 Uciekł Jakub do krainy Aramu,
Izrael służył w zamian za kobietę,
za kobietę doglądał stad.
14 Przez prorokaPan wyprowadził Izraela z Egiptu
i przez proroka otaczał go opieką.
15 Efraim bardzo Go rozgniewał,
dlatego Pan ześle na niego karę za krew
i odpłaci mu za jego haniebne czyny.
Nieprawość Izraela
1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
a dom Izraela – oszustwem.
Juda jeszcze wędruje z Bogiem
i jest wierny Świętemu.
2 Efraim pasie się wiatrem,
każdego dnia gania za wschodnim wiatrem,
mnoży kłamstwa i przemoc,
zawiera przymierze z Asyrią,
a Egiptowi dostarcza oliwę.
Izrael postępuje jak Jakub
3 Pan wiedzie też spór z Judą,
ukarze Jakuba za jego postępowanie,
odpłaci mu za jego uczynki.
4 W łonie chwycił brata za piętę,
a gdy był w pełni sił, zmagał się z Bogiem.
5 Walczył z aniołem i zwyciężył,
ze łzami błagał o łaskę.
Odnalazł Go w Betel
– tam z nami rozmawiał.
6 Pan, Bóg Zastępów,
Pan imię Jego!
7 Ty więc powróć do swego Boga,
zachowuj miłość i przykazania,
nieustannie ufaj swojemu Bogu.
8 Kanaan ma w ręku
fałszywą wagę,
lubi oszukiwać.
9 Efraim jednak mówi:
Naprawdę stałem się bogaty,
zgromadziłem majątek,
ale w żadnym z owoców mojego trudu
nie znajdzie się moja nieprawość, nic co jest grzechem.
10 Lecz Ja, Pan, twój Bóg,
od wyjścia z ziemi egipskiej,
sprawię, że znowu zamieszkasz w namiotach
jak w czasie uroczystego spotkania.
11 Mówiłem do proroków,
i Ja wielokrotnie zsyłałem im widzenia
i przez proroków ogłaszałem przypowieści.
12 Jeśli w Gileadzie jest nieprawość,
to z pewnością zmarnieje.
W Gilgal składają ofiary z byków,
dlatego ich ołtarze będą jak stosy kamieni
pośród bruzd na polach.
13 Uciekł Jakub do krainy Aramu,
Izrael służył w zamian za kobietę,
za kobietę doglądał stad.
14 Przez prorokaPan wyprowadził Izraela z Egiptu
i przez proroka otaczał go opieką.
15 Efraim bardzo Go rozgniewał,
dlatego Pan ześle na niego karę za krew
i odpłaci mu za jego haniebne czyny.