1 Oto Ja wyprawiam Mojego posłańca,
aby przygotował przede Mną drogę.
Nagle przyjdzie do swojej świątyni
Pan, którego oczekujecie,
i anioł Przymierza, którego tak pragniecie.
Oto nadejdzie
– mówi Pan Zastępów.
2 Lecz kto wytrzyma dzień Jego przyjścia
i kto się ostoi, gdy się ukaże?
Bo jest On jak roztapiający ogień i jak wybielający ług farbiarza. 3 Zasiądzie, aby przetapiać i czyścić srebro, aby oczyścić synów Lewiego, jak się oczyszcza srebro i złoto. Wtedy znowu będą składali Panu sprawiedliwe ofiary. 4 Ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu jak za dawnych dni i lat minionych.
5 Przybędę do was na sąd
i natychmiast stanę jako świadek
przeciwko uprawiającym czary i przeciwko cudzołożnikom,
i przeciwko krzywoprzysięzcom,
przeciwko uciskającym najemnika,
wdowę i sierotę oraz gnębiącym przybysza,
przeciwko tym, którzy się Mnie nie boją
– mówi Pan Zastępów.
Wezwanie do nawrócenia
6 Ponieważ Ja, Pan, się nie zmieniam,
dlatego też wy, synowie Jakuba, nie zginiecie,
7 mimo że za dni waszych ojców
odstępowaliście od Moich praw
i ich nie przestrzegaliście.
Powróćcie do Mnie,
i Ja też do was powrócę
– mówi Pan Zastępów.
Wy jednak pytacie:
W jaki sposób mamy powrócić?
8 Czy człowiek powinien oszukiwać Boga,
jak wy Mnie oszukujecie?
A wy mówicie: W jaki sposób Cię oszukaliśmy?
Dziesięciną i darem ofiarnym!
9 Ciąży na was przekleństwo,
ponieważ Mnie oszukujecie,
wy wszyscy, cały naród!
10 Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę,
niech będzie zapas w Moim domu!
Wystawcie Mnie w ten sposób na próbę!
– mówi Pan Zastępów –
Czy nie otworzę wam okien nieba
i nie wyleję na was błogosławieństwa
ponad miarę?
11 Dla waszego dobra zgromię nawet szkodnika,
aby wam nie zniszczył plonów ziemi,
i aby winorośl na polu nie straciła swoich owoców
– mówi Pan Zastępów.
12 Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi,
gdyż będziecie krajem rozkoszy
– mówi Pan Zastępów.
Pan objawia swoją sprawiedliwość
13 Wasze słowa przeciwko Mnie były mocne – mówi Pan
wy jednak pytacie:
Co takiego mówiliśmy przeciwko Tobie?
14 Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu
i jaka z tego korzyść,
że przestrzegaliśmy Jego przykazań
i że chodziliśmy smutni
przed obliczem Pana Zastępów?
15 Teraz uważamy
zuchwałych za szczęśliwych,
gdyż powodzi się popełniającym nieprawość;
a nawet wystawianie Boga na próbę
uchodzi im bezkarnie.
16 Wówczas mówili między sobą ci, którzy się boją Pana,
a Pan uważnie słuchał
i zostało to zapisane w Jego obecności w Księdze Wspomnień
dla bojących się Pana i czczących Jego imię.
17 Oni będą należeć do Mnie
– mówi Pan Zastępów –
w dniu, w którym Ja uczynię ich Moją własnością
i oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza własnego syna, który mu służy.
18 Nawróćcie się, abyście zobaczyli różnicę
między sprawiedliwym a bezbożnym,
między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy.
19 Oto nadchodzi dzień gorący jak piec,
a wszyscy zarozumiali i czyniący zło będą ścierniskiem.
Spali ich ten dzień, gdy nadejdzie
– mówi Pan Zastępów –
nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
20 Ale dla was, którzy lękacie się Mojego imienia,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
z uzdrowieniem w jego skrzydłach.
Wyjdziecie mu naprzeciw
i będziecie podskakiwać jak tuczne cielęta.
21 Podepczecie bezbożnych,
którzy staną się popiołem pod waszymi stopami,
w tym dniu, który Ja przygotowuję
– mówi Pan Zastępów.
Powrót Eliasza
22 Pamiętajcie o Prawie Mojżesza,
Mojego sługi,
które mu przekazałem
na Horebie dla całego Izraela:
ustawy i prawa.
23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
przed nadejściem dnia Pana,
wielkiego i strasznego.
24 On skłoni serce ojców ku synom,
a serce synów ku ich ojcom,
abym, przychodząc, nie poraził ziemi klątwą.
1 Oto Ja wyprawiam Mojego posłańca,
aby przygotował przede Mną drogę.
Nagle przyjdzie do swojej świątyni
Pan, którego oczekujecie,
i anioł Przymierza, którego tak pragniecie.
Oto nadejdzie
– mówi Pan Zastępów.
2 Lecz kto wytrzyma dzień Jego przyjścia
i kto się ostoi, gdy się ukaże?
Bo jest On jak roztapiający ogień i jak wybielający ług farbiarza. 3 Zasiądzie, aby przetapiać i czyścić srebro, aby oczyścić synów Lewiego, jak się oczyszcza srebro i złoto. Wtedy znowu będą składali Panu sprawiedliwe ofiary. 4 Ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Panu jak za dawnych dni i lat minionych.
5 Przybędę do was na sąd
i natychmiast stanę jako świadek
przeciwko uprawiającym czary i przeciwko cudzołożnikom,
i przeciwko krzywoprzysięzcom,
przeciwko uciskającym najemnika,
wdowę i sierotę oraz gnębiącym przybysza,
przeciwko tym, którzy się Mnie nie boją
– mówi Pan Zastępów.
Wezwanie do nawrócenia
6 Ponieważ Ja, Pan, się nie zmieniam,
dlatego też wy, synowie Jakuba, nie zginiecie,
7 mimo że za dni waszych ojców
odstępowaliście od Moich praw
i ich nie przestrzegaliście.
Powróćcie do Mnie,
i Ja też do was powrócę
– mówi Pan Zastępów.
Wy jednak pytacie:
W jaki sposób mamy powrócić?
8 Czy człowiek powinien oszukiwać Boga,
jak wy Mnie oszukujecie?
A wy mówicie: W jaki sposób Cię oszukaliśmy?
Dziesięciną i darem ofiarnym!
9 Ciąży na was przekleństwo,
ponieważ Mnie oszukujecie,
wy wszyscy, cały naród!
10 Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę,
niech będzie zapas w Moim domu!
Wystawcie Mnie w ten sposób na próbę!
– mówi Pan Zastępów –
Czy nie otworzę wam okien nieba
i nie wyleję na was błogosławieństwa
ponad miarę?
11 Dla waszego dobra zgromię nawet szkodnika,
aby wam nie zniszczył plonów ziemi,
i aby winorośl na polu nie straciła swoich owoców
– mówi Pan Zastępów.
12 Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi,
gdyż będziecie krajem rozkoszy
– mówi Pan Zastępów.
Pan objawia swoją sprawiedliwość
13 Wasze słowa przeciwko Mnie były mocne – mówi Pan
wy jednak pytacie:
Co takiego mówiliśmy przeciwko Tobie?
14 Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu
i jaka z tego korzyść,
że przestrzegaliśmy Jego przykazań
i że chodziliśmy smutni
przed obliczem Pana Zastępów?
15 Teraz uważamy
zuchwałych za szczęśliwych,
gdyż powodzi się popełniającym nieprawość;
a nawet wystawianie Boga na próbę
uchodzi im bezkarnie.
16 Wówczas mówili między sobą ci, którzy się boją Pana,
a Pan uważnie słuchał
i zostało to zapisane w Jego obecności w Księdze Wspomnień
dla bojących się Pana i czczących Jego imię.
17 Oni będą należeć do Mnie
– mówi Pan Zastępów –
w dniu, w którym Ja uczynię ich Moją własnością
i oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza własnego syna, który mu służy.
18 Nawróćcie się, abyście zobaczyli różnicę
między sprawiedliwym a bezbożnym,
między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy.
19 Oto nadchodzi dzień gorący jak piec,
a wszyscy zarozumiali i czyniący zło będą ścierniskiem.
Spali ich ten dzień, gdy nadejdzie
– mówi Pan Zastępów –
nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
20 Ale dla was, którzy lękacie się Mojego imienia,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
z uzdrowieniem w jego skrzydłach.
Wyjdziecie mu naprzeciw
i będziecie podskakiwać jak tuczne cielęta.
21 Podepczecie bezbożnych,
którzy staną się popiołem pod waszymi stopami,
w tym dniu, który Ja przygotowuję
– mówi Pan Zastępów.
Powrót Eliasza
22 Pamiętajcie o Prawie Mojżesza,
Mojego sługi,
które mu przekazałem
na Horebie dla całego Izraela:
ustawy i prawa.
23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
przed nadejściem dnia Pana,
wielkiego i strasznego.
24 On skłoni serce ojców ku synom,
a serce synów ku ich ojcom,
abym, przychodząc, nie poraził ziemi klątwą.