Mojżesz
1 Wyprowadził z nich męża miłosierdzia,
który znalazł łaskę w oczach każdej istoty,
ukochanego przez Boga i ludzi
– Mojżesza, którego pamięć jest błogosławiona.
2 Upodobnił go w chwale do świętych
i wywyższył na postrach wrogom.
3 Na jego słowa powstrzymał znaki,
uczynił sławnym przed obliczem królów.
Powierzył mu przykazania dla swego ludu
i ukazał swoją chwałę.
4 Uświęcił go w wierze i uległości,
wybrał spośród wszelkich istot.
5 Uczynił go zdolnym usłyszeć swój głos
i wprowadził do obłoku.
On sam dał mu przykazania,
prawo życia i wiedzy,
aby Jakuba uczył przymierza,
a Izraela swoich wyroków.
Aaron
6 Wywyższył Aarona, świętego, podobnego do niego,
jego brata z plemienia Lewiego.
7 Zawarł z nim wieczne przymierze
i uczynił go kapłanem dla ludu.
Uszczęśliwił wspaniałą ozdobą
i okrył szatą chwały.
8 Odział go w pełnię chluby
i umocnił oznakami władzy,
spodniami, tuniką i efodem.
9 Otoczył jabłkami granatu
i mnóstwem złotych dzwoneczków,
aby dźwięczały przy jego krokach
i były słyszane w świątyni
na przypomnienie dla synów Jego ludu.
10 Dał mu świętą szatę, złotą i fioletową,
i purpurową, która jest dziełem hafciarza,
pektorał wyroczni, Urim i Tummim,
utkany ze szkarłatu – dzieło artysty.
11 Ozdobił drogocennymi kamieniami i pieczęcią
wyciętą w złotej oprawie – dziełem rytownika –
z napisem wyrytym na pamiątkę,
zgodnie z liczbą plemion Izraela,
12 złotym wieńcem na tiarze,
odciskiem pieczęci świętości
– oznaką czci, wspaniałym dziełem,
wzbudzającym pragnienie oczu.
13 Nie było wcześniej tak pięknych rzeczy,
nikt obcy nigdy ich nie założył,
z wyjątkiem jego synów
i wnuków, na zawsze.
14 Jego ofiary są składane na całopalenia,
nieustannie, dwa razy dziennie.
15 Mojżesz napełnił ręce
i namaścił go świętym olejem.
Stało się to wiecznym przymierzem dla niego,
a także dla jego potomków przez wszystkie dni nieba,
aby służyli Panu jako kapłani
i błogosławili lud Jego imieniem.
16 Wybrał go spośród wszystkich żyjących,
aby składał Panu ofiarę;
kadzidło i wonności na pamiątkę,
dla przebłagania za swój lud.
17 Powierzył mu przez swoje przykazania
władzę nad wyrokami przymierza,
by nauczał Jakuba, jak dawać świadectwo,
i Jego Prawem oświecał Izraela.
18 Wystąpili przeciwko niemu wrogowie
i pozazdrościli mu na pustyni:
ludzie z otoczenia Datana i Abirama,
grupa Koracha – z zapalczywością i gniewem.
19 Pan widział to i Mu się nie spodobało,
dlatego zginęli w zapalczywości i gniewie.
Dokonał nad nimi rzeczy zadziwiających,
trawiąc płomieniem swojego ognia.
20 Aaronowi zaś przysporzył chwały
i dał mu dziedzictwo.
Przydzielił mu pierwociny płodów
i jako pierwszym zapewnił chleb w obfitości.
21 Mogą oni spożywać ofiary Pana,
które dał jemu oraz jego potomstwu.
22 Nie otrzymał jednak dziedzictwa w ziemi ludu
i nie ma udziału wśród ludu,
bo On sam jest jego udziałem i dziedzictwem.
Pinchas
23 Następnie Pinchas, syn Eleazara, trzeci według chwały,
w swojej gorliwości pobudzanej bojaźnią Pana,
dzięki dobroci i odwadze ducha
wystąpił przeciw sprzeniewierzeniu się ludu
i dokonał przebłagania za Izraela.
24 Dlatego zawarte zostało z nim przymierze pokoju,
aby był przełożonym przybytku i Jego ludu,
aby z nim i z jego potomstwem
pozostała na wieki godność kapłańska.
25 Oto na mocy przymierza z Dawidem,
synem Jessego z plemienia Judy,
dziedzictwo króla przechodzi na jego jednego syna,
dziedzictwo Aarona zaś na jego potomstwo.
26 Niech Bóg da wam mądrość serca,
abyście sądzili Jego lud sprawiedliwie,
aby nie zostały zaprzepaszczone ich dobra,
a chwała trwała przez pokolenia.
Mojżesz
1 Wyprowadził z nich męża miłosierdzia,
który znalazł łaskę w oczach każdej istoty,
ukochanego przez Boga i ludzi
– Mojżesza, którego pamięć jest błogosławiona.
2 Upodobnił go w chwale do świętych
i wywyższył na postrach wrogom.
3 Na jego słowa powstrzymał znaki,
uczynił sławnym przed obliczem królów.
Powierzył mu przykazania dla swego ludu
i ukazał swoją chwałę.
4 Uświęcił go w wierze i uległości,
wybrał spośród wszelkich istot.
5 Uczynił go zdolnym usłyszeć swój głos
i wprowadził do obłoku.
On sam dał mu przykazania,
prawo życia i wiedzy,
aby Jakuba uczył przymierza,
a Izraela swoich wyroków.
Aaron
6 Wywyższył Aarona, świętego, podobnego do niego,
jego brata z plemienia Lewiego.
7 Zawarł z nim wieczne przymierze
i uczynił go kapłanem dla ludu.
Uszczęśliwił wspaniałą ozdobą
i okrył szatą chwały.
8 Odział go w pełnię chluby
i umocnił oznakami władzy,
spodniami, tuniką i efodem.
9 Otoczył jabłkami granatu
i mnóstwem złotych dzwoneczków,
aby dźwięczały przy jego krokach
i były słyszane w świątyni
na przypomnienie dla synów Jego ludu.
10 Dał mu świętą szatę, złotą i fioletową,
i purpurową, która jest dziełem hafciarza,
pektorał wyroczni, Urim i Tummim,
utkany ze szkarłatu – dzieło artysty.
11 Ozdobił drogocennymi kamieniami i pieczęcią
wyciętą w złotej oprawie – dziełem rytownika –
z napisem wyrytym na pamiątkę,
zgodnie z liczbą plemion Izraela,
12 złotym wieńcem na tiarze,
odciskiem pieczęci świętości
– oznaką czci, wspaniałym dziełem,
wzbudzającym pragnienie oczu.
13 Nie było wcześniej tak pięknych rzeczy,
nikt obcy nigdy ich nie założył,
z wyjątkiem jego synów
i wnuków, na zawsze.
14 Jego ofiary są składane na całopalenia,
nieustannie, dwa razy dziennie.
15 Mojżesz napełnił ręce
i namaścił go świętym olejem.
Stało się to wiecznym przymierzem dla niego,
a także dla jego potomków przez wszystkie dni nieba,
aby służyli Panu jako kapłani
i błogosławili lud Jego imieniem.
16 Wybrał go spośród wszystkich żyjących,
aby składał Panu ofiarę;
kadzidło i wonności na pamiątkę,
dla przebłagania za swój lud.
17 Powierzył mu przez swoje przykazania
władzę nad wyrokami przymierza,
by nauczał Jakuba, jak dawać świadectwo,
i Jego Prawem oświecał Izraela.
18 Wystąpili przeciwko niemu wrogowie
i pozazdrościli mu na pustyni:
ludzie z otoczenia Datana i Abirama,
grupa Koracha – z zapalczywością i gniewem.
19 Pan widział to i Mu się nie spodobało,
dlatego zginęli w zapalczywości i gniewie.
Dokonał nad nimi rzeczy zadziwiających,
trawiąc płomieniem swojego ognia.
20 Aaronowi zaś przysporzył chwały
i dał mu dziedzictwo.
Przydzielił mu pierwociny płodów
i jako pierwszym zapewnił chleb w obfitości.
21 Mogą oni spożywać ofiary Pana,
które dał jemu oraz jego potomstwu.
22 Nie otrzymał jednak dziedzictwa w ziemi ludu
i nie ma udziału wśród ludu,
bo On sam jest jego udziałem i dziedzictwem.
Pinchas
23 Następnie Pinchas, syn Eleazara, trzeci według chwały,
w swojej gorliwości pobudzanej bojaźnią Pana,
dzięki dobroci i odwadze ducha
wystąpił przeciw sprzeniewierzeniu się ludu
i dokonał przebłagania za Izraela.
24 Dlatego zawarte zostało z nim przymierze pokoju,
aby był przełożonym przybytku i Jego ludu,
aby z nim i z jego potomstwem
pozostała na wieki godność kapłańska.
25 Oto na mocy przymierza z Dawidem,
synem Jessego z plemienia Judy,
dziedzictwo króla przechodzi na jego jednego syna,
dziedzictwo Aarona zaś na jego potomstwo.
26 Niech Bóg da wam mądrość serca,
abyście sądzili Jego lud sprawiedliwie,
aby nie zostały zaprzepaszczone ich dobra,
a chwała trwała przez pokolenia.