Mądrość skarbem ukrytym
1 Mój synu, jeśli przyjmiesz moje słowa
i będziesz przestrzegał moich nakazów,
2 zwracając ucho ku mądrości,
a serce skłaniając ku zrozumieniu;
3 jeśli przywołasz rozsądek,
zabierzesz głos, by zrozumieć;
4 jeśli będziesz jej szukał jak srebra,
poszukiwał jak ukrytych skarbów,
5 wtedy zrozumiesz bojaźń Pana
i dojdziesz do wiedzy o Bogu.
6 Pan bowiem daje mądrość,
z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie.
7 Prawym zapewnia pomyślność,
tarczę – postępującym nieskazitelnie,
8 by strzec ścieżek sprawiedliwości.
I czuwa nad drogą swoich wiernych.
9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo,
i uczciwość – każdą dobrą ścieżkę.
Mądrość broni od złego
10 Mądrość bowiem ogarnie twe serce
i wiedza stanie się dla ciebie przyjemnością,
11 rozsądek będzie czuwał nad tobą,
zrozumienie będzie cię strzec:
12 – aby zachować cię od złej drogi,
od ludzi mówiących przewrotnie;
13 od tych, którzy porzucili ścieżki prawe,
by iść drogami ciemności,
14 którzy z radością czynią zło,
weselą się w złośliwej przewrotności;
15 od tych, którzy chodzą po krętych ścieżkach
i błądzą na swoich drogach;
16 – aby ustrzec cię od cudzej żony,
od obcej, która uwodzi gładką mową;
17 od tej, która porzuciła towarzysza swojej młodości,
zapomniała o Bożym przymierzu.
18 Jej dom bowiem chyli się ku śmierci,
ku krainie cieni wiedzie jej droga.
19 Kto do niej idzie, nie wraca
i nie wchodzi ponownie na drogę życia.
20 Będziesz więc chodził drogą dobrych
i trzymał się ścieżek sprawiedliwych.
21 Prawi bowiem zamieszkają na ziemi,
nieskazitelni będą na niej zachowani.
22 Niegodziwi zaś zostaną usunięci z ziemi,
nieuczciwi będą z niej wyrwani.
Mądrość skarbem ukrytym
1 Mój synu, jeśli przyjmiesz moje słowa
i będziesz przestrzegał moich nakazów,
2 zwracając ucho ku mądrości,
a serce skłaniając ku zrozumieniu;
3 jeśli przywołasz rozsądek,
zabierzesz głos, by zrozumieć;
4 jeśli będziesz jej szukał jak srebra,
poszukiwał jak ukrytych skarbów,
5 wtedy zrozumiesz bojaźń Pana
i dojdziesz do wiedzy o Bogu.
6 Pan bowiem daje mądrość,
z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie.
7 Prawym zapewnia pomyślność,
tarczę – postępującym nieskazitelnie,
8 by strzec ścieżek sprawiedliwości.
I czuwa nad drogą swoich wiernych.
9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo,
i uczciwość – każdą dobrą ścieżkę.
Mądrość broni od złego
10 Mądrość bowiem ogarnie twe serce
i wiedza stanie się dla ciebie przyjemnością,
11 rozsądek będzie czuwał nad tobą,
zrozumienie będzie cię strzec:
12 – aby zachować cię od złej drogi,
od ludzi mówiących przewrotnie;
13 od tych, którzy porzucili ścieżki prawe,
by iść drogami ciemności,
14 którzy z radością czynią zło,
weselą się w złośliwej przewrotności;
15 od tych, którzy chodzą po krętych ścieżkach
i błądzą na swoich drogach;
16 – aby ustrzec cię od cudzej żony,
od obcej, która uwodzi gładką mową;
17 od tej, która porzuciła towarzysza swojej młodości,
zapomniała o Bożym przymierzu.
18 Jej dom bowiem chyli się ku śmierci,
ku krainie cieni wiedzie jej droga.
19 Kto do niej idzie, nie wraca
i nie wchodzi ponownie na drogę życia.
20 Będziesz więc chodził drogą dobrych
i trzymał się ścieżek sprawiedliwych.
21 Prawi bowiem zamieszkają na ziemi,
nieskazitelni będą na niej zachowani.
22 Niegodziwi zaś zostaną usunięci z ziemi,
nieuczciwi będą z niej wyrwani.