PSALM 57 [56]
W cieniu Bożych skrzydeł
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię: „Al taszchet”.
Dawida. Miktam. Gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną!
W Tobie moja dusza szuka schronienia,
chronię się pod osłonę Twoich skrzydeł
aż przeminie nieszczęście.
3 Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który wyświadczył mi dobro.
4 Niech ześle z niebios pomoc, aby mnie ocalić,
niech upokorzy moich prześladowców,
niech Bóg okaże swoją łaskę i wierność,
5 bo wśród lwów przebywam,
które pożerają ludzi.
Ich zęby, to włócznie i strzały,
ich język jest ostry jak miecz.
6 Bądź wywyższony, Boże, nad niebiosa,
a Twoja chwała nad całą ziemię!
7 Sieć zastawili na moje stopy
i udręczyli moją duszę.
Dół wykopali przede mną,
lecz sami do niego wpadli.
8 Gotowe jest moje serce, Boże,
gotowe jest moje serce,
będę grał i śpiewał.
9 Zbudź się, moja duszo,
zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę!
10 Będę Cię, Panie mój, wysławiał wśród ludów,
zagram Ci pośród narodów,
11 bo Twoja łaska sięga aż do niebios,
a Twoja wierność do obłoków.
12 Bądź wywyższony, Boże, nad niebiosa,
a Twoja chwała nad całą ziemię!
PSALM 57 [56]
W cieniu Bożych skrzydeł
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię: „Al taszchet”.
Dawida. Miktam. Gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną!
W Tobie moja dusza szuka schronienia,
chronię się pod osłonę Twoich skrzydeł
aż przeminie nieszczęście.
3 Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który wyświadczył mi dobro.
4 Niech ześle z niebios pomoc, aby mnie ocalić,
niech upokorzy moich prześladowców,
niech Bóg okaże swoją łaskę i wierność,
5 bo wśród lwów przebywam,
które pożerają ludzi.
Ich zęby, to włócznie i strzały,
ich język jest ostry jak miecz.
6 Bądź wywyższony, Boże, nad niebiosa,
a Twoja chwała nad całą ziemię!
7 Sieć zastawili na moje stopy
i udręczyli moją duszę.
Dół wykopali przede mną,
lecz sami do niego wpadli.
8 Gotowe jest moje serce, Boże,
gotowe jest moje serce,
będę grał i śpiewał.
9 Zbudź się, moja duszo,
zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę!
10 Będę Cię, Panie mój, wysławiał wśród ludów,
zagram Ci pośród narodów,
11 bo Twoja łaska sięga aż do niebios,
a Twoja wierność do obłoków.
12 Bądź wywyższony, Boże, nad niebiosa,
a Twoja chwała nad całą ziemię!