PSALM 98 [97]
Chwała Bogu, zbawcy świata
1 Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dokonał cudów!
Zwycięstwo przyniosła Mu Jego prawica,
Jego święte ramię.
2 Pan objawił swoje zbawienie,
ukazał swoją sprawiedliwość na oczach narodów.
3 Pamiętał o swojej łasce
i wierności wobec domu Izraela,
wszystkie krańce ziemi ujrzały
zbawienie naszego Boga.
4 Wołaj radośnie na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, radujcie i grajcie!
5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
grajcie na cytrze i śpiewajcie,
6 grajcie na trąbie i rogu!
Wołajcie radośnie wobec Pana, Króla!
7 Niech huczy morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
8 Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem radośnie wołają
9 przed obliczem Pana,
bo nadchodzi, by sądzić ziemię!
Będzie świat sądził sprawiedliwie,
a narody według prawości.
PSALM 98 [97]
Chwała Bogu, zbawcy świata
1 Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dokonał cudów!
Zwycięstwo przyniosła Mu Jego prawica,
Jego święte ramię.
2 Pan objawił swoje zbawienie,
ukazał swoją sprawiedliwość na oczach narodów.
3 Pamiętał o swojej łasce
i wierności wobec domu Izraela,
wszystkie krańce ziemi ujrzały
zbawienie naszego Boga.
4 Wołaj radośnie na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, radujcie i grajcie!
5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
grajcie na cytrze i śpiewajcie,
6 grajcie na trąbie i rogu!
Wołajcie radośnie wobec Pana, Króla!
7 Niech huczy morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
8 Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem radośnie wołają
9 przed obliczem Pana,
bo nadchodzi, by sądzić ziemię!
Będzie świat sądził sprawiedliwie,
a narody według prawości.