1 Słowo Pana, skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Dzień Pana
Bóg ześle karę na ziemię
2 Doszczętnie zgładzę wszystko
na powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
3 Zgładzę człowieka i bydło,
zgładzę ptactwo podniebne
i ryby morskie,
tych, którzy sieją zgorszenie i bezbożnych.
Wytępię ludzi
z powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
Bóg ukarze Królestwo Judy
4 Wyciągnę rękę przeciwko Judzie
i przeciw wszystkim mieszkańcom
Jerozolimy!
Wytępię z tego miejsca resztę wyznawców Baala,
wymażę imiona bałwochwalców wśród kapłanów.
5 Zabiję tych, którzy na dachach
oddają pokłon zastępom niebios,
a także tych, którzy – oddając pokłon – przysięgają na Pana,
a równocześnie przysięgają na Milkoma,
6 i tych, którzy odstępują od Pana,
i tych, którzy nie szukają Pana
ani nie pytają o Niego.
7 Zamilknijcie przed obliczem Pana Boga,
gdyż bliski jest dzień Pana!
Pan przygotował już
ucztę ofiarną
i poświęcił zaproszonych.
8 W dniu ofiary Pana
ukarzę książąt
i synów królewskich
oraz wszystkich, którzy ubierają się
w cudzoziemskie szaty.
9 W tym dniu ześlę karę na wszystkich,
którzy przekraczają próg domu swego Pana,
by napełniać go
bezprawiem i zdradą.
10 Rozlegnie się w tym dniu
– wyrocznia Pana
głośne wołanie
od Bramy Rybnej
i lament w drugiej dzielnicy,
a od strony pagórków wielki trzask.
11 Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza,
gdyż polegnie cały lud kananejski,
zginą wszyscy, którzy gromadzą srebro.
12 W tym czasie
w świetle lamp przeszukam Jerozolimę
i ukarzę ludzi,
którzy siedzą zastygli
nad mętnymi resztkami wina
i mówią w swoich sercach:
Pan nie uczyni nic dobrego
ani złego.
13 Ich bogactwa staną się łupem,
a ich domy zostaną spustoszone.
Zbudowali domy, ale w nich nie zamieszkają,
posadzili winnice, ale nie będą pić z nich wina.
Gniew Pański
14 Bliski jest wielki dzień Pana,
bliski i szybko nadchodzi.
Głos, który rozlegnie się w dniu Pana, jest gorzki,
nawet siłacz będzie wołał z rozpaczy.
15 Ten dzień będzie dniem gniewu,
dniem niedoli i ucisku,
dniem zagłady i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmur gęstych i czarnych,
16 dniem trąby i wrzawy wojennej
przeciw miastom warownym
i wysokim basztom.
17 Ześlę na ludzi udrękę
i będą chodzić jak niewidomi,
gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu.
Ich krew jak proch pokryje ziemię,
a ich wnętrzności jak gnój.
18 W dniu gniewu Pana
nie może ich ocalić
ani ich srebro, ani ich złoto,
bo ogień Jego gniewu pochłonie całą ziemię.
I dokona straszliwej zagłady
wszystkich mieszkańców ziemi.
1 Słowo Pana, skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Dzień Pana
Bóg ześle karę na ziemię
2 Doszczętnie zgładzę wszystko
na powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
3 Zgładzę człowieka i bydło,
zgładzę ptactwo podniebne
i ryby morskie,
tych, którzy sieją zgorszenie i bezbożnych.
Wytępię ludzi
z powierzchni ziemi
– wyrocznia Pana.
Bóg ukarze Królestwo Judy
4 Wyciągnę rękę przeciwko Judzie
i przeciw wszystkim mieszkańcom
Jerozolimy!
Wytępię z tego miejsca resztę wyznawców Baala,
wymażę imiona bałwochwalców wśród kapłanów.
5 Zabiję tych, którzy na dachach
oddają pokłon zastępom niebios,
a także tych, którzy – oddając pokłon – przysięgają na Pana,
a równocześnie przysięgają na Milkoma,
6 i tych, którzy odstępują od Pana,
i tych, którzy nie szukają Pana
ani nie pytają o Niego.
7 Zamilknijcie przed obliczem Pana Boga,
gdyż bliski jest dzień Pana!
Pan przygotował już
ucztę ofiarną
i poświęcił zaproszonych.
8 W dniu ofiary Pana
ukarzę książąt
i synów królewskich
oraz wszystkich, którzy ubierają się
w cudzoziemskie szaty.
9 W tym dniu ześlę karę na wszystkich,
którzy przekraczają próg domu swego Pana,
by napełniać go
bezprawiem i zdradą.
10 Rozlegnie się w tym dniu
– wyrocznia Pana
głośne wołanie
od Bramy Rybnej
i lament w drugiej dzielnicy,
a od strony pagórków wielki trzask.
11 Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza,
gdyż polegnie cały lud kananejski,
zginą wszyscy, którzy gromadzą srebro.
12 W tym czasie
w świetle lamp przeszukam Jerozolimę
i ukarzę ludzi,
którzy siedzą zastygli
nad mętnymi resztkami wina
i mówią w swoich sercach:
Pan nie uczyni nic dobrego
ani złego.
13 Ich bogactwa staną się łupem,
a ich domy zostaną spustoszone.
Zbudowali domy, ale w nich nie zamieszkają,
posadzili winnice, ale nie będą pić z nich wina.
Gniew Pański
14 Bliski jest wielki dzień Pana,
bliski i szybko nadchodzi.
Głos, który rozlegnie się w dniu Pana, jest gorzki,
nawet siłacz będzie wołał z rozpaczy.
15 Ten dzień będzie dniem gniewu,
dniem niedoli i ucisku,
dniem zagłady i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku,
dniem chmur gęstych i czarnych,
16 dniem trąby i wrzawy wojennej
przeciw miastom warownym
i wysokim basztom.
17 Ześlę na ludzi udrękę
i będą chodzić jak niewidomi,
gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu.
Ich krew jak proch pokryje ziemię,
a ich wnętrzności jak gnój.
18 W dniu gniewu Pana
nie może ich ocalić
ani ich srebro, ani ich złoto,
bo ogień Jego gniewu pochłonie całą ziemię.
I dokona straszliwej zagłady
wszystkich mieszkańców ziemi.