Ostateczna walka i przyjście Pana
1 Oto nadejdzie dzień Pana,
gdy twoje łupy zostaną rozdzielone u ciebie.
2 Zgromadzę wszystkie narody
do walki przeciwko Jerozolimie.
Miasto zostanie zdobyte,
domy ograbione,
kobiety zgwałcone,
połowa miasta pójdzie na wygnanie,
ale reszta ludności miasta przeżyje.
3 Wówczas wyruszy Pan
i będzie walczył z tymi narodami,
jak zwykł walczyć w dniu bitwy.
4 W tym dniu Jego nogi staną na Górze Oliwnej,
która jest na wschód od Jerozolimy,
a ona na pół się rozpadnie
od wschodu na zachód,
i powstanie bardzo wielka dolina.
Połowa góry odsunie się na północ,
a druga połowa na południe.
5 Wtedy będziecie uciekali w dolinę Moich gór,
bo dolina gór będzie sięgać do Asal.
Będziecie uciekać,
jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi
w czasach Ozjasza, króla judzkiego.
Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg,
a z Nim wszyscy święci.
6 W tym dniu nie będzie światła
ani zimna, ani mrozu.
7 Będzie to jeden, jedyny dzień,
który zna tylko Pan,
nie będzie to dzień ani noc,
w porze wieczornej zabłyśnie światło.
8 W tym dniu wypłyną
żywe wody z Jerozolimy,
połowa z nich do morza na wschodzie,
a druga połowa do morza na zachodzie
tak samo będzie w lecie i w zimie.
9 Pan będzie królem nad całą ziemią,
w tym dniu Pan będzie jedyny
i jedno będzie Jego imię.
10 Cały kraj zmieni się w równinę, od Geby do Rimmon, na południe od Jerozolimy, która leżeć będzie wysoko i pozostanie na swoim miejscu od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, Bramy Narożnej, i od Wieży Chananela, aż do tłoczni królewskich.
11 Zamieszkają w niej,
gdyż nie będzie już klątwy,
i Jerozolima żyć będzie w pokoju.
12 Oto plaga, którą Pan porazi wszystkie ludy, które zbrojnie wystąpiły przeciwko Jerozolimie: Rozpadnie się ciało każdego, kto stoi na własnych nogach, jego oczy zgniją w oczodołach, a język zgnije w ustach.
13 W tym dniu
Pan sprawi wśród nich wielkie zamieszanie:
Jeden chwyci drugiego za rękę
i nawzajem będą walczyli przeciw sobie.
14 Także Juda będzie toczył bój w Jerozolimie,
zostanie zebrane bogactwo wszystkich okolicznych narodów
– złoto, srebro i szaty w wielkiej ilości.
15 Plaga podobna do poprzedniej porazi konie, muły, wielbłądy, osły i wszelkie bydło, które znajduje się w obozach.
16 Wtedy wszyscy ocaleni spośród narodów,
które wyruszyły przeciwko Jerozolimie,
będą przychodzić co roku,
aby oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów,
i obchodzić Święto Namiotów.
17 Jeśli jednak ci spośród rodów ziemi nie pójdą do Jerozolimy, aby oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów, to na nich nie spadnie deszcz. 18 Nawet jeśli ród Egiptu nie przybędzie, to i na niego spadnie plaga, którą Pan ukarze narody, które nie przyszły, aby obchodzić Święto Namiotów. 19 Taka kara spadnie na Egipt i na wszystkie narody, które nie przyjdą, aby obchodzić Święto Namiotów.
20 W tym dniu na dzwonkach koni będzie napis: Poświęcone Panu, a kotływ domu Pana będą jak czasze przed ołtarzem. 21 Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i wezmą je, by w nich gotować. W tym dniu nie będzie już handlarzy w domu Pana Zastępów.
Ostateczna walka i przyjście Pana
1 Oto nadejdzie dzień Pana,
gdy twoje łupy zostaną rozdzielone u ciebie.
2 Zgromadzę wszystkie narody
do walki przeciwko Jerozolimie.
Miasto zostanie zdobyte,
domy ograbione,
kobiety zgwałcone,
połowa miasta pójdzie na wygnanie,
ale reszta ludności miasta przeżyje.
3 Wówczas wyruszy Pan
i będzie walczył z tymi narodami,
jak zwykł walczyć w dniu bitwy.
4 W tym dniu Jego nogi staną na Górze Oliwnej,
która jest na wschód od Jerozolimy,
a ona na pół się rozpadnie
od wschodu na zachód,
i powstanie bardzo wielka dolina.
Połowa góry odsunie się na północ,
a druga połowa na południe.
5 Wtedy będziecie uciekali w dolinę Moich gór,
bo dolina gór będzie sięgać do Asal.
Będziecie uciekać,
jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi
w czasach Ozjasza, króla judzkiego.
Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg,
a z Nim wszyscy święci.
6 W tym dniu nie będzie światła
ani zimna, ani mrozu.
7 Będzie to jeden, jedyny dzień,
który zna tylko Pan,
nie będzie to dzień ani noc,
w porze wieczornej zabłyśnie światło.
8 W tym dniu wypłyną
żywe wody z Jerozolimy,
połowa z nich do morza na wschodzie,
a druga połowa do morza na zachodzie
tak samo będzie w lecie i w zimie.
9 Pan będzie królem nad całą ziemią,
w tym dniu Pan będzie jedyny
i jedno będzie Jego imię.
10 Cały kraj zmieni się w równinę, od Geby do Rimmon, na południe od Jerozolimy, która leżeć będzie wysoko i pozostanie na swoim miejscu od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, Bramy Narożnej, i od Wieży Chananela, aż do tłoczni królewskich.
11 Zamieszkają w niej,
gdyż nie będzie już klątwy,
i Jerozolima żyć będzie w pokoju.
12 Oto plaga, którą Pan porazi wszystkie ludy, które zbrojnie wystąpiły przeciwko Jerozolimie: Rozpadnie się ciało każdego, kto stoi na własnych nogach, jego oczy zgniją w oczodołach, a język zgnije w ustach.
13 W tym dniu
Pan sprawi wśród nich wielkie zamieszanie:
Jeden chwyci drugiego za rękę
i nawzajem będą walczyli przeciw sobie.
14 Także Juda będzie toczył bój w Jerozolimie,
zostanie zebrane bogactwo wszystkich okolicznych narodów
– złoto, srebro i szaty w wielkiej ilości.
15 Plaga podobna do poprzedniej porazi konie, muły, wielbłądy, osły i wszelkie bydło, które znajduje się w obozach.
16 Wtedy wszyscy ocaleni spośród narodów,
które wyruszyły przeciwko Jerozolimie,
będą przychodzić co roku,
aby oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów,
i obchodzić Święto Namiotów.
17 Jeśli jednak ci spośród rodów ziemi nie pójdą do Jerozolimy, aby oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów, to na nich nie spadnie deszcz. 18 Nawet jeśli ród Egiptu nie przybędzie, to i na niego spadnie plaga, którą Pan ukarze narody, które nie przyszły, aby obchodzić Święto Namiotów. 19 Taka kara spadnie na Egipt i na wszystkie narody, które nie przyjdą, aby obchodzić Święto Namiotów.
20 W tym dniu na dzwonkach koni będzie napis: Poświęcone Panu, a kotływ domu Pana będą jak czasze przed ołtarzem. 21 Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i wezmą je, by w nich gotować. W tym dniu nie będzie już handlarzy w domu Pana Zastępów.