Modlitwa Salomona
1 Boże naszych ojców i Panie miłosierdzia,
który wszystko sprawiłeś swoim Słowem,
2 a w mądrości swojej tak ukształtowałeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, które Ty obdarzyłeś istnieniem,
3 aby rządził światem w sposób święty i sprawiedliwy,
a sprawy sporne rozstrzygał bezstronnie,
4 daj mi mądrość, która przy Tobie zasiada na tronie
i nie wykluczaj mnie spośród Twoich dzieci.
5 Jestem przecież Twoim sługą i synem Twojej służebnicy,
człowiekiem słabym, którego dni są policzone,
zbyt małym, by zrozumieć wyroki i prawa.
6 Jeśli ktoś byłby człowiekiem w pełni doskonałym,
a nie miał mądrości od Ciebie, to zostanie uznany za nic.
7 Ty sam wybrałeś mnie na króla Twojego ludu,
na sędziego dla Twoich synów i córek,
8 poleciłeś mi zbudować świątynię na Twej świętej górze
i ołtarz w mieście, w którym zamieszkałeś,
na wzór świętego namiotu, który przygotowałeś od początku.
9 Z Tobą jest mądrość, która zna Twoje dzieło,
była przy Tobie, gdy stwarzałeś świat,
ona wie dokładnie, co cieszy Twoje oczy
i co jest zgodne z Twoimi przykazaniami.
10 Ześlij ją ze świętych niebios,
poślij ją od tronu Twej chwały,
tak by stała się towarzyszką moich trudów
i abym poznał, w czym masz upodobanie.
11 Ona zna i rozumie wszystko,
więc pokieruje roztropnie moimi sprawami,
jej chwała będzie mnie chronić.
12 Wówczas moje czyny będą po Twojej myśli,
a ja będę sprawiedliwie rozsądzał Twój lud
i stanę się godny tronu mego ojca.
13 Czy ktokolwiek potrafi poznać zamiar Boga?
Czy jest ktoś zdolny pojąć wolę Pana?
14 Myśli śmiertelnych są płochliwe,
nasze dociekania niepewne.
15 Śmiertelne ciało jest bowiem ciężarem dla duszy,
namiot ziemskiego bytowania krępuje błyskotliwość myśli.
16 Ledwie odczytujemy sens rzeczy ziemskich,
z trudem docieramy do tego, co jest na wyciągnięcie ręki,
któż więc zdoła zbadać to, co kryje się w niebie?
17 Czy ktoś poznał Twój zamiar, jeśli Ty nie dałeś mu mądrości?
Jeśli nie zesłałeś z wysokości Twego świętego Ducha?
18 W ten sposób ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
ludzie poznali, co jest Tobie miłe
i zostali zbawieni dzięki mądrości. Mądrość w historii zbawienia
Modlitwa Salomona
1 Boże naszych ojców i Panie miłosierdzia,
który wszystko sprawiłeś swoim Słowem,
2 a w mądrości swojej tak ukształtowałeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, które Ty obdarzyłeś istnieniem,
3 aby rządził światem w sposób święty i sprawiedliwy,
a sprawy sporne rozstrzygał bezstronnie,
4 daj mi mądrość, która przy Tobie zasiada na tronie
i nie wykluczaj mnie spośród Twoich dzieci.
5 Jestem przecież Twoim sługą i synem Twojej służebnicy,
człowiekiem słabym, którego dni są policzone,
zbyt małym, by zrozumieć wyroki i prawa.
6 Jeśli ktoś byłby człowiekiem w pełni doskonałym,
a nie miał mądrości od Ciebie, to zostanie uznany za nic.
7 Ty sam wybrałeś mnie na króla Twojego ludu,
na sędziego dla Twoich synów i córek,
8 poleciłeś mi zbudować świątynię na Twej świętej górze
i ołtarz w mieście, w którym zamieszkałeś,
na wzór świętego namiotu, który przygotowałeś od początku.
9 Z Tobą jest mądrość, która zna Twoje dzieło,
była przy Tobie, gdy stwarzałeś świat,
ona wie dokładnie, co cieszy Twoje oczy
i co jest zgodne z Twoimi przykazaniami.
10 Ześlij ją ze świętych niebios,
poślij ją od tronu Twej chwały,
tak by stała się towarzyszką moich trudów
i abym poznał, w czym masz upodobanie.
11 Ona zna i rozumie wszystko,
więc pokieruje roztropnie moimi sprawami,
jej chwała będzie mnie chronić.
12 Wówczas moje czyny będą po Twojej myśli,
a ja będę sprawiedliwie rozsądzał Twój lud
i stanę się godny tronu mego ojca.
13 Czy ktokolwiek potrafi poznać zamiar Boga?
Czy jest ktoś zdolny pojąć wolę Pana?
14 Myśli śmiertelnych są płochliwe,
nasze dociekania niepewne.
15 Śmiertelne ciało jest bowiem ciężarem dla duszy,
namiot ziemskiego bytowania krępuje błyskotliwość myśli.
16 Ledwie odczytujemy sens rzeczy ziemskich,
z trudem docieramy do tego, co jest na wyciągnięcie ręki,
któż więc zdoła zbadać to, co kryje się w niebie?
17 Czy ktoś poznał Twój zamiar, jeśli Ty nie dałeś mu mądrości?
Jeśli nie zesłałeś z wysokości Twego świętego Ducha?
18 W ten sposób ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
ludzie poznali, co jest Tobie miłe
i zostali zbawieni dzięki mądrości. Mądrość w historii zbawienia