Pierwsza noc nad Tygrysem
1 Wyruszył więc chłopiec wraz z aniołem. Poszedł z nimi także pies, który im towarzyszył. Szli razem, a gdy zastała ich pierwsza noc, spędzili ją nad rzeką Tygrys. 2 Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys obmyć nogi, a wtedy wyskoczyła z wody wielka ryba i próbowała ugryźć go w nogę. Gdy chłopiec zaczął krzyczeć, 3 anioł zawołał: Schwyć tę rybę i nie wypuszczaj jej! Chłopiec schwycił więc rybę i wyciągnął ją na brzeg. 4 A anioł polecił mu: Rozpłataj rybę, wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę. Zachowaj je dla siebie, gdyż jej żółć, serce i wątroba są pożytecznymi lekarstwami, a wnętrzności wyrzuć. 5 Rozpłatał wtedy chłopiec rybę, wyjął z niej żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekł i zjadł, a resztę posolił i zostawił na później. 6 Potem wyruszyli razem w drogę, aż dotarli do Medii.
Zapowiedź zbawczej nocy
7 Wówczas chłopiec zapytał anioła: Bracie Azariaszu, jakie lekarstwo jest w sercu i wątrobie tej ryby, a jakie w jej żółci? 8 A ten mu odpowiedział: Jeśli jakiegoś mężczyznę lub kobietę opęta zły demon lub duch, to spal przy nich serce i wątrobę tej ryby, aby ustało opętanie i już nigdy się nie powtórzyło. 9 Żółcią zaś trzeba namaścić oczy człowieka pokryte bielmem, a gdy potem dmuchnie się na bielmo, człowiek dotknięty tą chorobą odzyska zdrowie.
10 Kiedy przybyli do Medii i zbliżali się już do Ekbatany, 11 Rafael powiedział do chłopca: Tobiaszu, bracie! Odrzekł: Oto jestem! Anioł zaś powiedział mu: Tę noc mamy spędzić u Raguela. Jest to twój krewny i ma on córkę, imieniem Sara. 12 Nie ma on ani syna, ani córki, tylko jedynaczkę Sarę. Tobie jako najbliższemu krewnemu przysługuje prawo poślubienia jej oraz odziedziczenia majątku jej ojca. Jest to dziewczyna mądra, dzielna i bardzo piękna, poza tym ma dobrego ojca. 13 I dodał: Masz prawo ją poślubić. Posłuchaj mnie, bracie! Tej nocy będę rozmawiał z ojcem o dziewczynie, aby oddał ci ją za żonę. Po powrocie z Raga wyprawimy wesele. Wiem, że Raguel nie może ci jej odmówić ani wydać za innego. Zgodnie bowiem z Prawem Mojżeszowym naraziłby się na śmierć, wiedząc, że tobie przed wszystkimi mężczyznami przysługuje pierwszeństwo poślubienia jego córki. Posłuchaj mnie więc, bracie! Tej nocy omówimy sprawę dziewczyny i zaręczymy ją z tobą. A wracając z Raga, zabierzemy ją i zaprowadzimy do twego domu. 14 Wtedy Tobiasz odpowiedział Rafaelowi: Azariaszu, bracie! Słyszałem, że już siedem razy była ona wydawana za mąż i każdy z jej mężów poniósł śmierć zaraz w noc poślubną, gdy miał się zbliżyć do niej. Słyszałem też, że to demon ich zabija. 15 Jej wprawdzie nic nie czyni, ale zabija każdego, kto chce się zbliżyć do niej. Jestem jedynakiem mego ojca. Boję się więc, aby moja śmierć nie stała się ciosem dla moich rodziców i nie przywiodła ich do grobu. Nie mają oni drugiego syna, aby ich pochował.
Tajemnica ocalenia
16 Anioł zaś tak mu powiedział: Czyżbyś zapomniał o słowach swego ojca, który ci nakazał poślubić żonę z twojego rodu? Posłuchaj mnie więc, bracie, i nie martw się owym demonem. Weź ją za żonę! Wiem, że tej nocy otrzymasz ją za żonę. 17 Gdy będziesz wchodzić do jej komnaty, weź część wątroby ryby i jej serce. Połóż to na rozżarzone węgle, a gdy demon poczuje rozchodzący się zapach, ucieknie i już nigdy przy niej się nie pojawi. 18 A zanim się do niej zbliżysz, stańcie najpierw oboje do modlitwy i wzywajcie Pana Nieba, aby okazał nad wami swoje zbawcze miłosierdzie. I nie lękaj się! Dla ciebie bowiem jest ona przeznaczona od wieków, a ty ją ocalisz. Wyjdzie ona za ciebie i przypuszczam, że obdarzy cię dziećmi, które będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się! 19 Tobiasz, słysząc od Rafaela, iż jest ona jego siostrą, z potomstwa krewnych jego ojca, pokochał ją gorąco, a serce jego od razu przylgnęło do niej.
Pierwsza noc nad Tygrysem
1 Wyruszył więc chłopiec wraz z aniołem. Poszedł z nimi także pies, który im towarzyszył. Szli razem, a gdy zastała ich pierwsza noc, spędzili ją nad rzeką Tygrys. 2 Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys obmyć nogi, a wtedy wyskoczyła z wody wielka ryba i próbowała ugryźć go w nogę. Gdy chłopiec zaczął krzyczeć, 3 anioł zawołał: Schwyć tę rybę i nie wypuszczaj jej! Chłopiec schwycił więc rybę i wyciągnął ją na brzeg. 4 A anioł polecił mu: Rozpłataj rybę, wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę. Zachowaj je dla siebie, gdyż jej żółć, serce i wątroba są pożytecznymi lekarstwami, a wnętrzności wyrzuć. 5 Rozpłatał wtedy chłopiec rybę, wyjął z niej żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekł i zjadł, a resztę posolił i zostawił na później. 6 Potem wyruszyli razem w drogę, aż dotarli do Medii.
Zapowiedź zbawczej nocy
7 Wówczas chłopiec zapytał anioła: Bracie Azariaszu, jakie lekarstwo jest w sercu i wątrobie tej ryby, a jakie w jej żółci? 8 A ten mu odpowiedział: Jeśli jakiegoś mężczyznę lub kobietę opęta zły demon lub duch, to spal przy nich serce i wątrobę tej ryby, aby ustało opętanie i już nigdy się nie powtórzyło. 9 Żółcią zaś trzeba namaścić oczy człowieka pokryte bielmem, a gdy potem dmuchnie się na bielmo, człowiek dotknięty tą chorobą odzyska zdrowie.
10 Kiedy przybyli do Medii i zbliżali się już do Ekbatany, 11 Rafael powiedział do chłopca: Tobiaszu, bracie! Odrzekł: Oto jestem! Anioł zaś powiedział mu: Tę noc mamy spędzić u Raguela. Jest to twój krewny i ma on córkę, imieniem Sara. 12 Nie ma on ani syna, ani córki, tylko jedynaczkę Sarę. Tobie jako najbliższemu krewnemu przysługuje prawo poślubienia jej oraz odziedziczenia majątku jej ojca. Jest to dziewczyna mądra, dzielna i bardzo piękna, poza tym ma dobrego ojca. 13 I dodał: Masz prawo ją poślubić. Posłuchaj mnie, bracie! Tej nocy będę rozmawiał z ojcem o dziewczynie, aby oddał ci ją za żonę. Po powrocie z Raga wyprawimy wesele. Wiem, że Raguel nie może ci jej odmówić ani wydać za innego. Zgodnie bowiem z Prawem Mojżeszowym naraziłby się na śmierć, wiedząc, że tobie przed wszystkimi mężczyznami przysługuje pierwszeństwo poślubienia jego córki. Posłuchaj mnie więc, bracie! Tej nocy omówimy sprawę dziewczyny i zaręczymy ją z tobą. A wracając z Raga, zabierzemy ją i zaprowadzimy do twego domu. 14 Wtedy Tobiasz odpowiedział Rafaelowi: Azariaszu, bracie! Słyszałem, że już siedem razy była ona wydawana za mąż i każdy z jej mężów poniósł śmierć zaraz w noc poślubną, gdy miał się zbliżyć do niej. Słyszałem też, że to demon ich zabija. 15 Jej wprawdzie nic nie czyni, ale zabija każdego, kto chce się zbliżyć do niej. Jestem jedynakiem mego ojca. Boję się więc, aby moja śmierć nie stała się ciosem dla moich rodziców i nie przywiodła ich do grobu. Nie mają oni drugiego syna, aby ich pochował.
Tajemnica ocalenia
16 Anioł zaś tak mu powiedział: Czyżbyś zapomniał o słowach swego ojca, który ci nakazał poślubić żonę z twojego rodu? Posłuchaj mnie więc, bracie, i nie martw się owym demonem. Weź ją za żonę! Wiem, że tej nocy otrzymasz ją za żonę. 17 Gdy będziesz wchodzić do jej komnaty, weź część wątroby ryby i jej serce. Połóż to na rozżarzone węgle, a gdy demon poczuje rozchodzący się zapach, ucieknie i już nigdy przy niej się nie pojawi. 18 A zanim się do niej zbliżysz, stańcie najpierw oboje do modlitwy i wzywajcie Pana Nieba, aby okazał nad wami swoje zbawcze miłosierdzie. I nie lękaj się! Dla ciebie bowiem jest ona przeznaczona od wieków, a ty ją ocalisz. Wyjdzie ona za ciebie i przypuszczam, że obdarzy cię dziećmi, które będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się! 19 Tobiasz, słysząc od Rafaela, iż jest ona jego siostrą, z potomstwa krewnych jego ojca, pokochał ją gorąco, a serce jego od razu przylgnęło do niej.