1 Tobit ułożył radosną pieśń i tak się modlił:
2 Błogosławiony niech będzie Bóg, który żyje na wieki, i Jego królestwo.
On bowiem karci i On okazuje miłosierdzie,
On posyła do Hadesu w głębiny ziemi
i On wyprowadza z największej zagłady.
Nic się nie wymknie z Jego ręki.
3 Sławcie Go, synowie Izraela, wobec narodów,
ponieważ On was wśród nich rozproszył
4 i tam okazał wam swoją wielkość.
Wywyższajcie Go pośród wszystkich żyjących,
gdyż On jest naszym Panem,
naszym Bogiem i Ojcem;
On jest Bogiem po wszystkie wieki!
5 On skarci was za wasze grzechy,
ale zlituje się nad wami wszystkimi
i zgromadzi was ze wszystkich narodów,
pośród których jesteście rozproszeni.
6 Kiedy się nawrócicie do Niego
całym sercem i całą duszą,
czyniąc prawdę przed Jego obliczem,
wówczas i On zwróci się do was
i nie będzie już ukrywał swego oblicza przed wami.
7 A teraz rozważcie, co pośród was uczynił
i uwielbiajcie Go pełnym głosem.
Błogosławcie Pana sprawiedliwości
i wywyższajcie Króla wieków!
8 Ja zaś wyznaję Go w ziemi, do której zostałem uprowadzony,
ukazuję Jego moc i potęgę grzesznemu narodowi.
Nawróćcie się, grzesznicy,
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może spojrzy na was łaskawie
i okaże wam miłosierdzie?
9 Wywyższam Boga mego, a moja dusza Króla nieba,
i z radością sławi Jego majestat.
10 Niech wszyscy mówią o Nim
i sławią Go w Jerozolimie!
Inwokacja do Jerozolimy i proroctwo o jej odbudowie
Jerozolimo, miasto święte,
On ukarze cię za czyny twoich synów,
lecz ulituje się znowu nad synami sprawiedliwych.
11 Wysławiaj godnie Pana, błogosław Króla wieków,
aby z radością zostało odbudowane
twoje sanktuarium.
12 Aby cieszyli się w tobie pojmani,
aby rozmiłowali się w tobie uciemiężeni
po wszystkie pokolenia!
13 Jasne światło będzie świecić aż po wszystkie krańce ziemi.
Liczne narody z daleka przyjdą do ciebie,
mieszkańcy najdalszych ziem
do twojego świętego imienia,
niosąc w swych rękach dary dla Króla nieba.
Z pokolenia na pokolenie będą się w tobie radować,
otrzymasz imię Wybranej po wieczne pokolenia.
14 Przeklęci będą wszyscy, którzy ci złorzeczą,
Przeklęci wszyscy ci, którzy cię niszczą i burzą twoje mury,
ci wszyscy, którzy obalają twe wieże i palą twoje domostwa!
A ci wszyscy, którzy cię czczą w bojaźni,
będą błogosławieni na wieki!
15 Wtedy idź i rozraduj się synami sprawiedliwych,
bo wszyscy znów zostaną zgromadzeni i będą błogosławić Pana wieków.
Szczęśliwi wszyscy, którzy cię miłują!
Szczęśliwi, którzy się cieszą twoim pokojem.
16 Szczęśliwi wszyscy ludzie, którzy się zasmucą z powodu twych nieszczęść,
bo w tobie będą się cieszyć
i oglądać wszelką twoją radość na wieki.
Duszo moja, błogosław Pana, wielkiego Króla!
17 Jeruzalem bowiem zostanie odbudowane,
w mieście tym będzie Jego świątynia po wszystkie czasy.
Szczęśliwy będę,
jeśli reszta mego rodu ujrzy twą chwałę
i sławić będzie Króla nieba!
Bramy Jeruzalem będą zbudowane z szafiru i szmaragdu,
a twoje mury będą wykładane drogimi kamieniami.
Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota,
a także wały obronne z czystego złota.
Place Jeruzalem będą wyłożone rubinami
i kamieniem Ofiru.
18 Bramy Jeruzalem będą śpiewać radosne pieśni,
a wszystkie jej domy będą śpiewać: Alleluja!
Błogosławiony Bóg Izraela;
błogosławieni będą błogosławić święte imię
po wszystkie wieki!
1 Tobit ułożył radosną pieśń i tak się modlił:
2 Błogosławiony niech będzie Bóg, który żyje na wieki, i Jego królestwo.
On bowiem karci i On okazuje miłosierdzie,
On posyła do Hadesu w głębiny ziemi
i On wyprowadza z największej zagłady.
Nic się nie wymknie z Jego ręki.
3 Sławcie Go, synowie Izraela, wobec narodów,
ponieważ On was wśród nich rozproszył
4 i tam okazał wam swoją wielkość.
Wywyższajcie Go pośród wszystkich żyjących,
gdyż On jest naszym Panem,
naszym Bogiem i Ojcem;
On jest Bogiem po wszystkie wieki!
5 On skarci was za wasze grzechy,
ale zlituje się nad wami wszystkimi
i zgromadzi was ze wszystkich narodów,
pośród których jesteście rozproszeni.
6 Kiedy się nawrócicie do Niego
całym sercem i całą duszą,
czyniąc prawdę przed Jego obliczem,
wówczas i On zwróci się do was
i nie będzie już ukrywał swego oblicza przed wami.
7 A teraz rozważcie, co pośród was uczynił
i uwielbiajcie Go pełnym głosem.
Błogosławcie Pana sprawiedliwości
i wywyższajcie Króla wieków!
8 Ja zaś wyznaję Go w ziemi, do której zostałem uprowadzony,
ukazuję Jego moc i potęgę grzesznemu narodowi.
Nawróćcie się, grzesznicy,
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może spojrzy na was łaskawie
i okaże wam miłosierdzie?
9 Wywyższam Boga mego, a moja dusza Króla nieba,
i z radością sławi Jego majestat.
10 Niech wszyscy mówią o Nim
i sławią Go w Jerozolimie!
Inwokacja do Jerozolimy i proroctwo o jej odbudowie
Jerozolimo, miasto święte,
On ukarze cię za czyny twoich synów,
lecz ulituje się znowu nad synami sprawiedliwych.
11 Wysławiaj godnie Pana, błogosław Króla wieków,
aby z radością zostało odbudowane
twoje sanktuarium.
12 Aby cieszyli się w tobie pojmani,
aby rozmiłowali się w tobie uciemiężeni
po wszystkie pokolenia!
13 Jasne światło będzie świecić aż po wszystkie krańce ziemi.
Liczne narody z daleka przyjdą do ciebie,
mieszkańcy najdalszych ziem
do twojego świętego imienia,
niosąc w swych rękach dary dla Króla nieba.
Z pokolenia na pokolenie będą się w tobie radować,
otrzymasz imię Wybranej po wieczne pokolenia.
14 Przeklęci będą wszyscy, którzy ci złorzeczą,
Przeklęci wszyscy ci, którzy cię niszczą i burzą twoje mury,
ci wszyscy, którzy obalają twe wieże i palą twoje domostwa!
A ci wszyscy, którzy cię czczą w bojaźni,
będą błogosławieni na wieki!
15 Wtedy idź i rozraduj się synami sprawiedliwych,
bo wszyscy znów zostaną zgromadzeni i będą błogosławić Pana wieków.
Szczęśliwi wszyscy, którzy cię miłują!
Szczęśliwi, którzy się cieszą twoim pokojem.
16 Szczęśliwi wszyscy ludzie, którzy się zasmucą z powodu twych nieszczęść,
bo w tobie będą się cieszyć
i oglądać wszelką twoją radość na wieki.
Duszo moja, błogosław Pana, wielkiego Króla!
17 Jeruzalem bowiem zostanie odbudowane,
w mieście tym będzie Jego świątynia po wszystkie czasy.
Szczęśliwy będę,
jeśli reszta mego rodu ujrzy twą chwałę
i sławić będzie Króla nieba!
Bramy Jeruzalem będą zbudowane z szafiru i szmaragdu,
a twoje mury będą wykładane drogimi kamieniami.
Wieże Jeruzalem będą zbudowane ze złota,
a także wały obronne z czystego złota.
Place Jeruzalem będą wyłożone rubinami
i kamieniem Ofiru.
18 Bramy Jeruzalem będą śpiewać radosne pieśni,
a wszystkie jej domy będą śpiewać: Alleluja!
Błogosławiony Bóg Izraela;
błogosławieni będą błogosławić święte imię
po wszystkie wieki!